Ce este naşterea din nou?

Întrebare: Ce este nașterea din nou?

În articolul ”Semnele Domnului Isus” am văzut că minunile pe care le făcea Domnul Isus dovedeau că El vine de la Dumnezeu, dar nu totdeauna că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Atrăgând atenţia oamenilor prin semne şi minuni, Domnul Isus avea posibilitatea să le vestească Evanghelia. Astfel, semnele împreună cu mărturiile ne ajută să credem că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.

În capitolul 3 din Evanghelia după Ioan este descrisă discuţia lui Nicodim, fariseu şi fruntaş al Iudeilor, cu Domnul Isus. Nicodim a venit la Domnul Isus din cauza că a crezut că El vine de la Dumnezeu:

Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: ”Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” (Ioan 3:2)

Evident că motivul pentru care a venit Nicodim la Domnul Isus a fost să afle mai multe despre Împărăţia lui Dumnezeu. Şi Domnul Isus îi zice:

Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. (Ioan 3:3).

Nicodim nu a înţeles despre ce este vorba, de aceea Domnul Isus i-a explicat despre naşterea din nou, cum se poate un om naşte din nou şi ce efect are naşterea din nou în viaţa omului. Deci, să vedem pentru început ce înseamnă naşterea din nou.

Ce este naşterea din nou?

În primul rând, Domnul Isus îl atenţionează pe Nicodim despre naşterea din nou că este condiţia pentru a vedea şi a intra în Împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 3:3, 5). Apoi, Domnul Isus îi explică ce este şi ce nu este naşterea din nou.

La versetul 5 El zice că naşterea din nou este din apă şi din Duh, iar la versetul 6 scrie că este o naştere spirituală şi se produce la nivel spiritual (ce este născut din Duh este duh) şi, totodată nu este o naştere firească, din carne.

La versetul 8 Domnul Isus îi explică că naşterea aceasta nu este vizibilă. Nimeni nu poate vedea cum se produce ea, dar toţi văd efectul ei în viaţa celui născut din nou. Oamenii din jur văd transformarea în comportament a omului fără să ştie de unde vine schimbarea aceasta şi unde duce ea. La Ioan 1:12-13 scrie că naşterea aceasta nu este „din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu”, Iar la 1 Petru 1:23 scrie că suntem „născuţi dint-o sămânţă care nu poate putrezi, prin Cuvânt”.

Cum poţi fi născut din nou?

După ce Domnul Isus i-a explicat lui Nicodim ce este naşterea din nou, acesta L-a întrebat pe Domnul Isus: „Cum se poate face aşa ceva?” (Ioan 3:9).

În versetele 14 – 21 Domnul Isus îi explică cum se poate face aşa ceva:

Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Despre şarpele înălţat de Moise în pustie este scris la Numeri 21:1-9. Poporul Israel a cârtit împotriva lui Moise şi a Domnului. Domnul S-a mâniat pe ei şi a trimis împotriva lor nişte şerpi înfocaţi, care-i muşcau şi mulţi din popor au murit. Poporul s-a temut de Dumnezeu şi a recunoscut că a păcătuit împotriva Lui şi a cerut ajutor. Atunci Dumnezeu i-a spus lui Moise să facă un şarpe de aramă şi să-L spânzure de o prăjină şi oricine este muşcat de şarpe, şi va privi spre el, va trăi. Astfel, oricine era muşcat şi privea spre şarpele de aramă, trăia. Ceea ce-i vindeca era credinţa lor în Cuvintele lui Dumnezeu. Iar cei ce nu au crezut cuvintele lui Dumnezeu au murit din pricina necredinţei lor.

Când Domnul Isus a spus că Fiul Omului trebuie să fie înălţat, El s-a referit la răstignire. Aceasta o vedem din versetul 16:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

La Ioan 1:12-13 este scris că putem fi născuţi din Dumnezeu primindu-L pe Domnul Isus, adică crezând în Numele Lui (că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu). La Galateni 4:23-29 vedem că suntem născuţi din nou atunci când intrăm în Noul Legământ, iar la 1 Petru 1:23 scrie că această naştere este prin Cuvânt, deci, trebuie să studiem Scripturile, fiindcă nu poate fi naştere din nou fără cunoaşterea Scripturilor.

Eşti născut din nou? Cum ştii? În următorul articol doresc să vedem cum poţi cunoaşte dacă un om este născut din nou sau, altfel spus, care sunt efectele naşterii din nou în viaţa unui om. Vă invit să urmăriți și acest mesaj despre nașterea din nou: