Au fost astrologi magii care au venit la Isus călăuziţi de stea?

Întrebare:

Am întâlnit persoane care susțin că sunt creștine, dar au printre pasiuni și astrologia. M-am simțit datoare să le atrag atenția că cititul în stele și orice altfel de ghicire sunte interzise de Dumnezeu, și o urâciune în fața Lui (cel puțin de câte ori am citit eu Biblia, asta am înţeles, și înăuntrul meu știu că este așa). Dar am fost confruntată cu faptul că cei trei magi de la răsărit au aflat despre nașterea lui Mesia din stele, și chiar ei au fost folosiți de Dumnezeu pentru a proteja pe Isus cel nou născut, și chiar ei au fost protejați, fiind trimiși înapoi pe un alt drum. Aici, din perspectiva multora, este o contradicție și o imperfecțiune a Cuvântului lui Dumnezeu, cu toate că nu este nicăieri n Biblie menționat faptul că cititul în stele ar fi un lucru îngăduit de El.

Magii erau oamenii înţelepţi ai vremii care Îl căutau pe Dumnezeu

Este important să înţelegem bine care este semnificaţia cuvântului “mag” din textul găsit în Evanghelia după Matei la care aţi făcut referinţă. Iată textul întreg:

După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: „Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.” Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc: şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.” După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă. În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum. (Matei 2:1-12)

Cuvântul tradus în limba română cu “mag” este grecescul μάγος, nume dat de către babiloneni (caldeeni), mezi, perşi şi alte popoare din răsărit înţelepţilor, profesorilor, preoţilor, medicilor, astrologilor, văzătorilor, celor ce tâlcuiau visele, ghicitorilor, vrăjitorilor. În mod general, aşa erau numiţi înţelepţii sau filosofii din răsărit. Deci, nu trebuie să înţelegem prin acest nume că magii ar fi fost doar astrologi şi că ar fi doar citit în stele.

Din textul citit mai sus mai devine clar un lucru – magii aceştia erau oameni care îl căutau pe Dumnezeul adevărat. Ei trăiau în mijlocul popoarelor păgâne, în mijlocul idolilor, dar doreau să-L cunoască pe Dumnezeul adevărat şi prin faptul că le-a trimis această stea călăuzitoare, Dumnezeu li s-a descoperit şi i-a dus la Mântuitorul care este Hristos. Când le vorbea grecilor (tot păgâni şi ei) din Atena, Apostolul Pavel le-a spus că Dumnezeu nu este departe de fiecare din oameni şi că ei ar trebui să se stăruie să-L caute bâjbâind. Iată aşa îl căutau şi aceşti magi, folosind cunoştinţele şi eforturile lor. Şi apoi, în vechime, astrologia şi astronomia nu erau separate ca şi ştiinţe. Dumnezeu nu a interzis să studiem astrele (astronomia) dar a interzis să vestim viitorul citind în stele. Textul de mai sus ne arată alte două detalii importante:

  • Steaua a mers continuu şi i-a călăuzit, deci, Dumnezeu le-a lăsat steaua aceasta ca să le fie o călăuză continue care i-a dus până la pruncul Isus. Steaua nu a fost un semn care trebuia să fie citit şi interpretat doar,  ci steaua a fost un indicator continuu.
  • Aceasta nu a fost toată revelaţia, doar steaua. Dumnezeu le-a comunicat mesaje şi prin intermediul îngerului. Astfel le-a spus să se întoarcă acasă pe un alt drum fără să mai meargă înapoi la Irod.

Magii nu au avut Sfintele Scripturi (Dacă aveau să cunoască Sfintele Scripturi nu veneau la Ierusalim, pentru că aveau să cunoască unde este locul naşterii)  şi au ajuns să-L cunoască tocmai prin steaua care le-a fost trimisă de Dumnezeu să-i călăuzească. Este ca şi în cazul viselor. Dumnezeu interzice interpretarea viselor, afară de cazurile când El le dă interpretarea, cum a fost cu Iosif sau la Daniel. Aşa şi cu această stea. Dumnezeu interzice ghicitul viitorului după zodii, dar aici, Dumnezeu a trimis o stea aparte care i-a călăuzit pe magi până la Domnul Isus.

Cititul în stele este categoric condamnat şi interzis de Dumnezeu

Încă în Vechiul Testament Dumnezeu a dat această poruncă:

Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta. (Deuteronomul 18:10-14)

Cei ce ştiu acest Cuvânt al lui Dumnezeu rămâne să-l ia în serios şi să nu-l strice sau distorsioneze, ci să-l primească cu inima curată ca şi Cuvântul lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu şi să se teamă de rău. Să nu se mai scuze şi să nu-şi caute scuze pentru practicile lor păcătoase de a ghici viitorul după stele sau de a se conduce după zodii, pentru că astfel singuri îşi adună o comoară de mânie pentru ziua judecăţii. Orice suflet omenesc care s-a lăsat prins în această practică diabolică a  horoscopului sau a ghicitului să se grăbească să creadă în Domnul Isus Hristos şi să se pocăiască de toate păcatele sale şi să se păzească de influenţa păgână a horoscopului.