Ce să faci când există grupuri izolate în biserică la care nu ești acceptat? (5 sfaturi)

Deseori în bisericile mari se formează grupuri de interese mai mici și cei care se alipesc decurînd la biserică se simt marginalizați și nu sînt acceptați în astfel de grupe. Descoperă în articol 5 sfaturi cum să procedezi corect cînd întîmpini astfel de situații. Mai jos citiți întrebare la care voi răspunde.

Ce să faci atunci când în biserică sunt formate grupușoare, nu ma refer la grup de studiu, ci la grupuri de interese unde petrec mult timp împreuna și nu toți au acces la acest cerc restrins de oameni. În așa situații ai tendința să îți formezi un grup al tău si sa nu ai de a face cu alții, dar nu stiu cum rămâne cu unitatea în biserică, in asa caz. Ce spune Biblia si cum sa procedez?

Existența grupurilor izolate în biserică este o dovadă a faptului că există credincioși în comunitarea respectivă care nu înțeleg ce este Biserica și care este rolul ei pe pământ. Domnul Isus și  Evanghelia, credința în Dumnezeu și dorința să moșetnim Împărăția Lui este motivația noastră a tuturor care ne adună în Biserica lui Hristos și ne ține împreună. Dacă există oameni care au tendința să se formeze grupuri izolate în biserică pentru alte interese pe care ei le pun mai presus decât Hristos și Evanghelia nu este bine și aceasta poate pune sub un semn mare de întrebare autenticitatea pocăinței și a vieții lor creștine.

Grupuri

Există și se formează grupușoare care după biserică, sau în timpul săptămânii găsesc timp să se întâlnească împreună la ceea ce ei numesc „părtășie creștină” dar care numai aceasta nu este, căci discută lucruri de nimic și de multe ori bârfesc pe toți începând de la pastor și sfârșind cu felul cum era îmbrăcată persoana care a venit pentru prima dată la biserică.

Pe de altă parte, să nu ne grăbim a numi grupuri separe în Biserică oricare grupuri. Este normal ca creștinii din biseriă să aibă tendința să se unească împreună pentru a face o lucrare aparte. Să zicem, profesorii de la școala duminicală vor avea tendința să formeze un grup al lor legat de lucrarea pe care o fac împreună. Muzicienii vor fi alții care vor avea tendința să facă un grup aparte și aceasta iarăși din pricina slujirii pe care o fac ei pentru biserică. Este foarte rău însă și lipsă de maturitate duhovnicească dacă ei vor începe să se izoleze în acele grupuri și să le facă închise pentru accesul altor creștini din biserică.

Și acum, să răspund la întrebarea cum să te porți și ce să faci când există grupuri izolate în biserică?

1. Ferește-te de creștini formali care formează grupuri izolate în biserică

În Epistola II către Timotei, când îl avertiza despre pericolul vremurilor rele din zilele de pe urmă, Apostolul Pavel i-a scris astfel:

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. (2 Timotei 3:1-5)

Toată descrierea de mai sus se referă la cei care se pretind creștini, dar care sunt de formă, lipsiți de esență adevărată creștnească. De unde știu? Despre ei se spune că sunt iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Deci, ei se pretind a fi din cei care îl iubesc pe Dumnezeu, dar mai mult iubesc plăcerile. Apoi, despre ei mai este scris aici că au o formă de evlavie, adică încearcă prin acțiuni care pot fi văzute în exterior să ne convingă pe noi, toți restul, că ei sunt evlavioși și creștini adevărați. Le lipsește, însă, esența trăirii adevărate creștine. Ei nu iubesc studierea Scirpturilor, lucrarea Evangheliei și nici să slujească Bisericii. Ei zic că le plac toate cele enumerate mai sus, dar viața lor dovedește inversul. Apostolul îi dă un sfat bun lui Timotei și nouă restul  la toți – să ne depărtăm de astfel de oameni. Chiar dacă sunt din biserică? Da, chiar dacă vin duminica la biserică, trebuie să fim atenți cu privire la aflarea în compania lor, căci ne pot influența și trebuie să fim conștineți de aceasta. Nu trebuie să rupem orice relație cu ei, dar nici nu putem face prea mare prietenie atât timp cât ei rămân în formalismul lor religios. Trebuie să-i confruntăm și să-i ajutăm să-și înțeleagă starea gravă spirituală în care se află și cum să iasă din ea.

