De ce pastorul nu permite vizita la alte biserici?

Întrebare: 

Vreau sa vă întreb de ce pastorul din biserica noastră nu ne permite să vizităm alte biserici, conștientizând că pot cânta și am toată posibilitatea? Un motiv ar fi că dacă ne ducem, în biserica mea nu mai ramîne nimeni, adică fară interpreți.

Lauda si inchinare in biserica Bunavestirea

Pastorul este chemat să conducă, nu să controleze 

Biserica este instituția fondată de către Domnul Isus Hristos care Şi-a dat viața pentru ea. El este capul bisericii care a rânduit o ordine în biserică și “a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvîrşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.” 

Responsabilitatea pastorului este să echipeze și să dea direcție prin Cuvânt oamenilor pe care îi păstorește pentru zidirea Bisericii. El este chemat să cunoască voia lui Dumnezeu cu privire la diferitele aspecte ale slujirii bisericii, inclusiv slujirea prin cântare și să implice membrii bisericii în slujirea în biserică, potrivit cu abilitățile și darul fiecăruia. El este chemat să facă lucrul acesta cu dăruire de sine și dându-se pildă pentru turma pe care o păstorește, așa cum spune apostolul Petru.   

Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este supt paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un cîştig mîrşav, ci cu lepădare de sine. Nu ca şi cum aţi stăpîni peste cei ce v’au căzut la împărţeală, ci făcîndu- vă pilde turmei. Şi cînd Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a slavei. (1 Petru 5:2-4)

Pastorul este chemat să încurajeze pe oameni la slujire și în același timp să protejeze turma care i-a fost încredințată. Pastorul nu îți poate interzice implicarea într-un program de evanghelizare în alte biserici sau participarea într-un concert creștin etc. Dar dacă pastorul simte un pericol, vă poate preîntâmpina și proteja de o învățătură greșită sau de un grup cu influență sau atitudine greșită.  

Fii sensibil la nevoile bisericii

Înțeleg dorința Dvs. de a sluji prin talentul de a cînta pentru Dumnezeu. Dacă sunteți membru în biserica X, atunci aveți responsabilitatea de a sluji în această biserică și contribui la nevoile bisericii cu darul și talentul Dvs. 

Din El tot trupul, bine închegat şi strîns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste. (Efeseni 5:16)

Fiecare membru/încheietură este chemat să contribuie la creșterea și zidirea spirituală a bisericii. Ca și membru al unei biserici aveți o responsabilitate mai mare față de ea să vă implicați în viața ei. Dacă biserica are nevoie de Dvs. să împliniți această slujire și nu este cine să vă înlocuiască, soluția cea mai bună este să faceți ucenici.

Fă ucenici 

Soluția cea mai bună este să pregătiți ucenici care să vă înlocuiască. În felul acesta nici lucrarea din biserica Dvs. nu va suferi și alte biserici vor beneficia de slujirea Dvs. 

Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii. (2 Timotei 2:2)