Pașapoartele biometrice şi 666

care este legătura dintre pașapoartele biometrice şi numărul 666 ?

Întrebare:

Consideraţi că introducerea paşapoartelor biometrice care conţin în cip cifra fiarei 666 constituie o etapă în drumul împlinirii Apocalipsei? Dacă nu, care ar fi evenimentele concrete prevestitoare? Dacă da, ce atitudine ar trebui să adoptăm faţă de acest proces?

Ce sunt paşapoartele biometrice ?

Iată explicaţia care a dat-o Cristian Presura, un cercetător de la Philips care a lucrat pe astfel de sisteme:

Noile paşapoarte biometrice, introduse de la 1 ianuarie 2009, presupun integrarea, în fila informatizată a documentului, a unui CIP electronic ce conţine fotografia titularului, dar în format electronic. Este vorba despre o fotografie color, cu dimensiunile de 35mm/45mm. O altă măsură de identificare constă în încorporarea în CIPul electronic, pe lângă imaginea facială, şi a amprentelor degetelor de la fiecare mână.

Fiind întrebat ce legătură este între aceste paşapoarte şi cifra 666 el a mai spus:

În mod normal, informaţia dintr-un astfel de CIP nu are legătură cu numărul 666. Bineînţeles că această combinaţie de cifre poate apărea aleator pe unul dintre milioanele de CIPuri emise, dupa cum poate apărea aleator în orice computer, acolo unde memoria este stocată în diferite colţuri ale sale.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din România s-a pronunţat în unanimitate în favoarea paşapoartelor biometrice, iar Constantin Stoica, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a hotărât să fie una dintre primele persoane care îţi va face un astfel de paşaport.

Numărul 666 va fi aplicat în perioada lui Antihrist

Cartea Apocalipsa descrie în cele mai multe detalii şi pe larg ultima din cele 70 de săptămâni profetice descrise în cartea proorocului Daniel. Atunci îşi vor desfăşura activitatea Antihristul şi proorocul mincinos. În capitolul 13 din cartea Apocalipsa Antihristul este numit Fiara întâi şi proorocul mincinos este numit Fiara a doua. Anume în perioada de 3 ani şi jumătate când vor activa aceştia pe pământ va fi aplicat numărul 666, după cum scrie:

Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. (Apocalipsa 13:14-17)

Şi totuşi, paşapoartele biometrice sunt un pas spre împlinirea Apocalipsei

După cum aţi văzut din pasajul citat mai sus, numărul acesta 666 va fi aplicat cumva (posibil sub forma unui microcip) pe frunte sau pe mâna dreapta aşa ca oamenii să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă acest semn. Deci, prezenţa acestui număr pe mâna dreaptă sau pe frunte va face imposibil pentru om să se ascundă undeva şi îl va limita în libertăţile lui considerabil. Cei care vor avea semnul 666 vor fi siliţi să se închine lui Antihrist.

Acum, ce legătură are aceasta cu paşapoartele biometrice? Paşapoartele acestea sunt pentru a stoca mai multă şi mai precisă informaţie despre om, aşa ca să poată fi cât mai uşor identificată persoana fiecăruia. Este adevărat că aceasta într-un sens sună bine, că ne va proteja de criminali, de contrabandă, etc. Dar, în esenţă, aceasta pune în mâinile guvernului ţării un control mult mai mare asupra omului. Pe de altă parte, fără să-şi dea seama în ce direcţie se merge, din pricina ameninţărilor actuale, a terorismului mondial, etc. guvernele sunt silite să aplice aceste măsuri de securitate. Şi când va veni Antihrist, toate aceste guverne, ale tuturor ţărilor, vor ajunge să-i fie supuse lui, deci Antihristul va avea controlul asupra tuturor oamenilor.

Un alt moment prin care cred că paşaportul biometric este un pas spre împlinirea Apocalipsei, este că oamenii se deprind cu aceste cipuri, cu acest control care este în continue creştere şi atunci când va veni necazul cel mare, când va veni Antihrist, ei vor accepta mult mai uşor şi fără să stea la discuţii ca să le fie pus pe mâna dreaptă sau pe frunte semnul fiarei, care descifrat este 666.

666 nu este o ameninţare pentru creştinii adevăraţi

Înainte ca să vină necazul cel mare, va avea loc unul din cele mai mari evenimente din istoria omenirii – Răpirea Bisericii. Despre ea este scris cu multe detalii în Epistola I a lui Pavel către Tesaloniceni. Atunci, creştinii adevăraţi, cei care au încheiat legământ cu Isus Hristos, care au fost născuţi din nou, care au avut Duhul Sfânt şi au trăit în ascultare de Dumnezeu fiind călăuziţi de Duhul Sfânt, acei creştini vor fi răpiţi la cer. Iată cum este descris evenimentul în Biblie:

Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. (1 Tesaloniceni 4:16-17)

Reieşind din aceasta, devine absolute clar că nu prezintă nici un pericol pentru un creştin adevărat să-şi facă paşaport biometric. Iar pentru toţi ceilalţi, care se tem sau le este indiferentă prezenţa acestui cip biometric pe noul paşaport, îi sfătuiesc să caute să-L cunoască pe Dumnezeu, să cerceteze Sfintele Scripturi, să creadă în Domnul Isus şi să se pocăiască ca să primească iertarea păcatelor şi moştenire veşnică împreună cu toţi sfinţii. În felul acesta vor avea parte de Răpirea Bisericii şi nu de necazul cel mare.