Ce înseamnă să fii ospitalier?

Bun venit la noi în casăÎntrebare:

Ce înseamnă să fii ospitalier?

Cuvîntul ospitalier este unul foarte interesant. În Sfînta Scriptură, în Noul Testament, se folosește foarte des acest cuvînt. Este vorba de cuvîntul φιλοξενία philoxenia care din greacă înseamnă dragoste pentru străini. Deci, în rădăcina cuvîntului deja este inclusă dragostea pentru oameni. Totuși…

 

De ce să fii ospitalier?

Pentru că Scriptura ne poruncește să fim ospitalieri. Deci, pentru un creștin nu e o opțiune, ci o poruncă.

Iubiţi- vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întîietate altuia. În sîrguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de rîvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. Bucuraţi- vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. Ajutaţi pe sfinţi, cînd sînt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.(Romani 12:10-13)

Apoi, vedem din acest text că primirea de oaspeți este manifestarea dragostei față de frați.

În textul următor mai apare un verb important care ne ajută să înțelegem de ce să fim primitori de oaspeți.

Dar trebuie ca episcopul (Sau:privighetor.) să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de cîştig mîrşav, ci să fie blînd, nu gîlcevitor, nu iubitor de bani; să- şi chivernisească bine casa, şi să- şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa(1 Timotei 3:2-4)

Deci, ospitalitatea trebuie manifestată față de oameni, am văzut față de frați, dar și față de toți străinii care au nevoie de a fi găzduiți. Nu poate un creștin să nu manifeste dragoste față de oameni. Cineva a zis că ospitalitea este dragostea în acțiune. 

Cum să fii ospitalier?

Mai sus am văzut că ospitalitatea se manifestă cu dragoste față de oamenii primiți în casă. În pasajul de mai jos se specifică, o dragoste fierbinte. Mai mult decît atît, trebuie să fim ospitalieri, dar fără cîrtire.

Mai pe sus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cîrtire. Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul, pe care l- a primit.(1 Petru 4:8-10)

În cartea Evrei autorul ne spune să stăruim îm dragoste și să nu dăm uitării primirea de oaspeți.

Stăruiţi în dragostea frăţească. Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea au găzduit, fără să ştie, pe îngeri.(Evrei 13:1-2)

Așadar, ospitalitatea e ceva ce trebuie de practicat, căci se poate uita. Primirea de oaspeți e un obicei în care trebuie să stăruim, cu cît mai mult îl practici, cu atît mai primitor devii, nu contează că ai casă mică, că nu ai ce pune pe masă, contează cît loc ai în inimă. 

Dumnezeu să ne ajute să fim primitori de oaspeți cu o dragoste fierbinte!