Ești blestemat dacă nu frecventezi sistematic serviciile divine ale Bisericii?

Întrebare:

Recent, în postul Paștelui, am fost la preotul din sat să mă spovedesc. Acesta, printre alte lucruri, care îmi sunt clare, mi-a dat următorul canon: să merg în fiecare duminică la Sfânta Biserică, (nimic rău), însă mi-a spus că, dacă nu o fac, îmi va merge rău în viață. Eu nu pot merge foarte des la Biserică, întrucât învăț în oraș și în week-end vin acasă, deci stau foarte puțin timp cu părinții și mai trebuie să mă împart și în 2 locuri, întrucât ei sunt despărțiți, deci îmi e foarte greu să respect acest canon. Există pericolul ca afirmația preotului din satul meu, că “nu o să îți meargă bine în viață” să aibă un efect de blestem sau ceva asupra mea, dacă nu respect acest canon? Trebuie să mă duc la alt preot să mă dezlege de acest canon, pentru a nu suferi mai târziu din cauza că nu am respectat acest canon? Vă mulțumesc.

Este deosebit de important pentru fiecare creștin să frecventeze serviciile divine ale Bisericii, ca să se închine cu ceilalți sfinți, ca să fie în părtășie cu ei, ca să se roage împreună, ca să primească învățătură sănătoasă din Sfintele Scripturi și ca să ia parte la înaintarea Evangheliei. Este trist să vezi că mulți creștini din zilele noastre nu mai dau importanță disciplinei duhovnicești și nu iau parte sistematic la serviciile divine ale Bisericii. În acest sens Dumnezeu vorbește astfel în Sfintele Scripturi:

Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. (Evrei 10:25)

Este foarte important pentru fiecare creștin să meargă la biserică regulat.

Nu trebuie să luați vorba preotului că vă va merge rău ca și blestem, ci ca și avertizare. Pentru că din moment ce nu veniți la serviciile divine ale Bisericii, nu mai puteți primi hrană spirituală și veți deveni tot mai vulnerabil în fața păcatului și a ispitelor și, astfel, bineînțeles că lucrurile vor începe iar să vă meargă rău și vă veți întoarce din nou la păcatele pe care le-ați mărturisit și de care ar fi trebuit să vă deziceți deplin.

Dacă nu puteți totdeauna lua parte la serviciile divine ale bisericii unde slujește preotul care v-a primit mărturisirea, mergeți la o biserică din localitatea unde vă aflați. Căutați în orașul unde locuiți și vă faceți studiile o biserică vie, unde preotul predică învățătura sănătoasă a Domnului Isus Hristos, așa cum a fost lăsată în Sfintele Scripturi și unde și preotul și restul creștinilor își dau silințele să trăiască evlavios potrivit cu învățătură pe care o predică sau o ascultă.

Nu este necesar să mergeți la alt preot ca să vă elibereze de datoria de a frecventa biserica pentru că nici un preot sau pastor adevărat nu va face aceasta niciodată.

De asemenea, faceți-vă obiceiul și disciplina sfântă de a citi și studia zilnic Sfintele Scripturi. Rugați-vă continuu, trăiți potrivit cu ceea ce învățați din Sfintele Scripturi și spuneți la toți oamenii despre Domnul Isus Hristos ca să fie și ei mântuiți.

Nu sunt sigur, dar presupun că nu ați intrat încă în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos și nu ați fost născut din nou. Dacă este așa, atunci grăbiți-vă să încheiați acest legământ, ca să fiți născut din nou, pentru că fără naștere din nou nimeni nu poate vedea și nici intra în Împărăția Cerurilor. Așa să vă ajute Dumnezeu.