Ospitalitatea și primirea de oaspeți – Onoarea Creștinului

Anul trecut cu toate restricțiile legate de pandemie parcă ne-a forțat să închidem ușile caselor noastre și ne-a descurajat cu privire la manifestarea ospitalității. În acest context, primirea de oaspeți poate fi privită de unii ca o povară dar de fapt este o mare onoare pe care o avem ca și copii ai lui Dumnezeu. Un citat referitor la acest subiect sună astfel:

„Arma secretă pentru înaintarea Evangheliei este ospitalitatea și o poți practica indiferent dacă locuiești într-o casă, un apartament, un cămin sau pe un deal. Lumea ar putea folosi creștinii obișnuiți care își deschid viața obișnuită, astfel încât alții să poată vedea cum arată viața în lumina Evangheliei”.

”Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om şi l-a semănat în ţarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate seminţele, dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile şi se face un copac, aşa că păsările cerului vin şi îşi fac cuiburi în ramurile lui.” Matei 13:31-32

Domnul Isus a spus că în împărăția Sa „cea mai mică dintre toate semințele ”va lăsa un impact durabil mult mai mare decât se aștepta. În același mod, cele mai mici lucruri din viața noastră – zilele obișnuite, mesele și casele – pot avea un impact mult mai mare decât v-ați imagina vreodată când ar fi valorificat cu intenționalitatea Evangheliei. De-a lungul istoriei, Dumnezeu inițiază în mod constant relația cu oamenii. El este o gazdă grațioasă, primind în permanență păcătoșii capricioși care merită mânia Lui – un popor a cărui singură speranță este că El le va arăta ospitalitate nemeritată”. Dumnezeu ne cheamă să stăm la masă cu El, să avem o relație deschisă la care ne cheamă ca la un ospăț necurmat. O relație și o atmosferă de bucurie și belșug care se datorează doar datorită prezenței Sale! Ca și copii ai Lui, de fiecare dată când practicăm ospitalitatea, urmăm pașii Dumnezeului nostru plin de ospitalitate”.

”Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el, cu Mine.” Apocalipsa 3:20

Dumnezeu formează din creștini un popor ospitalier pentru a-și arăta astfel ospitalitatea și, dacă ești în Hristos, acum faci parte din poporul ospitalier al lui Dumnezeu”. Ospitalitatea nu înseamnă distracție, ci implicare. Astfel putem afla despre nevoile celor din jur și ne putem implica direct în a-l face cunoscut pe Dumnezeu și Harul Său nemeritat în dreptul fiecărui om.

”Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.” Romani 12:13

Suntem îndemnați să ne folosim de casele noastre pentru a fi micro-reprezentări ale acelei mese finale de sărbătoare – locuri în care credincioșii se adună în jurul mesei pe care Dumnezeu le-a oferit-o cu milă, sărbătorind faptul că Dumnezeu ne-a adus la Sine și a deschis cerul Său pentru toți cei care sunt departe de El. Să devenim neobosiți și primitori de oaspeți neîncetat pentru că suntem întâmpinați neîncetat în brațele Domnului Isus Hristos.

”Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire.” 1 Petru 4:9

Dacă vrei să înțelegi mai bine ce înseamnă să fii primitor de oaspeți, citește și acest articol: https://moldovacrestina.md/ce-insemna-sa-fii-ospitalier/