Să iubim şi să ascultăm părinţii

Trăim timpuri când copiii , adolescenţii , tinerii nu respectă autorităţile, fie ei părinţi, profesori, adulţi etc. Tot mai multe sunt cazurile când părinţii ajung să se plângă că nu sunt ascultaţi de copiii lor, iar aceştia aleg să fie rebeli faţă de cei care le-au dat viaţă şi i-au crescut, prin aceasta demonstrând că nu  cunosc  şi nu vor să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu care spune în Vechiul Testament astfel:

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie. (Ieşirea -a doua carte a lui Moise 20: 12)

Aceasta este a  cincea   poruncă din cele zece date de Dumnezeu poporului Israel, este şi prima poruncă care se referă la relaţia cu oamenii , după ce sunt enumerate cele care se referă la relaţia cu Dumnezeu. Aşa cum vedem, în acest verset  nu avem cuvântul a iubi sau a asculta , însă avem cuvântul a cinsti care, conform DEX-ului, înseamnă:  a  respecta, a onora, a prețui pe cineva sau ceva; a da cuiva cinstea cuvenită, a trata cu cinste maximă (izvorâtă dintr-un sentiment de apreciere deosebită). Forma de imperativ a verbului nu sugerează că este o opţiune de a iubi şi asculta părinţii, ci este o poruncă dată de Dumnezeu nouă , iar încălcarea poruncilor lui Dumnezeu este păcat, deci neascultarea de părinţi este egală cu păcătuirea înaintea lui Dumnezeu şi a părinţilor. Este şi o poruncă însoţită de binecuvântare şi anume că vom avea zile lungi. Deci , cinstirea părinţilor nu este altceva decât manifestarea aprecierii deosebite faţă de părinţi, prin care demonstrăm că îi  iubim şi îi ascultăm,or, nu poţi să zici că îi iubeşti şi faci ceea ce nu le place lor.

În Noul Testament , Dumnezeu continuă să ne amintească de ascultarea copiilor faţă de părinţi, afirmând:

Copii, ascultaţi pe părintii voştri în Domnul că aceasta este cu dreptate.(Epistola cãtre  Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 6:1)

Copiilor, ascultati pe parintii voştri întru toate, căci aceasta este bine-plăcut Domnului.(Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 3: 20)

Constatăm că nu este nici o contrazicere , ci o subliniere a faptului că copiii trebuie să fie ascultători de părinţii lor în Domnul , adică aşa cum ne porunceşte Domnul şi aceasta trebuie s-o facă din  două motive :

  1. este drept, corect  să ascultăm de părinţi
  2. este un lucru plăcut Domnului.

Aşadar, ascultarea de părinţi înseamnă  împlinirea poruncilor lui Dumnezeu care nu s-au schimbat de-a  lungul timpurilor, deşi oamenii s-au schimbat, ascultare care va aduce cu sine numai binecuvântări şi  care place Domnului .