Cum să te eliberezi de blestemele vrăjitorilor?

Am primit următoarea întrebare, la care vin să răspund în acest articol:

Întrebarea mea e legată de persoanele care se ocupă de îndeletniciri oculte, vrăji, blesteme. Am o rudă foarte apropiată familiei mele, care se ocupă de câţiva ani cu aşa ceva, din invidie cred ca si lăcomie, şi familia mea a aflat din mai multe surse ca multe aceste rele dorite sunt menite pentru noi (a împiedica căsătoria pentru mine, părinţilor sa nu le meargă bine la serviciu) si nu vreau sa păcătuiesc sa spun ca cred în aşa ceva, dar, pur si simplu, am observat ca de un timp nu merg lucrurile pe un ton normal ca de obicei şi mă înspăimântă. Apoi la alţi vrăjitori care „desfac” nu se va duce nimeni din familia mea fiindcă ştiu că e un păcat mare aşa ca aş vrea să ştiu cum să lupt concret in afară de rugăciune şi post. Ce mai trebuie să fac, de asemenea cât de mult poate dura răul provocat de aşa peroane, cit de mult in timp (ani, luni, zile)? Ştiind ca durează situaţia aceasta de vreo 3-4 ani câte odată mă ajunge disperarea. Daca părinţii mei nu sunt creştini şi eu da cum pot să opresc răul care vine spre familia mea?

Puterea rea a vrăjitorilor este o realitate

Nu contează dacă cred oamenii sau dacă nu cred, este o realitate că vrăjitorii acţionează cu puterea Satanei şi pot face mult rău. Iată de ce Dumnezeu spune în Biblie astfel:

Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe de cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe de morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului, şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. (Deuterоnom 18:10-13)

Acolo unde oamenii se depărtează de Dumnezeu, aceste păcate urâcioase iau mare amploare, şi trebuie să recunoaştem că avem vrăjitori şi vrăjitoare în ţara noastră, care pricinuiesc mult rău oamenilor. În copilărie am văzut multe vieţi şi familii distruse prin vrăji şi nu o singură dată am văzut cum în curte a venit o broască legată cu aţe roşii la picioare, sau aruncate prin curte păr cu coarnele unui animal, sau alte obiecte. În articolul unde am povestit despre moartea mamei mele am relatat mai mult despre felul cum ne-a fost atacată familia prin vrăjitoriile celor ce făceau voia Satanei. Aşa că nu am nevoie să mă convingă cineva despre puterea vrăjitorilor şi a uneltirilor lor rele.

Vrăjile şi blestemele vrăjitorilor nu au putere asupra copiilor lui Dumnezeu

Când poporul Israel se aflau în drum spre Canaan şi au ajuns la hotarele Moabului, Balaac, împăratul Moabiţilor a trimis pe solii săi să cheme pe vrăjitorul Balaam, ca acesta să blesteme pe copiii lui Israel şi să facă vrăji împotriva lor. Apropo, este un lucru cunoscut că şi Hitler cu naziştii au recurs la astfel de vrăjitori în declanşarea planurilor diabolice pe care le aveau. Dumnezeu i-a spus vrăjitorului Balaam să nu plece cu solii şi el nu a plecat prima dată, dar apoi, fiind invitat din nou, în lăcomie după averea promisă de Balaac, vrăjitorul Balaam a insistat şi Dumnezeu l-a lăsat să plece, spre ruşinea şi nenorocirea lui. Ajuns în Moab, a încercat de trei ori să blesteme pe Israel, dar de trei ori Dumnezeu l-a făcut să binecuvânteze. Toate detaliile sunt scrise în capitolele 22-24 din cartea Numeri. La prima încercare de a blestema pe Israel, Balaam a spus:

Cum să blestem eu pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu? Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Domnul? (Numeri 23:8)

La a doua încercare de a blestema, Dumnezeu în pus în gura lui Balaam aceste cuvinte:

Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, Nici vrăjitoria împotriva lui Israel.. (Numeri 23:23)

Oricine a încheiat un legământ cu Dumnezeu prin credinţă în Domnul Isus Hristos şi naştere din nou, a devenit copilul lui Dumnezeu, aşa cum scrie în Evanghelia după Ioan:

