Filmele și mintea omului

Întrebare:

Sunt un tanăr de 17 ani căruia îi plac cărțile și filmele polițiste. Știm cu toții că orice film de acest gen are acțiune, dramă, scene romantice, unele umor negru și lista ar putea continua. Într-un fel nu înveți nimic rău. De o vreme, am început să vizionez documentare și seminarii biblice străine + românești și de fiecare sunt mișcat. Pot să le vizionez concomitent? O să fie ceva ,,război ” în mintea mea? Încă nu am încercat aceasta. Nu cred că ar trebui să mă îngrijorez. Adevarul e ca îmi plac amândouă.

Filme

Pentru a da răspuns la întrebarea Dvs, trebuie să înțelegem că:

Mintea este centrul personalității umane

Mintea este scaunul cunoștinței, a gândurilor și a dorințelor umane. Sfânta Scriptură subliniază că mintea este centrul personalității umane și trebuie să fie formată în baza cunoașterii și dragostei lui Dumnezeu.

„Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte și inima mea are gânduri pline de judecată.” (Psalmul 49:3)

În minte medităm și judecăm gândurile în baza cărora acționăm fie prin vorbire, fie prin comportament. Însuși Domnul Isus accentuează acest adevăr: “Căci din prisosul inimii vorbește gura.” (Matei 12:34). Mintea reflectă ceea ce cunoaștem, gândim sau dorim prin vorbirea și comportamentul nostru. Mintea este locul unde se dau cele mai mari bătălii, bătălia dintre bine și rău.

Mintea este înclinată spre rău

Mintea, cât și alte aspecte ale existenței umane, sunt corupte de păcat.

“Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.” (Romani 1:28)

Mintea omului este capabilă de a înțelege binele, dar nu este în stare să-l realizeze.

“Fiindcă, după omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele.” (Romani 7:22-23)

Transformarea minții se produce prin înnoirea ei făcută de Domnul Isus Hristos și care rezultă într-o viață trăită în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu.

“Și să vă înoiți în duhul minții voastre” (Efeseni 4:23) și “Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.” (Romani 12:2)

Mintea noastră trebuie să se conformeze gândirii lui Hristos, doar atunci putem experimenta puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.

“Căci cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos.” (1 Cor. 2:16)

Astfel, am văzut că mintea omului este predispusă spre rău, dar prin moartea și învierea Domnului Isus Hristos aceasta poate fi transformată și înnoită.

Însă trebuie să luăm în considerație că omul lui Dumnezeu nu este protejat de influența celui rău și de aceea suntem încurajați să ne protejăm mintea noastră.

Mintea trebuie păzită

Înțeleptul Solomon a spus: “Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții.” (Proverbe 4:23)

De ce este atât de important să ne păzim mintea? Pentru că inima este centrul care guvernează întreaga ființă. Pentru că inima este depozitul cunoștinței și a înțelepciunii, cât și sursa oricărui lucru ce poate să ne afecteze viața și caracterul nostru. Aici se judecă totul și se iau hotărâri. Pentru că direcția vieții noastre depinde de starea minții noastre, de ceea cu ce este alimentată zilnic mintea noastră.

“Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.” (Matei 12:35)

Omul dinafară nu este decât o oglindă a celui dinăuntru”, a spus Macarie cel Mare. Deci, contează ce punem în inima noastră, pentru că ce punem în inima noastră vom scoate fie spre zidirea altora, fie spre prăbușirea lor și a noastră.

Inima este păzită prin controlul urechilor, ochilor și picioarelor. Ochii și urechile sunt sursa principală prin care intră informația în mintea noastră. De aceea să veghez asupra ochilor mei ce vizionează, asupra urechilor mele ce ascultă și asupra picioarelor mele unde merg.

“Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!” (Matei 6:22-23)

Privirea creștinului trebuie să fie îndreptată spre Domnul Isus Hristos. Cu cît Îl cunoaștem mai mult, cu atît mai mult discernămînt căpătăm cu privire la toate lucrurile, inclusiv la filmele care le privim. Ochiul nu poate privi la două lucruri în același timp și la filme cu scene imorale și la lecții teologice, fără a rămîne afectat. Mai ales că în ultimul timp tendința industriei cinematografice este promovarea tot mai agresivă și abundentă a imoralității și violenței.

Mintea- locul celor mai mari bătălii

Trebuie să fim conștienți și de faptul că mintea este locul unde se dau cele mai mari bătălii. În fiecare zi mintea este influențată fie bine, fie rău de informația ce o auzim, privim sau citim. Prin urmare, trebuie să avem un filtru pentru gîndurile noastre:

“Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime, care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.” (2 Cor.10:5)

Filtrarea gîndurilor noastre prin ascultare de Hristos și de Cuvîntul lui Dumnezeu este un proces zilnic, care nu trebuie neglijat.

Dacă ești cuprins de îndoială sau dacă în mintea ta deja se dă o bătălie mare, pune-ți întrebarea: ar privi Domnul Isus acest film?

Ce se întâmplă când acționezi împotriva a ceea ce știi că este bine, când permiți inimii tale să fie împărțită cu privire la o problemă care pare neînsemnată?

Pentru mai multe detalii vă recomand următoarele articole: Păzește-ți mintea și  Cum să învingi cînd mintea îți este obsedată de gînduri rele?