Porunca 4: Să ţii ziua de odihnă

A patra din cele 10 porunci ale lui Dumnezeu spune astfel:

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o. (Exodul 20:8-11)

Nu încape îndoială că o zi de odihnă după ce a lucrat şase, este o necesitate pentru fiecare om, şi cum spune Scriptura, pentru fiecare fiinţă vie. În porunca aceasta Dumnezeu ne atrage atenţia că ziua de odihnă este şi o celebrare a Lui ca şi Creator al nostru şi al întregului univers.

Noul Testament spune că ziua de odihnă, sau Sabatul, cum era el numit de Evrei a fost umbra lucrurilor viitoare, adică un indicator spre odihna desăvârşită care a venit în persoana Domnului Isus. Atunci când era acuzat de oamenii religioşi pentru că face bine în ziua de Sabat, Domnul Isus a spus că este Domn al Sabatului, adică Domn al Odihnei adevărate. Tocmai de aceea zice El în Evanghelie:

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară. (Mat 11:28-30)

Are sufletul tău odihnă, sau eşti obosit goana după vânt? La cine mergi să cauţi odihnă? Vino la Domnul Isus care te va elibera de lucrurile ce te trudesc şi ţi-au împovărat sufletul. Ia jugul Lui bun şi învaţă de la El. Doar aşa vei afla odihnă adevărată pentru sufletul tău.