Pastorul Vlad Lecari: ”Am găsit instrumentul mult căutat pentru pregătirea predicilor”

La sesiunea ”Planificarea Timpului” în cadrul Institutului de Studiu Biblic Inductiv din Moldova studenții au învățat cum să facă planul schematic al unui capitol dintr-o epistolă. Vasile Filat, directorul Institutului, a predat cum se face un plan schematic și a dat temă practică, pentru aplicarea celor învățate, planul schematic la capitolul 2 din epistola II Tesaloniceni.

Pentru studenții predicatori care au învățat pentru prima dată despre planul schematic însușirea acestuia a însemnat descoperirea instrumentului atât de necesar pentru pregătirea predicilor. Iată mărturia pastorului Vlad Lecari:

Am încercat să învăț cum să predic ascultând alți predicatori, în diferite școli biblice, conferințe sau seminare și tot nu am înțeles cum să mă pregătesc practic pentru predici. Planul schematic este instrumentul pe care l-am căutat atât de mult. Este așa de simplu și de așa de mare ajutor pentru fiecare predicator. În sfârșit am instrumentul care mă va ajuta să mă pregătesc pentru predici.

Cum să te pregătești de predică - pastorul Vlad Lecari

Așa arată planul schematic pe care l-am făcut eu pentru capitolul 1 din epistola II Tesaloniceni: http://1drv.ms/1M94YoU

Fiecare sesiune în cadrul Institutului de Studiu Biblic Inductiv conține explicații pentru mai multe aspecte ale metodei inductive de studiere a Bibliei. Următoarea sesiune în Chișinău este ”Creșterea Bisericii”, 4-16 ianuarie 2016. Vasile Filat, directorul Institutului, va preda cartea ”Filipeni” și principii de creștere a bisericii.

Cum este posibil să ai bucurie în toate circumstanțele vieții? Cum să ai o relație corectă cu Dumnezeu și cu oamenii, așa încât biserica să crească? Ce să facă păstorii și slujitorii în vederea creșterii bisericii? La aceste întrebări răspunde sesiunea din ianuarie.

Sunt invitați studenții Institutului și păstorii sau slujitorii ordinați din bisericile locale.

Pe acest portal au fost scrise mai multe articole de către Vasile Filat cu multe sfaturi pentru păstori în ce privește pregătirea predicilor: