Poate o femeie să boteze pe cineva?

Întrebare:

Poate o femeie sa boteze pe cineva? În ce fel diferă rolul femeii de cel al bărbatului în biserică? Am mai pus o întrebare asemănătoare despre preoția femeilor la care nu mi-ați răspuns încă. Va rog sa mă iertați dacă sunt prea insistent sau considerați că pun întrebări nebune și nefolositoare. Vă mulțumesc!

Domnul Isus a dat poruncă ucenicilor să meargă în toată lumea, să propovăduiască Evanghelia şi să-i boteze pe cei ce vor crede în El. În toată perioada existenţei Bisericii botezul a fost oficiat de slujitorii Bisericii (preoţi sau pastori) şi aşa trebuie să fie şi azi. Nu-mi amintesc nici un caz din Biblie unde să fie menţionat specific un botez oficiat de o femeie. Dar au existat şi există anumite situaţii când nu este posibilă prezenţa unui slujitor şi atunci poate oficia botezul şi credinciosul care nu este hirotonisit.

Rihard Wurbrand povesteşte despre o fată credincioasă din Rusia care, fiind torturată în închisoare, i-a vestit Evanghelia călăului ei. Acesta a crezut în Domnul Isus Hristos şi aflând că trebuie să se boteze i-a cerut chiar atunci să-l boteze. Ea a refuzat spunându-i că trebuie să meargă la slujitorii bisericii pentru aceasta. El însă a scos revolverul şi i-a cerut să-l boteze chiar atunci şi ea l-a botezat.

Cât priveşte întrebarea care m-aţi adresat mai înainte, am scris şi am publicat articolul “Cum se interpretează 1 Timotei 3:11 sau despre hirotonia femeilor la slujba diaconiei?