De ce în bisericile baptiste nu se practică izgonirea dracilor?

Citind întrebarea, m-am gândit unde scrie în Noul Testament că s-ar fi practicat exorcismul în locul unde se aduna biserica și nu mi-am amintit așa ceva. De obicei se întâmpla în stradă, cum a fost în cazul cu roaba care avea duh de ghicire și mergea din urma lui Pavel, strigând să audă toți că Pavel este slujitorul lui Dumnezeu și că vestește calea mântuirii. Apoi, mi-am mai amintit de cazul când cei șapte fii ai lui Sceva au încercat să folosească numele lui Isus și al lui Pavel ca să scoată draci și au încurcat-o rău cu dracul. așa că omul, în care era duhul cel rău, a sărit asupra lor, i-a biruit pe amîndoi şi i-a schingiuit în aşa fel că au fugit goi şi răniţi din casa aceea. Dar, nu vreau să înțelegeți că am ceva împotriva celor care practică exorcismul în clădirea bisericii. Doar am vrut și eu să menționez că nu-mi amintesc să fie menționat vreun astfel de caz în Noul Testament.

Iată întrebare la care voi răspunde:

De ce în bisericele baptiste nu se practică izgonirea de draci? Sunt multe locuri în Noul Testament care arată că ucenicii lui Hristos au această putere și că ea trebuie să fie pusă în practică.

Exorcismul

Baptiștii cred tot ce este scris în Sfânta Scriptură și, deci, cred și în practica izgonircii dracilor și puterea pe care a dat-o Domnul Isus pentru aceasta. Am văzut și eu în prima biserică baptistă în care am mers după convertire cum în timpul serviciului o femeie îndrăcită a început să strige și toți slujitorii s-au rugat acolo pentru ea și apoi au mai făcut și alte rugăciuni, dar nu în timpul serviciului, ci doar cu acea femeie. Și așa cred că este bine să se facă rugăciunile de izgonire a dracilor, ca să nu tulbure pe toți oamenii care vin la închinare. La solicitare, slujitorii din bisericile baptiste vor accepta să se roage pentru izgonirea dracilor.

Mă îngrijorează când aud că în unele biserici, care poate chiar și baptiste se pot pretinde a fi, întotdeauna se vorbește doar despre draci și puterea lor, de parcă aceasta este tot despre ce ar fi scris în Biblie și la aceasta se reduce Evanghelia. Mai mult, se vorbește astfel de parcă omul după ce crede în Domnul Isus și se naște din nou mai poate încă să rămână a fi obsedat de draci și încearcă cineva să-l convingă să facă o rugăciune de lepădare de draci. Ce mare înșelăciune este aceasta… Cei care sunt adepții unei astfel de învățături greșite îi iau pe cei proaspeți convertiți sau care sunt lesne crezători și puțin cunoscători în Scripturi și îi trec printr-o listă de tot felul de păcate ca să-i facă să se dezică de toate, de parcă nu ar fi fost iertați deplin de păcatele lor atunci când au venit la Domnul Isus. Mai mult, îi face să creadă că dacă au păcate pe care le-au uitat și nu le-au mărturisit, prin aceasta ei încă mai rămân stăpîniți de draci. Dar, haideți să fim serioși, cine poate să-și amintească toate păcatele făcute în viața aceasta?

Mai sunt unii care orice păcat sau greșeală îl atribuie imediat unui duh, adică drac. Dacă cineva întârzie, zic că este stăpânit de duhul întârzierii. Dacă cineva este sărac, atribuie aceasta duhului sărăciei și tot așa tot felul de năzdrăvănii de acestea. Apoi, mai încep a „porunci” toată ziua la draci în rugăciunile lor și a-l „lega” pe Satana. Este important să știm că cei care avem Duhul lui Dumnezeu suntem ai Domnului și că Cel ce locuiește în noi este mai puternic decât cel ce este în lume, adică Satana. Dumnezeu să ne ajute să trăim întotdeauna călăuziți de Duhul Lui.