Este crucifixul un simbol fără însemnătate?

Întrebare:

Mă frământă întrebarea aceasta de mult timp. Sunt la început pe calea credinței și în multe lucruri trebuie să mă determin pe dreptate. Părerea mea este că crucifixul e un simbolism și nu are însemnătate. Cred că și icoanele și alte chestii de acest tip sunt doar o piedică în credința adevărată? Dacă greșesc, aș vrea să mi se deschidă ochii. 

Crucifixul este un obiect de cult care Îl reprezintă pe Isus Hristos răstignit pe cruce. Nicăieri în Noul Testament nu este menționat să fi avut creștinii din prima biserică crucifixele ca și obiecte de cult cărora să le fi atribuit anumite puteri miraculoase, etc. Când fac referință la “crucea lui Hristos” autorii cărților din Biblie se referă la jertfa lui Hristos. Astfel, Apostolul Pavel în Epistola 1 Către Corinteni scrie astfel:

De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. (1 Corinteni 1:17)

Apostolul se referă la cruce ca și la jertra desăvârșită care a fost adusă de Mântuitorul pe crucea de la Golgota. Același lucru se observă și în Epistola lui Pavel către Corinteni.

Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor, vă silesc să primiți tăiera împrejur, numai ca să nu sifere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc Legea; ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea îmrejur, pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. În ce mă privește, departe demine gândul să mă laud cu altceva decât cu cruceaDomnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume! (Galateni 6:12-14)

Mai ales catolicii obișunesc să  pună crucifixe în casele lor cu scopul de a-și aminti de jertfa Domnului Isus Hristos.

Soția mea a suportat o operație complicată într-un spital catolic. Acolo erau în fiecare salon și pe corioade atârnate crucifixe pe pereți.

Dar mărturia creștină a spitalului nu se limita doar la aceasta. Toți lucrătorii erau buni creștini cu o purtare plină de compasiune față de pacienți și totdeauna aveu cuvinte de încurajare care aduceau vindecare bolnavilor. Până și hamalul din spital, de fiecare dată când trecea pe coridor și o vedea pe soția mea mergând greu după operație, se oprea și îi spunea cuvinte de încurajare, care aduc vindecare oricui. Lucrătorii medicali orișnuiau să se roage foarte des cu pacienții pentru vindecarea acestora.
Fiind într-o țară arabă, am observat că unul din studenții mei la cursul biblic în fiecare zi când intra în clădirea bisericii își scotea din sân crucea ca să fie văzută de toți și înainte de plecare o ascundea iar înapoi sub haină. Am fost curios de ce face aceasta și l-am întrebat. Mi-a spus că el de curând a intrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos și că această cruce este pentru mărturia că este creștin, însă tot se teme încă să o poarte în stradă penru că dacă află rudele lui de altă religie că a devenit creștin îl vor omorâ pe loc.

 
Tot în acea țară am văzut că creștinii obișunesc să-și pună pe mașini sau în cabină crucifixe și au zis că fac aceasta pentru mărturie creștină, chiar dacă au fost multe cazuri când radicalii religioși au explodat mașini împrenă cu șoferii doar pentru că aveau puse aceste crucifixe. 
Privind la felul cum este conceput crucifixul în țările musulmane și care este rolul lui, m-am gândit cât de mare este contrastul cu țările noastre și cum de multe ori oamenii care nu au a face nimic cu credința creștină au făcut din crucifix doar o bijuterie sau un talisman. Pentru ei crucifixul poate fi o piedică în calea credinței.

Cu privire la icoane vă recomand să citiți următoarele articole scrise de mine:

De unde provin icoanele?

Care este deosebirea dintre un idol și o icoană?

Ce spune Biblia despre icoanele făcătoare de minuni?

Există în Biblie argumente pentru închinarea la icoane?