Cum să faci ucenici dacă nu ai darul de învățător?

Întrebare:

Cum să se implice în lucrarea bisericii și să facă ucenici cei care nu au darul de învățător sau un dar de vorbire? Ei nu-și găsesc loc în vreo lucrare sportivă sau calculatoare sau engleză, dar știu că trebuie să facă ucenici, cum să facă acest lucru?

Dar de slujire

Când am devenit ucenicii Domnului Isus Hristos, odată cu iertarea păcatelor, am primit Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt am primit daruri duhovnicești, ca să putem sluji celorlalte mădulare din Trupul lui Hristos care este Biserica. Darurile spirituale sunt de slujire și de vorbire și toate sunt deopotrivă necesare pentru zidirea bisericii lui Hristos. Nu este niciun dar mai important decât altele. În privința aceasta apostolul Pavel a scris astfel:

Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup? Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.” Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă. (1 Corinteni 12:14-22)

Fiecare om trebuie să slujească bisericii cu darurile lui spirituale. Să și le cunoască și să rămână la slujirea prin aceste daruri, căci dacă le părăsește și râvnește la altele, nu poate sluji nici cu cele pe care le are, nici cu cele la care râvnește și rămâne neroditor în Hristos.

Ca să slujești cu darurile tale spirituale trebuie să ți le cunoști bine. Foarte mult le recomand cititorilor să studieze cursul de studiu biblic inductiv “Darurile spirituale” prin care veți căpăta o înțelegere profundă cu privire la fiecare dar și felul cum trebuie să conlucreze cu altele și să slujească în Trupul lui Hristos. Studiind cursul, veți întâlni multe întrebări de aplicare la care, răspunzând cu atenție, veți fi ajutat (ajutată) să vă aflați darurile duhovnicești pe care le aveți și cum să slujiți cu ele.

Chiar în timpul când scriu acest articol s-a întâmplat ceva și vreau să folosesc ca și ilustrație la felul cum poți lucra la facerea de ucenici prin darurile tale. Acum am primit un telefon că trebuie să iau cu mine peste două zile mai multe manuale pentru o sesiune care este predată la Centrul Euroasiatic de Studii Biblice din localitatea Surduc, România. Pentru că Ruslan Mazur care se ocupă de adiministrarea manualelor de studiu biblic nu este acum la Chișinău, ar trebui acum să-l iau pe fiul său Cristi și cu el să mergem la depozit să căutăm cărțile. Imediat m-am gândit cine mă poate ajuta, căci dacă merg să fac această lucrare, eu nu voi mai reuși să scriu azi acest articol. Am apelat la fratele Andrei Talmazan care are un dar deosebit de slujire și l-am rugat să mă ajute în această nevoie. El a primit cu bucurie rugămintea mea și în felul acesta, acum, noi toți lucrăm împreună la facerea de ucenici, căci toate acele manuale vor fi folosite pentru pregătirea profesorilor de la facultatea de limbă engleză, care apoi se vor întoarce în țările lor și vor face mulți ucenici ai lui Hristos.

În Biblie avem multe exemple de oameni despre care nu suntem siguri dacă aveau darul de învățător sau vreun dar de vorbire, dar care au luat parte cu tot ce au putut la facerea de ucenici. Lidia din Filipi din prima zi și-a oferit casa ca să-i găzduiască pe Pavel și Sila. Oferă-ți și tu casa pentru găzduire atunci când apare o nevoie și ajunge la cunoștința ta. Onisifor i-a acordat mult ajutor lui Pavel pe când era la Efes și când a aflat că apostolul era în lanțuri la Roma, a venit acolo, l-a căutat cu multă grijă și l-a găsit. Ce ar fi să-i dai chiar acum un telefon pastorului tău și să-l întrebi dacă îl poți ajuta cu ceva și să-i mai spui că atunci când are nevoie de ceva ajutor, să apeleze la tine. Tot pe când se afla Pavel la Roma în temniță, creștinii din orașul Filipi au făcut o strângere de ajutoare și le-au trimis la Pavel prin Epafrodit. Ca să îndeplinească această slujire, Epafrodit și-a pus viața în joc. Toți acești oameni au luat parte la facerea de ucenici ai lui Hristos. Vezi cum poți și tu acum să faci parte din banii tăi și din bunurile tale materiale la facerea de ucenici. Ce ar fi să ajuți pe cineva să participe la o tabără de studiu biblic sau poate să ajuți pe un student să vină la școala de misiune sau la sesiune ca să fie pregătit și să slujească altora. Așa vei investi în facerea de ucenici și vei lua parte cu darul tău de slujire.

Se mai cere specificat un aspect aici. Există și multe lucrări care, cu părere de rău, se pretind a fi creștine, dar nu urmăresc facerea de ucenici, chiar dacă spun și trâmbițează aceasta. Dacă ai un dar de slujire și vrei să iei parte la facerea de ucenici, vezi bine dacă lucrările în care te implici chiar lucrează la aceasta. Investește-ți viața, darurile și puterile acolo unde este o lucrare sănătoasă de ucenicie creștină. Așa să te ajute Dumnezeu.