De obicei, astfel de oameni au tendința să facă grupuri izolate în biserică unde, cum am spus, se ocupă cu și discută lucruri de nimic. Să nu-ți pară rău că nu faci parte din așa un grup, căci Dumnezeu chiar te învață să eviți atfel de grupuri izolate în biserică și să depărtezi de astfel de oameni.

2. Nu urma exemplul celor care formează grupuri izolate în biserică

Drept ai scris că, privind la grupurile izolate din biserica, ești ispitit să procedezi la fel și să-ți faci un grup separat în biserică. Nu urma exemplul lor rău, căci Dumnezeu ne învață să ne lăsăm insuflețiți doar de lucrurile bune, nu de cele rele.

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. (Filipeni 4:8)

3. Caută să te afli în comania oamenilor evlavioși

Tot în Epistola II către Timotei, Apostolul i-a scris tânărului slujitor în Evanghelie:

Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. (2 Timotei 2:22)

Caută să te afli în compania celor care caută pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Bărbații și femeile care caută pe Dumnezeu dintr-o inimă curată sunt foarte pasionați de studierea Sfintelor Scripturi. Ei se adună ca să se roage. Ei postesc împreună. Ei merg împreună să le vestească Evanghelia celor care încă nu-L cunosc pe Hristos și slujesc Bisericii cu darurile lor duhovnicești. Caută astfel de oameni în biserica din care faci parte și fă-te prieten cu ei, căci ei nu fac grupe izolate în biserică și te vor primi oricând în mijlocul lor. Mai mult, cred că deja ai și fost invitat de careva din ei ca să te alipești lucrării pe care o fac. Acceptă invitația căci așa ne învață și Dumnezeu în Cuvântul Său, cum am văzut.

Dacă nu găsești astfel de oameni în biserica din care faci parte, atunci va trebui să cauți o altă biserică locală de care să te alipești.

4. Slujește sfinților cu darul tău spiritual

Când ai crezut în Domnul Isus Hristos și ai intrat în Noul Legământ cu El, ai fost botezat cu Duhul Sfânt și ai primit și daruri duhovnicești ca să slujești Bisericii. De aceea, acum să cauți să fii un bun ispravnic al harului lui Dumnezeu, cum este scris:

Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin. (1 Petru 4:10-11)

Privește la oamenii din biserică și acolo unde vezi nevoile lor pe care le poți împlini, grăbește-te să le slujești. Iată așa se zidesc relațiile în Biserica lui Hristos, prin slujirea care o facem unii pentru alții. Fii plin de dragostea lui Hristos și totdeauna gata să simți cu alții și să le slujești altora. În felul acesta nici tu nu vei fi singur nici odată și vei avea fericirea vieții creștine împlinite pe care o pot avea doar cei care slujesc altora, căci și Domnul Isus a spus că este mai ferice să dai decât să primești.

5. Primește-i bine pe cei întorși de curând la Domnul

Câne vine o persoană nouă sau pentru prima dată să viziteze biserica voastră, fii atent și arată-i atenție și dragoste creștinească. Interesează-te despre acea persoană și vezi care îi sunt nevoile și cum le poți împlini tu sau cum poți ajuta pe alții să cunoscă să i le împlinească. Învită pe cei veniți de curând la grupul de studiu unde mergi tu, atunci când vă întâlniți să vă rugați și la lucrarea creștină pe care o faci. În felul acesta cei veniți de curând nu vor ajunge nici odată să aibă simțămintele pe care le-ai avut tu și care te-au făcut să-mi adresezi această întrebare.

Dumnezeu să te binecuvânteze cu o frumoasă creștere duhovnicească ca să ajungi la statura plinătății lui Hristos.