Dezvoltarea spiritului de echipă în familie (partea I)

In fiecare zi , intr-un fel sau altul , facem parte dintr-o echipa . In unele cazuri putem alege echipa in care ne dorim , alta data nu . De exemplu, nimeni nu poate să-şi aleagă parinţii si nimeni nu poate să-şi aleaga copiii. Familia este o echipa pe care ,dacă nu ne place , nu o putem înlocui cu alta, dar putem produce o schimbare in ea în aşa mod ca toţi sa ne simtim bine in această echipă . De obicei nu te simţi bine intr-o echipă în care nu este unitate , unde membrii echipei nu-şi respectă resposabilităţile sau poate nu şi le cunosc sau nu vor să-şi asume responsabilitaţi . Cum să procedăm atunci când în familie avem probleme de genul acesta? Cum sa dezvoltam spiritul de echipă în familie în aşa mod ca fiecare membru a familiei să fie împlinit în sânul familiei şi fiecare să se poata realiza în viaţă si sa fie de folos societaţii. Dezvoltarea spiritului de echipă în familie trebuie să fie o prioritate pentru fiecare cuplu, care dorește să aibă pace, liniște și armonie în sânul familiei.

Dezvoltarea spiritului de echipă

Modelul biblic de echipa ( Exod 18)

Înainte de a discuta despre spiritul de echipă , aş dori să urmarim un model de echipă din Biblie .

Cartea Exod , care este a doua carte din Biblie , ne vorbeşte cum Dumnezeu a scoas poporul Israel din robia Egipteană prin Moise. Fiind preocupat de slujirea pe care o facea , Moise isi trimite familia , soţia si cei doi fii ai săi , la Ietro , preotul Madianului , socrul său.

Peste un timp Ietro veni cu fii si nevasta lui Moise in tabara Israeliţilor.

A doua zi, Moise s’a aşezat să judece poporul; şi poporul a stat înaintea lui de dimineaţa pînă seara. Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor, şi a zis: ,,Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur, şi tot poporul stă înaintea ta, de dimineaţa pînă seara?“ Moise a răspuns socrului său: ,,Poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. Cînd au vreo treabă, vin la mine; eu judec între ei, şi fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu şi legile Lui.“ Socrul lui Moise i-a zis: ,,Ce faci tu nu este bine. Te istoveşti singur, şi vei istovi şi poporul acesta, care este cu tine; căci lucrul este mai pe sus de puterile tale şi nu-l vei putea face singur. Acum ascultă glasul meu; am să-ţi dau un sfat, şi Dumnezeu va fi cu tine! Fii tîlmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu, şi du pricinile înaintea lui Dumnezeu. ‘nvaţă-i poruncile şi legile; şi arată-le calea, pe care trebuie s’o urmeze şi ce trebuie să facă.“ Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cinci zeci şi căpetenii peste zece. Ei să judece poporul în tot timpul; să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici, să le judece ei înşişi. ‘n felul acesta îţi vei uşura sarcina, căci o vor purta şi ei împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta, şi dacă Dumnezeu îţi va porunci aşa, vei putea face faţă lucrurilor, şi tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui.“ Moise a ascultat sfatul socrului său, şi a făcut tot ce spusese el.” (Exod.18:13-24)

Deci, vedem pe poporul Israel ca o echipa numeroasa , având ca lider pe Moise ,care îşi asuma toata responsabilitatea în slujirea poporului . Într-o astfel de structurizare a echipei , liderul se istoveşte singur si istoveşte si poporul . Mai mult , în cazul de faţă Moise nu avea timp pentru familia sa si a fost nevoit să-şi trimită nevasta si copiii la socru său in Madian.

Care sunt sfaturile lui Ietro pentru ameliorarea situaţiei create?

1. Să invete poporul ce are de făcut ,

2. Să împartă responsabilitaţi la persoane de incredere , aşa ca să ducă împreună sarcina de lider.

3. Oamenii responsabili să aducă la el numai pricinile însemnate.

La versetul 24 Biblia ne spune ca “Moise a ascultat sfatul socrului său, şi a făcut tot ce spusese el.” Iar la versetul 27 ni se spune ca Moise a trimes pe socrul său în

lui.”. Vedem ca nevasta si copiii deja ramân cu Moise.

Deci , secretul unei echipe model este într-o buna structurizare când :

1. Responsabilităţile sunt împărţite dupa posibilitatea feicaruia ,

2. Fieacre îşi cunoaşte bine responsabilităţile si le îndeplineşte ,

3. Toţi se subordoneaza liderului ,

3. Exista o buna comunicare între membrii echipei în mod special cu liderul.

4. Situaţiile grele se aduc la cunoştinţa liderului.

Un astfel de model de echipă poate fi aplicat cu succes şi la familie. Ce poate fi mai frumos ca atunci cînd toti membrii familiei îşi cunosc şi îşi îndeplinesc responsabilitaţile , comunică între ei , copiii sunt ascultatori de parinţi şi fiecare se socoate cu nevoile şi interesele celorlalţi membri ai familiei?

