Este păcat să mergi la cinema?

Întrebare: 

Este păcat să mergi la cinema?

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toate lucrurile ne sunt îngăduite, dar nu toate ne sunt de folos (1 Cor.6:12). A merge la cinema nu este păcat, ba mai mult, nu cred că contează atît de mult dacă mergi sau nu la cinema, ci contează ce privești la cinema sau acasă în fața televizorului sau computerului. Atît la cinema, cît și la TV, imoralitatea, violența și blasfemia sînt propagate pe o scară foarte largă tot mai mult în ultimii ani. Luate împreună ele sunt direcționate spre a schimba moralitatea și gândirea generației actuale nu spre bine, ci spre rău. Degradarea morală a societății în care trăim este un fapt vizibil constatat de oricine analizează cursul ei. Valoarea moralitatății întregii societăți, cît și a individului este ținta celor mai aprige atacuri din partea non-valorilor. Prin urmare, moralitatea individului, care izvorăște din atitudinea inimii, trebuie protejată continuu. 

Păzeşte-ţi inima mai mult de cît orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. Izgoneşte neadevărul din gura ta; şi depărtează viclenia de pe buzele tale! Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotărîte: nu te abate nici la dreapta nici la stînga, şi fereşte-te de rău.” (Proverbe 4:23-27) 

Inima este punctul de pornire a tuturor activităților vieții și determină cursul ei. Cuvintele și acțiunile izvorăsc din inima omului. Același lucru îl spune și Domnul Isus Hristos în Matei 15:19-20. De aceea inima trebuie protejată cu multă atenție și grijă. 

Cum pot să-mi protejez inima? 

Sfatul biblic este unul foarte simplu. Ochiul este filtrul inimii. Domnul Isus Hristos în Predica de pe munte ne atenționează foarte clar despre importanța filtrării informației asimilate prin ochi:

Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l dela tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.” (Matei 5:29) 

Imaginația, precum și libera alegere, este un dar de la Dumnezeu, dar în cazul în care imaginația este alimentată de informație coruptă și imorală, ea devine coruptă. Toate păcatele încep cu imaginația. Prin urmare, ceea ce alimentează imaginația unui creștin autentic este de mare importanță atunci cînd ne gîndim la standardele Împărăției lui Dumnezeu. Filtrarea informației este un imperativ zilnic, nu doar o alegere ocazională. 

Apostolul Pavel este foarte clar în îndemnul său:

“Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gîndurile în Hristos Isus. Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.” (Filipeni 4:7-8)   

Creștinul trebuie să fie preocupat continuu de ceea ce este moral și spiritual perfect. Aceasta implică concentrarea tuturor gândurilor la lucrurile bune și perfecte (v.8) și practicarea lor în viața de zi cu zi. 

Este adevărat că lista filmelor moral curate nu este una foarte lungă. Citirea foarte atentă a criticii unui film ne poate ajuta într-o alegere bună. Filmele inspiraționale pentru creștini care merită a fi vizionate ar fi :

Vă recomand să studiați următoarele cursuri de studiu biblic care vă vor ajuta să vă păstrați moral și spiritual curați: 

  • Predica de pe Munte
  • Cum își poate controla un bărbat gândurile, dorințele și pasiunile? 
  • Sexualitate din perspectiva lui Dumnezeu.