Oare au încetat unele daruri spirituale?

Cu mai mult timp înainte am primit o întrebare despre darurile spirituale, dar vin să răspund la ea azi. Deci, iată cum sună întrebarea:

Eu am studiat cursul biblic „Darurile spirituale” şi cunosc scopul lor şi ce înseamnă fiecare dar. Dar, am o întrebare. Au încetat unele din daruri să mai fie prezente în biserică? Unii spun că da, unii că nu şi eu aşi vrea să cunosc ce spune Sfânta Scriptură. Ştiu că puteţi să-mi daţi un răspuns, de aceea vă pun întrebarea.

Darurile spirituale vor înceta când va veni ce este desăvârşit

După ce abordează pe larg subiectul darurilor spirituale în capitolul 12 din I Epistolă către Corinteni, Apostolul Pavel, spune în capitolul următor că darurile duhovniceşti, dacă sunt folosite fără dragoste, nu aduc niciun folos, ci doar dezbinare, cum s-a întâmplat în biserica din Corint şi cum se mai întâmplă şi azi în multe biserici. Apostolul scrie astfel:

Dragostea nu va pieri niciodată. Proorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit. Căci cunoaştem în parte, şi proorocim în parte; dar când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi. (1 Corinteni 13:8-10)

Deci, darurile spirituale se vor sfârşi când vor fi stabilite lucrurile desăvârşite şi noi le vom moşteni împreună cu Domnul nostru Isus Hristos. Faptul important este că ele vor înceta toate odată, şi nu pe rând.

despre darurile spiritualeAcum avem nevoie de toate darurile duhovniceşti

Nu cunosc în Sfintele Scripturi vre-o referinţă care ar spune că vre-o unul din daruri va înceta înaintea altora, sau că a fost doar pe vremea apostolilor şi a bisericii primare şi nu mai există azi. În Epistola către Efeseni, Apostolul Pavel a scris:

Şi El (Hristos) a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vând de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. (Efeseni 4:11-15)

Cei care pun la îndoială existenţa anumitor daruri azi, se referă mai des la darul de apostol. Dar, tocmai despre acest dar se spune că este necesar bisericii, adică Trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei, la starea de om mare. Biserica este un organism viu şi totdeauna în creştere. Este nevoie de toate darurile spirituale să fie prezente pentru buna funcţionare a acestui organism divin.

Cunoşti tu darurile spirituale pe care le-ai primit când ai încheiat legământ cu Isus Hristos? Cum foloseşti aceste daruri ca să le slujeşti altora? Dacă nu cunoşti darurile şi cum să slujeşti oamenilor potrivit lor, te îndemn să cauţi cursul „Darurile Spirituale” şi să-l studiezi în grup sau în mod individual. Aceasta trebuie să-ţi fie o prioritate şi o urgenţă, dacă vrei să fii folositor în Trupul lui Hristos, care este Biserica.