De ce S-a înălțat Isus Hristos la cer?

ISPASUL - De ce S-a înălțat Isus Hristos la cer?

Întrebare:

De ce S-a înălțat Domnul Isus la cer? Cum a avut loc acest eveniment și unde scrie în Biblie aceasta?
În Biblie evenimentul înălțării Domnului Isus la cer este descris în primul capitol al cărții Faptele Apostolilor astfel:

După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.” Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?” El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului. (Fapte 1:3-12)

Iată ce a spus Domnul Isus cu privire la motivul înălțării Sale la cer:

1. Isus Hristos S-a întors la Dumnezeu Tatăl

Mântuitorul este Fiul lui Dumnezeu, de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu S-a întors. El a venit pentru puțină vreme pe acest pământ ca să aducă vestea mântuirii și să moară pe crucea de la Golgota pentru păcatele întregii omeniri și a fiecărui om în parte. Astfel, acum avem toți posibilitate să fim mântuiți prin credință în Domnul Isus Hristos. Prin înălțarea Sa Domnul S-a întors înapoi la Tatăl Său, precum este scris:

Isus a zis: „Mai sunt cu voi puţină vreme, şi apoi Mă duc la Cel ce M-a trimis. (Ioan 7:33)

2. Isus Hristos S-a înălțat ca să ne pregătească un loc

În Evanghelia după Ioan Domnul Isus Hristos le-a spus ucenicilor:

Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. (Ioan 14:1-3)

Vă dați seama cum este locul pe care î-l pregătește Domnul Isus pentru noi, creștinii, de atâția ani? Acum noi așteptăm întoarcerea Lui glorioasă.

3. Isus Hristos S-a înălțat la Tatăl ca să trimită Duhul Sfânt în lume

Tot în Evanghelia după Ioan mai găsim scrise și aceste cuvinte ale Mântuitorului:

Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. (Ioan 16:7-14)

La zece zile după înălțarea Domnului Isus Hristos, în ziua Cincizecimii, S-a pogorât Duhul cel Sfânt în lume. De atunci încoace, oricine crede în Mântuitorul primește Duhul Sfânt care îi este Mângâietor și îl călăuzește în tot adevărul. Duhul Sfânt îl au doar oamenii născuți din nou și doar ei sunt creștini adevărați. Cine nu are Duhul lui Dumnezeu nu este al Lui. Nimeni să se înșele crezând că dacă a fost botezat în copilărie sau poartă cruciuliță la gât, sau primește și dă pomeni, ori face alte lucruri care i se par lui sfinte, va moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus foarte clar că dacă cineva nu se naște din nou nu poate nici vedea și nici intra în Împărăția Cerurilor. Doamne ajută ca fiecare cititor al acestui articol să fie născut din nou ca să aibă parte de viața veșnică în Împărăția lui Dumnezeu și a Fiului Său Isus Hristos.