De ce trebuie oficiată căsătoria în Biserică? (5 motive)

Aceasta este întrebarea primită azi:

Este suficient să ne căsătorim civil? De ce este importantă căsătoria în biserică? Ce spune Biblia despre acest subiect?

Motivul 1 – Căsătoria este instituţie divină

Întreg capitolul 2 din cartea Genesa ne relatează despre crearea bărbatului şi a femeii şi oficierea primei căsătorii din istoria omenirii. Dumnezeu este autorul institutului căsătoriei şi El a oficiat prima căsătorie astfel:

Din coasta pe are o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi „femeie” pentru că a fost luată din om” De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup. (Genesa 2:22-24)

Deci, deoarece căsătoria este o instituţie divină este corect să fie oficiată cu toată solemnitatea înaintea lui Dumnezeu.

Motivul 2 – Căsătoria este un legământ înaintea lui Dumnezeu

La o anumită perioadă de apostazie a poporului Israel, bărbaţii nu le erau credincioşi soţiilor şi atunci a intervenit Dumnezeu care le-a vorbit prin proorocul Maleahi astfel:

Pentru că Domnul a fost martor între tine şi nevasta din tinereţea ta, căreia acum nu-i eşti credincios, măcar ca este tovarăşa şi nevasta cu care ai încheiat legământ! (Maleahi 2:14)

Orice căsătorie este un legământ şi Dumnezeu este martor. Este corect şi frumos ca acest legământ să fie oficiat înaintea Martorului principal, care totdeauna veghează şi va veghea asupra mirilor ce au încheiat legământul.

Motivul 3 – Dumnezeu împreunează pe cei doi în căsătorie

Evanghelistul Matei ne relatează următorul caz din viaţa Domnului Isus pe acest pământ:

Fariseii au venit la El (Isus), şi, ca să-L ispitească, I-au zis: „Oare este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta pentru orice pricină?” Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, şi a zis: „De aceea v-a lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup?” Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” (Evanghelia după Matei 19:3-6)

Pentru că Dumnezeu este cel care împreunează pe cei doi, este corect şi frumos ca ei să oficieze această împreunare, adică căsătoria lor, înaintea Celui care i-a împreunat.

Motivul 4 – Dumnezeu este Creatorul mirelui şi al miresei

Oare cum am privi dacă cineva ar pune la îndoială faptul că este necesar să oficieze nunta înaintea părinţilor care i-au dat naştere, sau să stea la gânduri dacă să-i invite sau nu la nuntă. Nici nu vrem să ne închipuim că pot trece cuiva prin minte astfel de gânduri. Atunci cum poţi să oficiezi căsătoria fără a veni înaintea Celui care te-a creat şi care ţi-a creat mirele sau mireasa ta? Cum poţi să te bucuri fără El, motivul principal al bucurie tale?

Motivul 5 – Mirii au nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu în căsătorie

După crearea primilor oameni, Dumnezeu i-a binecuvântat la căsătoria lor, aşa cum scrie în Biblie:

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” (Genesa 1:27-28)

Sunt sigur că acestea sunt suficiente motive pentru orice mire şi mireasă ca să dorească oficierea căsătoriei lor într-o atmosferă solemnă şi sfântă înaintea lui Dumnezeu.