Descoperirea darului duhovnicesc

Când um om crede în Domnul Isus Hristos din toată inima și alege să fie ucenicul Lui, primește Duhul Sfânt și odată cu acesta primește daruri duhovnicești care îi sunt date ca să le poată sluji altor sfinți și să ia parte la zidirea Trupului lui Hristos. Un mare număr de creștini nu slujesc în biserică sau dacă slujesc, nu o fac potrivit cu darurile lor spirituale pentru că nu-și cunosc aceste daruri. Înainte ca să vedem cum poate cineva să-și identifice darul spiritual, să studiem câteva texte de bază care ne învață despre darurile spirituale.
Citiți și în timp ce discutăm notați adevărurile cele mai importante pe care le învățăm despre darurile duhovnicești.
În link-ul de mai jos puteți găsi un articol despre seminarul bisericii ”Buna Vestirea”. Sunt disponibile lecțile în format PDF pe care le puteți descărca și urmări lecția:
https://moldovacrestina.md/fotoreportaj-seminar-bisericia-buna-vestirea/