Căsătoria civilă şi cea religioasă

În baza întrebării ce mi-a fost adresată, vreau ca în acest articol să scriu despre rolul căsătoriei civile şi celei religioase. Iată întrebarea:

Când putem spune că s-a întemeiat o familie: după cununia civilă ori după cea religioasă sau după ce ambele ceremonii au fost efectuate?

Cununia religioasă

Este ceremonia sfântă de încheiere a legământului căsătoriei înaintea lui Dumnezeu care este autorul căsătoriei. În acest sens vă invit să citiţi articolul De ce trebuie oficiată căsătoria în Biserică? (5 motive).

Cununia civilă

Constituţia Republicii Moldova spune:

Familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului. (art.48-1)

Familia este elementul fundamental al statului şi trebuie să fie ocrotită de stat. Cununia civilă este ceremonia oficială a înregistrării căsătoriei în raport cu statul. Domnul Isus ne învaţă să fim supuşi în raport cu statul atât timp cât aceasta nu vine în contradicţie cu voia lui Dumnezeu scrisă în Sfintele Scripturi. Apostolul Pavel a scris:

Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. (Romani 13:1)

În toate statele şi în toate vremurile, familia a fost elementul de bază al societăţii şi, mai mult, sau mai puţin, dar a fost ocrotită de stat. La începuturi, când creştini au fost prigoniţi şi nu erau recunoscuţi în Imperiul Roman, ei aveau să oficieze căsătoria atât în biserică cât şi cea civilă. Apoi, în Evul Mediu, în cele mai multe state, cununia religioasă era automat considerată ca şi căsătorie civilă. Odată cu separarea bisericii de stat, s-a revenit iar la oficierea cununiei civile şi a celei religioase. De obicei, multe biserici cer să fie întâi oficiată căsătoria civilă şi apoi este oficiată cununia la biserică. Frumos este să fie făcute ambele în aceeaşi zi, dacă este posibil. O familie va fi considerată întemeiată atunci când s-a oficiat cununia la biserică şi cea civilă.

Concubinajul nu este căsătorie civilă ci curvie

Mai este un lucru important care trebuie menţionat aici. Unii oameni numesc concubinajul drept căsătore civilă. Odată am făcut cunoştinţă în tren cu un bărbat, pe care când l-am întrebat despre familie mi-a spus că este în căsătorie civilă cu o femeie. Înţelegând ce numeşte el căsătorie civilă, l-am întrebat: “Vrei să spui că aţi înregistrat căsătoria voastră doar la oficiul stării civile şi nu sunteţi cununaţi la biserică?”. El mi-a răspuns: “Nu, nu suntem înregistraţi nici la oficiul stării civile şi nici cununaţi la biserică”. Atunci i-am spus pe faţă că trăieşte în curvie cu concubina lui şi l-am îndemnat să se lase de acest păcat, să înregistreze căsătoria la oficul stării civile şi să se cunune la biserică.