Cum să procedezi când patronul nu pedepsește pe lucrătorii care pricinuiesc pagube intenționat?

ÎNTREBARE:

Pace! Am urmărit un filmuleț de-al dumneavoastră despre cum trebuie să se poarte un creștin la locul de muncă și aș vrea să vă întreb: cum ar trebui să procedezi atunci când semnalezi șefului, care este frate, că unii angajați (oameni din lume) ar fura sau ar face alte lucruri pe care noi le vedem ca fiind păcate, iar acesta le îngăduie sau le acoperă?

Dacă ați văzut că cineva fură sau face alte lucruri rele și dăunătoare la serviciu și ați spus șefului despre aceasta, este bine. Sper că înainte ca să-i vorbiți șefului ați mers să vorbiți cu persoana respectivă. Dacă ați făcut așa, este suficient și nu mai trebuie să faceți nimic altceva. Dacă șeful a ales să procedeze așa, înseamnă că știe de ce face aceasta. Iată chiar azi dimineață am citit cum la întoarcerea lui David după ce a fost alungat de fiul lui Absalom, Șimei, cel care îl blestemase pe împăratul David, acum se grăbise să-i iasă înainte.

Şi a zis împăratului: „Să nu ţină seamă domnul meu de nelegiuirea mea, să uite că robul tău l-a ocărât în ziua când împăratul, domnul meu, ieşea din Ierusalim şi să nu ţină seamă împăratul de lucrul acesta! Căci robul tău mărturiseşte că a păcătuit. Şi iată, vin astăzi, cel dintâi din toată casa lui Iosif, înaintea împăratului, domnul meu.” Atunci, Abişai, fiul Ţeruiei, a luat cuvântul şi a zis: „Nu trebuie oare să moară Şimei pentru că a blestemat pe unsul Domnului?” Dar David a zis: „Ce am eu cu voi, fiii Ţeruiei, şi pentru ce vă arătaţi astăzi potrivnicii mei? Astăzi să se omoare oare vreun om în Israel? Nu ştiu eu că împărăţesc azi peste Israel?” Şi împăratul a zis lui Şimei: „Nu vei muri!” Împăratul i-a jurat că nu-l va omorî. (2 Samuel 19:19–23)

Ai văzut, din punctul de vedere al lui Abișai, împăratul nu proceda corect și tolera un păcat. Dar David era un om înțelept și știa că nu acum era momentul să pedepsească pe Șimei. Totuși, Șimei nu a rămas nepedepsit. Înainte de moartea sa, David i-a spus astfel fiului său Solomon căruia i-a lăsat domnia:

Iată că ai lângă tine pe Şimei, fiul lui Ghera, Beniamitul, din Bahurim. El a rostit împotriva mea mari blesteme în ziua când mă duceam la Mahanaim. Dar s-a coborât înaintea mea la Iordan şi i-am jurat pe Domnul zicând: ‘Nu te voi omorî cu sabia.’ Acum, tu să nu-l laşi nepedepsit, căci eşti un om înţelept şi ştii cum trebuie să te porţi cu el. Să-i cobori perii albi însângeraţi în Locuinţa morţilor.” (1 Regi 2:8–9)

Și Solomon a adus la îndeplinire porunca tatălui său astfel:

Împăratul a chemat pe Şimei şi i-a zis: „Zideşte-ţi o casă la Ierusalim: să locuieşti în ea şi să nu ieşi din ea ca să te duci într-o parte sau alta. Să ştii bine că, în ziua când vei ieşi şi vei trece pârâul Chedron, vei muri. Atunci, sângele tău va cădea asupra capului tău.” Şimei a răspuns împăratului: „Bine! Robul tău va face cum spune domnul meu împăratul.” Şi Şimei a locuit multă vreme la Ierusalim. După trei ani, s-a întâmplat că doi slujitori ai lui Şimei au fugit la Achiş, fiul lui Maaca, împăratul Gatului. Au dat de ştire lui Şimei zicând: „Iată că slujitorii tăi sunt la Gat.” Şimei s-a sculat, a pus şaua pe măgar şi s-a dus la Gat, la Achiş, să-şi caute slujitorii. Şimei s-a dus şi şi-a adus înapoi slujitorii din Gat. Au dat de veste lui Solomon că Şimei a plecat din Ierusalim la Gat şi că s-a întors. Împăratul a chemat pe Şimei şi i-a zis: „Nu te-am pus eu să juri pe Domnul şi nu ţi-am spus eu hotărât: ‘Să ştii că vei muri în ziua când vei ieşi să te duci într-o parte sau alta’? Şi nu mi-ai răspuns tu: ‘Bine, am înţeles’? Pentru ce atunci n-ai ascultat de jurământul Domnului şi de porunca pe care ţi-o dădusem?” Şi împăratul a zis lui Şimei: „Ştii înăuntrul inimii tale tot răul pe care l-ai făcut tatălui meu David; Domnul a întors răutatea ta asupra capului tău. Dar împăratul Solomon va fi binecuvântat şi scaunul de domnie al lui David va fi întărit pe vecie înaintea Domnului.” Şi împăratul a poruncit lui Benaia, fiul lui Iehoiada, care a ieşit şi a lovit pe Şimei, şi Şimei a murit.    Astfel, împărăţia s-a întărit în mâinile lui Solomon. (1 Regi 2:36–46)

Deci, Șimei nu a rămas nepedepsit pentru nelegiuirea pe care a făcut-o. Dacă i-ai spus șefului despre cele întâmplate, nu mai trebuie să mai faci nimic altceva, căci altfel ai fi unul care te amesteci în treburile altuia și în Biblie este scris:

Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. (1 Petru 4:15)

De fapt, da, este ceva ce trebuie să faci. Ceva foarte important. Dacă nu ai făcut încă aceasta, mergi la cei care fură sau fac alte lucruri rele și spune-le despre Domnul Isus Hristos, despre dragostea Lui și că prin credință în El pot căpăta iertarea păcatelor și că pot primi darul vieții veșnice și o inimă nouă ca să nu mai fie robiți de hoție sau alte nelegiuiri pe care le săvârșesc acum. Domnul să-i dea o inimă bună și șefului ca să le spună despre Hristos și viața veșnică și să-i cheme la pocăință pe toți ei, să-i confrunte, dar să-i ajute să devină ucenici ai lui Isus Hristos.