De ce motivarea creștinilor la studierea Scripturilor este de scurtă durată?

Întrebare:

De ce motivarea creștinilor la studierea Scripturii este de scurt timp? Recent cu toată biserica am decis să venim saptămânal la lecția de studiu biblic și aceasta a durat primele săptămâni doar, dar acum din nou sunt puțini cei care vin și pun accent pe studiu biblic. De ce creștinii vor să fie creștini fără a studia Scriptura continuu?

12983453_1029764340428378_3510887875754787361_o

Creștinul nou-născut va fi și va rămâne totdeauna motivat de Sfintele Scripturi. Rugăciunea Domnului Isus pentru ucenicii Săi a fost: “Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvîntul Tău este adevărul.” (Ioan 17:17) Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul prin care Dumnezeu lucrează caracter și sfințenie în viața ucenicului lui Hristos. Despărțit de Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă despărțit de Hristos, fără de care nu putem aduce roadă. În Evanghelia după Ioan 15:7-8 Domnul Isus accentuează importanța rămânerii în Cuvântul Său.

Dacă rămîneţi în Mine, şi dacă rămîn în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da. Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit, şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei. (Ioan 15:7-8)

Studierea Sfintelor Scripturi pentru fiecare creștin trebuie să fie de mare importanță, lucru pe care-l vedem la primii creștini:

Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frîngerea pînii, şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi aveau toate de obşte. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. Toţi împreună erau nelipsiţi dela Templu în fiecare zi, frîngeau pînea acasă, şi luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mîntuiţi.” (Fapte 2:42-47)

Fiind motivați de dragostea lui Hristos, primii creștini stăruiau zilnic în învățătura apostolilor și erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi. Cuvântul “a stărui” implică credincioșie, disciplină și statornicie în acțiune, în contextul de aici prin studierea Scripturilor, părtășie și rugăciune. Dacă primii creștini au dat o importanță atât de mare studierii și cunoașterii Cuvântului lui Dumnezeu, cu atât mai mult noi trebuie să facem lucrul acesta.

“Aşa dar, fraţilor, rămîneţi tari, şi ţineţi învăţăturile, pe cari le- aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.” (2 Tesaloniceni 2:15)

Ca și cuvântul “a stărui”, cuvântul “a ține” implică o responsabilitate și o credincioșie fermă în păstrarea și trăirea învățăturilor Sfintelor Scripturi. În contextul învățăturii minicinoase cu privire la a doua venire a Domnului Isus Hristos, apostolul Pavel accentuează importanța rămânerii și ținerii învățăturii sănătoase. De altfel și noi trăim într-o perioadă inundată de tot felul de învățături greșite care contrazic învățătura Bibliei și aduc instabilitate în viața creștinilor ce nu dau prioritate învățăturii lui Hristos.

“Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat dela noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm, şi vă îndemnăm în Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta.” (1 Tesaloniceni 4:1)

Creștinul trebuie să sporească zilnic în învățătura Cuvântului lui Dumnezeu pentru a învăța cum să se poarte și să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu.

Vă invit să studiați Sfintele Scripturi împreună cu noi în grupele de studiu biblic din cadrul bisericii „Buna Vestire” din or. Chișinău.  De asemenea, vă recomand materialele de studiu biblic inductiv ce vă vor ajuta să creșteți spiritual și să vă disciplinați în studierea Bibliei.