(Isus) A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. (Evanghelia după Ioan 1:11-13)

Pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, suntem binecuvântaţi de Dumnezeu. El nu ne blestemă şi nu dă voie la nimeni să ne poată blestema. Poate ţi-a fost „legată cununia”, adică te-a făcut cineva vrăji să nu te poţi căsători. Să ştii că acele vrăji au putut să aibă efect asupra ta până în clipa când ai încheiat legământ cu Domnul Isus. Acum, ele nu mai au nici o putere pentru că tu eşti binecuvântată de Dumnezeu. Şi dacă nu te-ai căsătorit încă, aceasta este pentru binele tău, aşa cum spune Dumnezeu când zice:

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Romani 8:28)

Cât timp durează răul provocat de vrăjitorii?

Mult. Scriptura spune că durează până când vine eliberarea pe care o poate da doar Dumnezeu. Când aduceau la Domnul Isus pe oamenii stăpâniţi de duhuri rele, niciodată acele duhuri, sau draci, nu doreau să părăsească pe om şi doar la porunca Domnului Isus îl lăsau în pace. Aşa este şi cu blestemele, care nu sunt altceva decât uneltiri drăceşti cu implicarea puterii diavolului. Ele durează până când omul vine să ceară eliberare de la Domnul Isus, şi doar Mântuitorul poate da o eliberare deplină.

Cum să ajuţi pe cei ce sunt sub blestemele vrăjitorilor?

Când Apostolul Pavel i-a povestit împăratului Agripa despre întâlnirea pe care a avut-o cu Domnul Isus şi felul cum s-a întors la Dumnezeu, el spunea că Domnul Isus i-a spus aşa:

„Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul Neamurilor, la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertarea de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.” (Faptele Apostolilor 26:17-18)

Orice om care se află sub blestemele vrăjitorilor tot se află sub puterea Satanei. Pentru a se elibera de sub această putere, trebuie mai întâi să deschidă ochii minţii şi inimii lui şi să caute a cunoaşte şi înţelege mesajul Evangheliei Domnului Isus Hristos, aşa cum este scris pe paginile Sfintelor Scripturi. Apoi, din moment ce va înţelege cum poate fi eliberat, trebuie să facă o alegere să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu. Aşa va primi, prin credinţă în Domnul Isus, iertarea de păcate şi moştenirea cu cei sfinţiţi. Aceasta şi este pocăinţa. Aceasta se întâmplă la naşterea din nou. Nu există o altă alternativă pentru oameni sau o altă posibilitate de a scăpa de blestemele sub care se află. Cei ce merg la alţi vrăjitori, care le promit eliberarea de sub blestem, nu fac decât să-şi agraveze starea şi să meargă din rău în mai rău. Noi putem să le vorbim rudelor şi să-i îndemnăm să primească mesajul Evangheliei, dar alegerea este după ei.

Cu mai mulţi ani în urmă am aflat despre o rudă care trăgea cărţile şi făcea tot felul de alte vrăji. Imediat cum am aflat, am mers să o confrunt cu adevărul Sfintelor Scripturi. Şi ce credeţi? Mi-a spus că nu este nimic rău, că uite aşa îşi poate întreţine familia, etc. Am avertizat-o şi i-am spus că urmează consecinţe grave pentru ea şi pentru întreaga familie. Nu vreau să dau detalii cu privire la consecinţele care i-au şi ajuns, dar sunt foarte, foarte grave şi toţi au ajuns foarte nenorociţi. Iar eu le-am vorbit atunci despre întoarcerea la Domnul Isus Hristos din toată inima şi ei au nesocotit. De fapt, nici acum nu este târziu, numai dacă ar vrea ei să înţeleagă şi să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu.

Ce vei face tu? Dacă eşti sub blestemul vrăjitorilor, aleargă la Domnul Isus, fă un legământ cu El, dă-ţi viaţa în întregime Lui şi Mântuitorul te va elibera şi te va copleşi cu pacea, bucuria şi fericirea pe care doar El o poate da. Spune la rudele tale care sunt sub aceste blesteme ca să nu rămână în întuneric ci să se întoarcă la Domnul Isus, care este Lumina lumii.