A luat parte Iuda la Cina cea de taină?

Întrebare:

Am și eu o întrebare. Iuda Iscarioteanul a luat parte la Cina cea de taină, în sens că a mâncat din pâine și a băut din vin? 

În Evanghelia după Matei este scris astfel:

Seara, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi. Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.” Ei s-au întristat foarte mult şi au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?” Drept răspuns, El le-a zis: „Cel ce a întins cu Mine mâna în blid acela Mă va vinde. Negreşit, Fiul omului Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut!” Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul şi I-a zis: „Nu cumva sunt eu, Învăţătorule?” „Da”, i-a răspuns Isus, „tu eşti!” Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.” După ce au cântat cântarea, au ieşit pe Muntele Măslinilor. (Matei 26:20-30)

Textul biblic nu specifică în ce moment  anume a plecat Iuda de la Cina cea de taină. Aceeași întâmplare este relatată în Evanghelia după Marcu 14:17-25 și în Evanghelia după Luca 22:14-23, dar nici în aceste texte nu este specificat momentul când Iuda a plecat de la Cina cea de taină. Doar în Evanghelia după Ioan găsim momentul, dar în această evanghelie nu scrie când Domnul Isus a instituit Cina cea de Taină ca și semn al Legământului celui Nou. Cina cea de taină este descrisă în capitolele 13 – 17 și în această parte a cărții evanghelistul Ioan reproduce învățătura pe care le-a dat-o Mântuitorul ucenicilor și rugăciunea lui de Mare Preot care se găsește în capitolul 17. Iată cum este relatat de evanghelistul Ioan momentul plecării lui Iuda de la Cina cea de Taină:

După ce a spus aceste cuvinte, Isus S-a tulburat în duhul Lui, a mărturisit şi a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.” Ucenicii se uitau unii la alţii şi nu înţelegeau despre cine vorbeşte. Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus. Şi ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus şi I-a zis: „Doamne, cine este?” Isus a răspuns: „Acela căruia îi voi întinge bucăţica şi i-o voi da.” Şi a întins o bucăţică şi a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Cum a fost dată bucăţica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis: „Ce-ai să faci, fă repede.” Dar nimeni din cei ce şedeau la masă, n-a înţeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Isus voia să-i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru praznic”; sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieşit afară în grabă. Era noapte. (Ioan 13:21-30)

Ucenicii ședeau la masă și Iuda tot a stat cu ei și a mâncat. Chiar dacă Ioan nu specifică când Domnul Isus a instituit Cina (vinul și pâinea) ca și semn al Legământului celui Nou, ne putem da seama că tocmai avuse loc și Iuda tot a luat parte.

cinaSunt curios ce a motivat autorul acestei întrebări să o adreseze? Nu știu ce ar schimba dacă Iuda lua parte sau nu la Cina Domnului. Participarea lui a fost formală, pentru că în inimă avea gândul să-L vândă pe Isus. Și astăzi sunt mulți care vin să ia parte la Cina Domnului fără să aibă nici cea mai mică închipuire despre implicațiile acesteia. Îmi amintesc cum, fiind mic, mă luau părinții la biserica ortodoxă să iau parte la Cina Domnului și  motivația pe care mi-a dădeau era că preotul îmi va da miere cu condiția că nu trebuia să mănânc nimic în ziua aceea până îmi primesc porția de miere. Părinții mei tot nu cunoșteau mai mult, căci nici lor nu li se explica estența Sfintei Împărtășanii. Dar Domnul Isus a instituit Cina Domnului tocmai ca să fie o cercetare personală. Pentru că unii creștini din Corint au ajuns să facă Cina Domnului ca și o rutină, Apostolul pavel le-a scris:

Mai întâi de toate, aud că, atunci când veniţi la adunare, între voi sunt dezbinări. Şi în parte o cred, căci trebuie să fie şi partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiţi buni. Când vă adunaţi, dar, în acelaşi loc, nu este cu putinţă să mâncaţi Cina Domnului. Fiindcă atunci când staţi la masă, fiecare se grăbeşte să-şi ia cina adusă de el, înaintea altuia; aşa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu şi vreţi să faceţi de ruşine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume, că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. Dar, când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea. Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii. Dacă-i este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunaţi spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. (1 Corinteni 11:18-34)

Despre esența Cinei Domnului și felul cum trebuie să luăm parte la ea vă recomand să citiți următoarele articole de pe acest site:

Să ne ajute Dumnezeu să deosebim bine trupul și sângele Domnului Isus atunci când luăm paharul și mâncăm din pâine la Cina Domnului.