Despre semnificaţia Sfintei Liturghii şi plata pentru rugăciuni

Sfinta Liturghie şi plata pentru rugăciuni

Întrebare:

Care este semnificaţia Sfintei Liturghii care se săvârşeşte în biserici? Este obligatoriu să participi cu bani în momentul când credincioşii se îndreaptă spre preot cu lumânări aprinse spre a-l ruga pe acesta să se roage pentru anumite persoane pomenite de credincioşii respectivi?

Sfânta Liturghie este serviciul divin în cadrul căruia toată biserica se închină înaintea lui Dumnezeu şi Îl slăveşte.

Nu ne învaţă Sfânta Scriptură că trebuie să plătim preotului pentru rugăciunile pe care le face. De fapt, apelăm la preot să spună în rugăciunea cu voce tare numele persoanelor care ne sunt dragi ca să poată auzi toată biserica şi să se unească la această rugăciune.

În acelaşi timp, Dumnezeu spune de multe ori creştinilor să se îngrijească de nevoile materiale ale celor care le slujesc în Evanghelie. Iată câteva texte:

Cine primeşte învăţătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învaţă. (Galateni 6:6)

În adevăr, în Legea lui Moise este scris: „Să nu legi gura boului care treieră grâul!” Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbeşte El înadins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel; căci cine ară trebuie să are cu nădejde, şi cine treieră grâul trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovniceşti, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice? Dacă se bucură alţii de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta; ci răbdăm totul, ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu şi că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. (1Corinteni 9:9-14)

Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora. Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului când treieră bucate”; şi: „Vrednic este lucrătorul de plata lui.” (1Timotei 5:17-18)

Invit cititorii să citească și articolul : Ce spune Biblia despre salarizarea pastorului (preotului) unei biserici locale? ( 9 adevăruri).

Cum procedezi tu în relaţia cu preotul care îţi slujeşte în Evanghelie şi te învaţă din Cuvântul lui Dumnezeu?