De ce creștinii trebuie să țină Paștele?

În acest articol voi prezenta motivele pentru care un creștin trebuie să țină Paștele chiar dacă această sărbătoare a fost dată poporului evreu și era o umbră pentru evenimentele care urmau. Iată întrebarea:

Nu înțeleg de ce creștinii trebuie să țină Paștele? Paștele a fost instituit în noaptea când a trecut nimicitorul prin Egipt. Este o sărbătoare evreiască care le amintește evreilor ce s-a întâmplat în ultima noapte din Egipt și cum sângele mielului uns pe ușorii ușii a salvat viața întâilor născuți. E adevărat că acest miel de Paște simboliza pe Domnul Isus, care avea să fie mielul de Paște, însă evreii nu au priceput lucrul acesta nici până în ziua de azi, cu excepția unor evrei creștini. Ca și creștini nu ar trebui să ținem această sărbătoare, deoarece a fost înlocuită cu Cina Domnului. În noaptea când a fost vândut, cu o zi înainte de jertfa Sa, Domnul Isus a instituit Cina care înlocuiește Paștele. Și Pavel spune că Cristos, Paștele vostru a fost jertfit și în amintirea acestui lucru a fost instituită cina, care la unele culte se face o dată pe săptămână, la altele o dată pe lună. Deci, Domnul Isus a dat această poruncă să se facă lucrul acesta în amintirea morții Lui și nu o dată pe an, ci de mai multe ori. Deci Paștele a fost înlocuit cu cina. De ce se mai serbează Paștele Iudaic? Nu înțeleg nici de ce se pune Paștele după bunul plac al oamenilor? În fiecare an la o altă dată și nu numai atât, unii îl au la o dată și alții la o altă dată în același an când, de fapt, se cunoaște data când se țin Paștele evreilor și e o singură dată stabilită de Moise. Așa de bine a reușit diavolul să încurce lucrurile în această privință că acolo unde se știe data exactă se mută în fiecare an la o altă dată. Și acolo unde nu se știe, de exemplu nașterea Domului, s-a pus o dată fixă după anumite calcule și s-a stabilit o dată fixă.

Deja ați răspuns parțial la întrebarea care ați pus-o. După cum mielul a fost Paștele evreilor în noaptea când au fost izbăviți din robia egipteană, tot așa Domnul Isus este numit Paștele nostru, pentru că prin El am fost izbăviți din robia păcatului. Bineînțeles că aceasta se aplică doar la cei care au crezut din toată inima în El și au fost născuți din nou. Este adevărat că Domnul Isus a instituit Cina Domnului și aceasta a făcut-o în timp ce toți evreii mâncau mielul de Paște și aceasta a făcut și Domnul Isus cu ucenicii Săi. A mânca Paștele însemna a mânca acel miel și aceasta a făcut și Isus cu ucenicii, în amintirea evenimentului din Egipt, dar apoi a instituit Cina Domnului și în moment ce a rupt pâinea a spus că este trupul Lui care a fost frânt pentru mulți, iar vinul era sângele Lui care s-a vărsat pentru iertarea păcatelor noastre.

pașteleDomnul Isus nu a stabilit o frecvență pentru oficierea Cinei Domnului. De aceea, diferite confesiuni o practică cu frecvență diferită și aceasta și din considerentul ca să nu devină o rutină și astfel oamenii să nu mai pătrundă sensul acestui sacrament. În joia Paștelui, cele mai multe biserici au servicii divine și atunci oficiază și Cina Domnului, amintind evenimentul care a avut loc atunci. Apoi, duminică se sărbătorește Învierea Domnului Isus. La acest mare eveniment este concentrată atenția creștinilor la Paște și pe acesta îl celebrează. Este adevărat că și învierea Domnului Isus creștinii o sărbătoresc săptămânal. Duminica, ziua Domnului, era tocmai ziua când creștinii sărbătoreau învierea Domnului Isus Hristos și datorită acestui eveniment a ajuns să devină duminica ziua de odihnă la creștini. La ruși duminica chiar așa și se numește “Воскресение”, adică înviere. Toți creștinii din lume sărbătoresc Învierea Domnului Isus de 52 de ori în an, adică o sărbătoresc săptămânal. Totuși, Paștele este o sărbătoare mare și oficială când ne amintim exact de timpul când a avut loc acest eveniment. Noi sărbătorim Învierea Domnului Isus Hristos, una din cele mai mari biruințe din univers și care a devenit biruința noastră personală.

De ce se sărbătorește la date diferite? Subiectul acesta l-am abordat în articolul “De ce ortodocșii și catolicii sărbătoresc Paștele la date diferite?“. În niciun caz aceasta nu trebuie să devină prilej de dezbinare între creștini. Acum sunt în drum spre casă din Armenia, unde am predicat și predat Cuvântul lui Dumnezeu și am sărbătorit Duminica trecută Paștele. Ce mare mi-a fost bucuria să văd atâția oameni care au venit să I se închine Domnului Isus și mulți au intrat în Noul Legământ cu El chiar în ziua de Paște. Ajungând acasă, duminică vom sărbători Paștele la Moldova. Și iarăși, cu tot atâta bucurie, vom celebra Învierea Domnului nostru Isus Hristos. El este vrednic să fie celebrat iar noi să ne bucurăm de Învierea Lui în toate zilele. Hristos a înviat!