Nimeni afară de Isus nu s-a suit la cer?

Biblia ne spune că Domnul Isus s-a suit la cer, dar Ilie și Enoh au fost luați la cer.

Întrebare:

La Ioan 3:13 scrie: “Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a pogorât din cer, adică Fiul omului, care este în cer.” (Aceasta, probabil, că ar fi trebuit în ipoteza de mai sus să sune Fiul omului care este din cer) M-am gândit la aceasta de multe ori. M-am gândit la Enoh: la Evrei 11:5 scrie: “Prin credință a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.” Aceasta nu arată explicit că a fost înalțat la cer, dar eu, citind, înțeleg deslușit că așa a fost. Atunci să ne uităm la alte citate: Matei 17:3, Marcu 9:4, Luca 9:30-31 care arată că Moise și Ilie s-au arătat alături de Isus, Petru, Iacov și Ioan pe munte, vorbind cu Isus (Ieșua) despre “sfârșitul Lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim.” Știm că Moise a murit chiar înainte ca poporul Israel să treacă râul Iordan și, de asemenea, știm că Ilie a fost înălțat la cer într-un vârtej de vânt (2Regi 2:11). Întrebarea care rămâne este cum acești doi oameni s-au arătat după 1300 și 700 ani mai târziu pe munte alături de Isus (Ieșua), aducandu-I mesajul de la Dumnezeu (Iahve) despre moartea ce trebuia să urmeze? Isus a spus că niciun om nu s-a suit în cer, decât dacă mai întai a coborât din cer. Aceasta trebuie să aibă un sens, trebuie să se potrivească într-un anume fel. Am auzit oameni spunând că Ilie nu a fost cu adevărat înalțat până la cer, ci a fost lăsat undeva pe vârful unui munte, ca să nu poată fi găsit, folosind ca argument scrisoarea pe care Împăratul Ioram (Împaratul lui Iuda – 2Cronici 21:12) a primit-o de la Ilie, drept dovadă că el nu a fost înălțat la cer, dar atunci ar fi alte două posibilități: 1) că Ilie a scris aceasta înainte de a fi înălțat sau 2) că împăratul Ioram, amintit aici (ca Împărat al lui Iuda), a fost înaintea împăratului Ioram (împărat al lui Israel), întrucât aceasta este cartea Cronicilor împăraților lui Iuda și nu cartea Impăraților (șirul împăraților din partea de nord a Israelului). În orice caz, arătarea pe vârful muntelui a fost 700 ani mai târziu. Isus (Ieșua) a zis că niciun “OM” nu s-a suit în cer. Vreau să știu chiar au urcat la cer Enoh și Ilie sau chiar și Moise, că Isus zice că nu a urcat și nu a coborât nimeni în afară de El?

suit la cer

Voi începe cu întrebare legată de înălțarea Domnului Isus la cer și luarea la cer a lui Enoh și Ilie. Chiar dacă în toate aceste trei cazuri avem același rezultat, fiecare din ei ajunge în cer, modul în care ajung este diferit. Domnul Isus S-a suit la cer, iar Enoh și Ilie au fost luați la cer. Ca să fie mai clar, să urmărim textele care vorbesc despre înălțarea Domnului Isus la cer și luarea la cer a lui Enoh și a lui Ilie.

Enoh mutat de pe pământ

La Geneza 5:24 se spune că Enoh a fost luat de Dumnezeu și la Evrei 11:3 se spune că a fost mutat, verbul fiind la diateza pasivă, arătând că subiectul (Enoh) suferă acțiunea.

Prin credintă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. (Evrei 11:5)

Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentrucă l-a luat Dumnezeu. (Geneza :24)

Vedem că în cazul dat Dumnezeu l-a mutat pe Enoh de pe pământ în cer. Acțiunea nu este făcută de Enoh.

Ilie ridicat la cer

Despre Ilie la fel se spune că a fost luat de Dumnezeu:

Cînd a voit Domnul sa ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Ghilgal cu Elisei. (2 Împărați 2:1)

Fiii prorocilor, care erau la Betel, au ieșit la Elisei si i-au zis: „Știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău?” Și el a răspuns: „Știu si eu, dar tăceți.” (2 Împărați 2:3)

Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul, si Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. (2 Împărați 2:11)

Domnul Isus S-a suit la cer

Domnul Isus spune despre Sine că El S-a coborât și El Se va înălța, arătând că El face acțiunea: El folosește verbele la diateza activă, arătând că El (subiectul) face acțiunea.

Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. (Ioan 3:13)

De aceea este zis: “S-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor.” și acest: „S-a suit” ce înseamnă decât că înainte Se coborâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce S-a coborât este același cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. (Efeseni 4:8-10)

Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte?… (Ioan 6:62)

Scrisoarea lui Ilie (2 Cronici 21:12)

Această scrisoare a fost scrisă lui Ioram, împăratul lui Iuda. Lucrul acesta îl găsim scris la începutul acestui capitol, unde se specifică că el este fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda.

Iosafat a adormit cu părinții săi și a fost îngropat cu părinții săi în cetatea lui David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Ioram. (2 Cronici 21:1)

Activitatea acestui împărat s-a intersectat cu timpul de activitate a prorocului Ilie. Ilie a fost luat la cer peste un an după ce Ioram a ajuns împărat cu drepturi depline. (Ilie a fost luat la cer în anul 852 î. H., iar Ioram ajunge împărat în 853 î. H.). Putem spune că chiar activitatea lor s-a intersectat timp de șase ani, fiindcă cu 5 ani înainte de moartea lui Iosafat, Ioram a fost coregent cu tatăl său, de aceea în mod practic Ioram a activat ca și împărat în ultimii 6 ani de activitate a lui Ilie.