De ce invităm pe oameni la biserică?

Întrebare:

Unde scrie în Biblie că trebuie să invităm oamenii la biserică?

Părtășia cu frații și surorile noastre este foarte importantă pentru creșterea și zidirea noastră.

Sfînta Scriptură ne învață să nu părăsim biserica:

Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atît mai mult, cu cît vedeţi că ziua se apropie (Evrei 10:25)

Cuvîntul îndemnăm din greacă este parakaleo, care tradus înseamnă – a chema sau invita pentu ceva, a implora, a face un apel, a stărui de cineva, a încuraja. Deci, noi trebuie să ne îndemnăm unii pe alții să mergem la biserică, la serviciile divine. Cu alte cuvinte trebuie să ne invităm unii pe alții la adunare.

De ce este important să chemăm pe oameni la biserică? Pentru că acesta este scopul bisericii. Biserica este pentru oameni și trebuie să meargă la oameni. Biserica primară era în continuă acțiune, în continuă creștere. Cu siguranță erau credincioși care invitau pe alții la biserică.

Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frîngerea pînii, şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi aveau toate de obşte. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. Toţi împreună erau nelipsiţi dela Templu în fiecare zi, frîngeau pînea acasă, şi luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mîntuiţi (Fapte 2: 41-47)

Cartea 1 Corinteni vorbește mult despre darurile spirituale, dar în capitolul 14, în afară de prorocie și vorbirea în limbi,  putem vedea ceva important cu privire la subiectul nostru.

Prin urmare, limbile sînt un semn nu pentru cei credincioşi, ci pentru cei necredincioşi. Proorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioşi, ci pentru cei credincioşi. Deci, dacă s’ar aduna toată Biserica la un loc, şi toţi ar vorbi în alte limbi, şi ar intra şi de cei fără daruri, sau necredincioşi, n’ar zice ei că sînteţi nebuni (1 Corinteni 14:22-23)

Deci, în biserică veneau și necredincioși, care aveau nevoie să asculte Cuvîntul lui Dumnezeu.

Biserica va fi în creștere permanentă dacă fiecare își va face bine partea sa ca mădular în trupul lui Hristos. Astfel vom fi plăcuți și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, care, văzînd comportamentul nostru, vor dori să vină la biserică.

Dumnezeu să ne ajute să ne facem bine partea la care am fost chemați!