Originea mişcării muniste (biserica unificării)

Fondatorul şi conducătorul bisericii unificării este Sun Myung Moon, născut în Coreea de Nord la 6 ianuarie 1920. Pe când avea 10 ani, părinţii lui s-au convertit la creştinism şi s-au alipit unei biserici prezbiteriene.

La vârsta de 16 ani a avut o vedenie în timp ce se ruga în munţi. În acea vedenie i s-a arătat Domnul Isus care i-a cerut să sfârşească lucrarea pe care nu a putut-o El (Isus) sfârşi. Isus i-ar fi spus că nimeni afara de el nu este în stare să facă lucrul acesta. După ce Domnul Isus de câteva ori a repetat lucrul acesta, Moon a acceptat propunerea. Învăţătura lui s-a răspândit la răsărit, în mod special în Coreea de Sud. În anul 1971 el se mută cu traiul în America.

Sun Myung Moon a declarat că se consideră Mesia timpului nostru. El a declarat că a doua venire a lui Hristos va fi între anii 1917 şi 1930. Naşterea sa se înscrie foarte bine în această perioadă.

Iată o declaraţie făcută de el la o conferinţă organizată de biserica unificării din San-Francisco, California:

„Lumea trebuie să găsească „părintele adevărat”, ca să se elibereze de influenţa Satanei. „Şi acesta va fi Mesia – a declarat el, şi la aceasta am fost chemat de Dumnezeu… ca să am inima „adevăratului tată”, plină de dragoste pentru toate rasele, oameni de toate culorile din toată lumea”. (revista „Pentecostal Evangel”, 9 decembrie 1990, pag. 28)

Iată şi o declaraţie făcută de urmaşii lui Moon:

Reverendul Moon este Mesia, Domnul celei de a doua veniri… Dacă oamenii ar putea conştientiza starea lor de păcat, ei ar cunoaşte şi faptul că Tatăl este Mesia… Aceasta ne-a descoperit reverendul Moon. Omul care a putut realiza lucrul acesta este fără păcat. Un astfel de om poate fi calificat ca Mesia. (Dr. Sudo, „220-day Training Manual”, Unification Church, 1975, p. 160, 222, 400).

Moon afirma „Nici eroii trecutului, nici sfinţii trecutului, cum ar fi Isus şi Confuciu, nu au fost mai presus decât noi.”

Cu toate că doctrinele lui Moon contravin creştinismului, el afirmă că toate acestea i-au fost descoperite de Domnul Isus:

Poate veţi dori din nou să mă întrebaţi „Ce autoritate stă în spatele a tot ce fac?” Eu am vorbit cu Isus Hristos în lumea spirituală. Am mai vorbit şi cu Ioan Botezătorul. Iată originea autorităţii mele. Dacă acum nu veţi putea înţelege că cuvintele mele sunt adevărate, atunci, cu timpul, posibil, veţi realiza lucrul acesta. Aceste adevăruri ascunse vă par descoperiri noi. Aţi auzit că eu am vorbit din Biblie. Dacă voi credeţi Biblia, atunci trebuie să credeţi şi ceea ce spun eu. (Rev. Moon, „Christianity in Crisis”, p. 98).

Iată şi o altă afirmaţie a lui Moon:

Noi suntem unicii care înţelegem corect inima lui Isus şi nădejdea lui Isus. (Rev. Moon, „The way of the World”, p. 20)

Această mişcare numără la două milioane de urmaşi. Ei sunt siguri că Moon este Mesia. Ei se adresează la esenţa lui spirituală şi încheie rugăciunile lor în numele „adevăraţilor părinţi”.

Moon a declarat:

Acum Dumnezeu leapădă de la Sine creştinismul şi întăreşte o religie nouă, şi această nouă religie este biserica unificată… Cu piciorul drept noi călcăm în picioare creştinismul şi ni-l supunem nouă. („Говорит Господин”, Paris ADDress, April 2, 1972, p. 3, 5)

Informaţia de mai sus am luat-o din cartea „The Deceivers” de Josh McDowell şi Don Stewart.

Acum să vedem cum toată această informaţie se potriveşte cu Scripturile.

Moon afirmă că învăţătura care o are, a primit-o de la Isus într-o vedenie. În Biblie sunt descrise multe cazuri când Dumnezeu vorbeşte oamenilor prin vedenii. Totuşi, Biblia admite şi cazuri când vedeniile nu sunt de la El (Deuteronom 13:1-4). Iată îndemnul pe care ni-l dă sfântul Ioan în prima sa epistolă:

Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sînt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu; şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum. Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi, este mai mare de cît cel ce este în lume. Ei sînt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, şi lumea îi ascultă. (1 Ioan 4:1-5)

Deci, când avem un vis sau o vedenie, sau când ne vorbeşte cineva, trebuie să fim atenţi şi orice informaţie să o verificăm cu Scripturile şi să o primim numai dacă nu vine în contradicţie cu Cuvântul lui Dumnezeu.

De ce vedenia lui Moon nu poate fi calificată ca venind de la Dumnezeu?

În vedenia sa Moon zicea că Isus i-a cerut să sfârşească lucrarea care El (Isus) nu a putut-o sfârşi. Să vedem ce spune Însuşi Domnul Isus despre lucrarea Sa în rugăciunea de Mare Preot din grădina Gheţimani:

Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea, pe care Mi-ai dat-o s-o fac. (Ioan 17:4)

Iar înainte de a-Şi da duhul pe cruce a zis:

„S-a isprăvit!” (Ioan 19:30).

Ce a isprăvit Domnul Isus? Care a fost misiunea Lui pe pământ? Să vedem ce ne spun Scripturile.

De aceea, cînd intră în lume, El zice: ,,Tu n-ai voit nici jertfã, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup; n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: ,,Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” După ce a zis întâi: ,,Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat”, (lucruri aduse toate după Lege), apoi zice: ,,Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” El desfiinţează astfel pe cele dintâi (legământul Legii), ca să pună în loc pe a doua (Noul Legământ). Prin această ,,voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna. (Evrei 10:5-10).

Dacă Domnul Isus nu Şi-ar fi sfârşit lucrarea, atunci credinţa noastră ar fi zadarnică şi noi, încă, am fi morţi în păcatele noastre. Dar, slăvit să fie Domnul că El Şi-a sfârşit lucrarea de mântuire a sufletelor noastre şi acum aşteptăm şi răscumpărarea trupurilor noastre.

Dumnezeu să ne ajute să facem diferenţă între bine şi rău, între adevăr şi minciună.