Este călugărirea soluţie împotriva trăirii în păcat?

Întrebare:

Care este părerea dumneavoastră în legătură cu cazul în care o persoană (o domnişoară) care, trăind în lume, săvârşind pacate dintre cele mai grave, dorește să se lepede de lume și să plece la mănăstire. Este binevenită o așa faptă? Dar care sunt riscurile pentru această persoană? Este predispusă spre ispite și, respectiv, reîntoarcerea la păcate?

calugarieExistă eliberare din această robie a păcatului în care s-a aflat și se mai află încă această persoană, dar soluția nu este mănăstirea. Ispitele nu vin doar din afară, ci vin și dinlăuntru, din firea păcătoasă a omului. Este adevărat că această fire păcătoasă zămișlește păcatul atunci când este momită de ceva din afară, de ce vede și aude omul. Dar, poate fi momită pofta omului și de memoria experiențelor păcătoase din trecut. Mergând la mănăstire vă puteți trezi că tocmai la aceste amintiri ale păcatelor săvârșite anterior vă vor momi și vă vor obseda continuu. Iar păcătuirea în inimă (adică în minte) este echivalentă cu păcătuirea prin faptă, cum a spus Domnul Isus:

Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Matei 5:28)

Soluția împotriva păcatului nu este izolarea de lume, ci nașterea din nou și transformarea pe care o face Duhul Sfânt, atunci când omul intră în Noul Legământ. Vă sfătuiesc să începeți a citi sistematic Biblia și să vă grăbiți să intrați în acest Nou Legământ.Trebuie să vă pocăiți de toate păcatele și când zic să vă pocăiți, am în vedere să vă lăsați definitiv de ele. Luați hotărârea să deveniți o adevărată urmașă a Domnului Isus Hristos și să fiți într-o deplină ascultare de învățătura Lui. Căutați și alipiți-vă de o biserică locală cu creștini care cercetează Sfintele Scripturi, cunosc învățătura adevărată a Domnului Isus Hristos și o urmează în toate. Prin Duhul Sfânt care va veni să locuiască în dumneavoastră la nașterea din nou veți putea să aveți totdeauna biruință asupra firii păcătoase pentru că…

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. (Galateni 5:22-24)

Grăbiți-vă să vă împăcați cu Dumnezeu prin intrarea în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos. Numai astel veți reuși să vă răstigniți firea pământească împreună cu patimile și poftele ei păcătoase.