Poate veni diavolul la tine în casă ?

Întrebare:

Buna ziua! La cine poate veni diavolul în casă? La cei care au păcătuit? De ce vine? Ştiu că Dumnezeu permite aceasta, dar de ce? Ca să ne încerce? Vă mulțumesc anticipat!

Diavolul nu poate face nimic mai mult decât îi este permis de Dumnezeu. Totuşi,

diavolulPotrivnicul dă târcoale 

Sfânta Scriptura ne porunceşte să fim treji şi să veghem pentru că “potrivnicul nostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită”(1 Petru 5:8). În căutările şi răcnetele sale, el poate veni şi la copiii lui Dumnezeu. Întrebarea, însă, este: “Poate el să se atingă de noi ?”

Când s-a înfăţişat înaintea lui Dumnezeu şi Domnul a luat vorba despre Iov, diavolul a spus ceva care ne descoperă un detaliu important despre el şi protecţia de care se bucură credincioşii. Dumnezeu l-a întrebat dacă l-a văzut pe Iov ? Când Domnul i-a zis că nu este nimeni pe pământ ca Iov, neprihănit, curat la suflet şi temător de Dumnezeu,

…Satana a răspuns Domnului: „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, şi turmele lui acoperă ţara. (Iov 1:9-10)

Cuvântul “ocrotit” are o înţelegere adâncă în acest verset. Traducerile în limba engleză şi rusă, a acestui verset spun: “oare nu ai pus tu un gard în jurul lui, a casei lui şi a tot ce este al lui” ? Din felul cum a răspuns Satan, ne dăm seama că îl cunoştea foarte bine pe Iov şi deja dăduse târcoale în jurul lui. Dar de ce nu a putut satana să-i facă nimic lui Iov până aici ? Pentru că Dumnezeu a pus un gard de protecţie în jurul lui Iov, a casei lui şi în jurul a tot ce avea Iov. Iov aparţinea Lui Dumnezeu şi Tatăl Ceresc îl proteja! Satana a dorit să vină în familia lui Iov, în casa lui şi în viaţa lui, dar nu a putut. Când a dorit să se apropie, gardul de protecţie pus de Dumnezeu în jurul lui Iov, nu i-a permis acest lucru. Şi Sfânta Scriptură mai spune:

Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte şi-Ţi pui mâna peste mine. (Psalmi 139:5)

Poţi tu, drag cititor, să spui cu toată certitudinea că Dumnezeu a pus un gard de protecţie şi în jurul tău ? Ai tu certitudinea că Domnul şi nu Satan te înconjoară pe dinapoi şi pe dinainte ? Dacă eşti copilul lui Dumnezeu, atunci fii sigur că ai aceeaşi protecţie pe care a avut-o şi Iov. Şi atunci Satana nu numai în casa ta, dar şi în viaţa ta nu are voie să intre, să se apropie, să-ţi facă ceva, mai mult decât Însuşi Dumnezeu Cel Prea Înalt va permite.

Totuşi vreau să vă mai spun ceva.

Păcatul poate da loc diavolului nu în casă, ci în viaţa ta

Epistola către Efeseni vorbeşte foarte mult despre lupta spirituală. În capitolul 4 găsim scrise următoarele cuvinte:

„Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră şi să nu daţi prilej diavolului. (Efeseni 4:26-27)

Cuvântul “prilej” din versetul 27 este grecescul “topos” care înseamnă: oportunitate, dar mai înseamnă şi loc sau spaţiu. Kay Arthur în cartea sa “Doamne, învaţă-mă să fiu biruitor în lupta spirituală” spune că acest cuvânt înseamnă a da loc diavolului ca să-şi pună călcâiul. O viaţă trăită în păcat dă autoritate diavolului nu numai în casa noastră, ci şi în vieţile noastre.

Atunci când mergi la vrăjitor, când aduci diferite lucruri în casă ce sunt legate de spiritism, vrăjitorii, bineînțeles că prin aceasta dai acces diavolului în casa ta.

De aceea, dragul meu, opreşte-te chiar acum şi analizează-ţi relaţia pe care o ai cu Domnul Isus. El a murit la crucea de la Golgota pentru tine ca să te răscumpere de sub puterea celui rău. Dacă, însă tu, conştient, fiind copilul lui Dumnezeu, te-ai întors la o viaţă de păcat şi continui să trăieşti în nelegiuire, dând astfel prilej diavolului, atunci astăzi este timpul şi locul când trebuie să te pocăieşti.

Dumnezeu să ne ajute să trăim sfânt şi curat înaintea Lui!