Modelul biblic de dezvoltare a spiritului de echipa in familie

Este mult mai usor să înveţi un lucru atunci când priveşti la un model. Problema societaţii noastre este că noi nu mai avem modele, dupa care să ne orientăm şi să ne zidim vieţile. Dar, Dumnezeu a lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi modele de la care putem învăţa ce avem de făcut şi ce sa nu facem atunci cand vrem sa dezvoltam spiritul de echipă în familiile noastre. Să vedem ce putem învăţa mai întâi din exemplul lui Elcana.

Exemplul lui Elcana

Elcana a fost un israelit care a trait în perioada judecătorilor . În cartea “Judecători” această perioadă este descrisă în felul urmator “pe vremea aceia nu era împarat în Israel şi fiecare facea ce-i placea .” Studiind acestă carte, vedem ca poporul era departe de Dumnezeu si chear leviţii (cei care slujeau la templul lui Dumnezeu) trăiau în pacat si nu cunosteau voia lui Dumnezeu. In acest context Elcana alege să traiasca dupa voia lui Dumnezeu , respectînd Legea . El avea două neveste; una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n’avea. Problema familiei era ca Ana suferea din cauza ca nu avea copii si Protivnica ei o înţepa dese ori, ca s’o facă să se mînie, pentru că Domnul o făcuse stearpă.” (1 Samuel 1:6 ). Ce face Elcata ca să dezvolte spiritul de echipă in familia sa si să păstreze unitatea.

1. Motivează pe toti membrii familiei spre acelaşi scop : să se închine lui Dumnezeu

Cum face aceasta ? “ se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo, ca să se închine… înaintea Domnului oştirilor şi să-I aducă jertfe. În ziua cînd îşi aducea Elcana jertfa, dădea părţi nevestei sale Penina, tuturor fiilor, şi tuturor fiicelor pe cari le avea de la ea… dar Anei îi dădea o parte îndoită. ” ( 1 Sam. 1:3-4) “s’a suit apoi cu toată casa lui, să aducă Domnului jertfa de peste an, şi să-şi împlinească juruinţa.”(1 Samuel 1:21 )

2. Ameliorează conflictul dintre membrii familie

Ana suferea din cauza ca nu avea copii , dar şi mai mult suferea din cauza că Penina nu înceta să o înţepe pentru că Domnul o facuse stearpă.Ce face Elcana ca să o mângâe? Mai sus am văzut că atunci când aducea jertfa, el dădea părti egale lui Penina şi copiilor care-i avea de la ea. … Dar Anei îi dădea o parte îndoită; căci iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă.” ( 1 Sam. 1:5). Vedem că el nu sta indiferent faţă de durerea nevestei lui, dar nici nu o ceartă pe Penina ( ceea ce ar mări şi mai mult ocnflictul),ci caută să o mângâie pe Ana prin acţiunile lui , dându-i o parte îndoita la masa. La fel o mângâie si cu vorba: Elcana, bărbatul ei, îi zicea: ,,Ano, pentruce plîngi, şi nu mănînci? Pentruce ţi-este întristată inima? Oare nu preţuiesc eu pentru tine mai mult decît zece fii?“ (1 Samuel 1:8 )

3. Susţine iniţiativa membrilor de echipă şi-i ajută să-şi realizeze scopurile propuse

În dorinta ei mare de a avea copil , Ana face o juruinţa Domnului : ,Doamne, … dacă vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieţii lui, şi brici nu va trece peste capul lui.“ (1 Samuel 1:11). Dupa legea Vechiului testament Bărbatul ei poate întări şi bărbatul ei poate desfiinţa orice juruinţă, orice jurămînt cu care se leagă ea … (Numeri. 30:13). Dupa ce Domnul îi dă un fiu Anei ,i-a îi spune soţului despre intentia pe care o are : Cînd voi înţerca copilul, îl voi duce, ca să fie pus înaintea Domnului şi să rămînă acolo pentru totdeauna.” Bărbatul ei, i-a zis: “Fă ce vei crede,”(1Samuel 1:22-23) Mai mult , Elcana o ajută să-şi realizeze scopul.Cînd l-a înţercat, l-a suit cu ea, şi a luat trei tauri, o efă de făină, şi un burduf cu vin. L-a dus în casa Domnului la Silo.(1Samuel 1:24) . S-ar părea o familie neînsemnată în Israel, dar care a ajuns mai târziu sa fie o mare binecuvintare pentru toata naţiunea şi să producă o diferentă în istoria poporului său.

Puteți citi continuarea articolului „Dezvoltarea spiritului de echipă (partea II)„.