Diferența dintre talent și dar spiritual?

Întrebare: 

Care este diferența dintre talente și daruri spirituale? Cum să deosebești când acesta este un talent și nu un dar spiritual?

Diferența dintre talent și dar spiritual?Sunt mai multe diferențe între acestea două, totuși pentru a face o simplă deosebire între ele, trebuie să știi următorul lucru: talentul îl primești la nașterea fizică, pe când darul duhovnicesc îl primești la nașterea din nou. Sfânta Scriptură ne dă lista concretă a tuturor darurilor duhovnicești. Dacă cunoști aceste daruri, atunci devine și mai simplu să poți deosebi ce este dar duhovnicesc și ce este talent. Vă recomand cursul de studiu biblic inductiv Darurile Spirituale care vă va ajuta foarte mult să cunoașteți ce spune Scriptura despre fiecare dar în parte, cum se manifestă și cum poate fi recunoscut, fie în viața proprie, fie în viața altor creștini. O listă aproximativă a tuturor darurilor spirituale ar arăta cam așa:

Lista darurilor spirituale

Romani 12:6-8

 • Proroociei
 • Slujirii
 • Învățător
 • Îmbărbătării
 • Dărniciei
 • Cârmuirii
 • Milosteniei

1 Corinteni 12: 8-10,28

 • Înțelepciunii
 • Cunoștinței
 • Credinței
 • Tămăduirii(Vindecării)
 • Putere de a face minuni
 • Deosebirii duhurilor
 • Felurite limbi
 • Tălmăcirea limbilor
 • Apostol
 • Ajutorării

Efeseni 4:11

 • Evanghelist
 • Păstor-învățător

Toate aceste daruri despre care vorbește Scriptura sunt darurile Duhului Sfânt, daruri spirituale, adică un dar al harului nemeritat. Toate aceste manifestări, abilități supranaturale pe care omul nu le învață la școală sau universitate, ci sunt un dar supranatural pe care îl primește atunci când se naște din nou.

Talente sau abilități învățate

Talentele sunt parte din noi încă de la naștere. Ele pot fi categorisite în talente fizice, intelectuale, artistice etc.

Sunt unele evidente încă din copilărie, altele însă pot fi descoperite mai târziu cu ocazia anumitor circumstanțe speciale. De multe ori, din cauza anumitor împrejurări ale vieții, omul poate să nu știe că are un anumit talent, dar atunci când își schimbă anturajul sau circumstanțele vieții, talentul poate fi descoperit în el. De exemplu, știu pe cineva care are un auz muzical foarte bun. Este evident că acesta este un talent de la Dumnezeu. De mic însă împrejurările în care a crescut nu i-au permis să manifeste această abilitate naturală pe care o are. După ce s-a pocăit și a venit în biserică, acolo a fost o nevoie și așa a descoperit că muzica este ceva foarte special pentru el și poate să cânte frumos.

În afară de talente și daruri spirituale, mai sunt și abilități pe care omul le poate învăța. De exemplu, cineva poate ajunge un sportiv foarte bun, nu neapărat că are un talent mare în această direcție, ci pentru că a învățat, a exersat foarte mult până ce într-o zi a văzut că-i reușește. Antrenorii foarte repede pot vedea un copil care are talent evident în sport și cineva care face sport, are anumite rezultate, dar nu are un talent evident. De exemplu, în arta Taekwon-Do sunt mai multe compartimente pe care sportivul trebuie să le învețe. Unul din ele sunt săriturile. Există sportivi care cu mult, mult efort ajung să poată sări peste doi oameni în picioare. Pe când cel ce are talentul de la Dumnezeu el fără niciun efort sare același obstacol. Ambii pot sări la același nivel, dar unul prin muncă foarte grea, pe când altul nu vede nimic complicat în aceasta.

Talentele se pot intersecta cu darurile spirituale

Privind la viața unor oameni, îți dai seama că talentele se pot intersecta mai apoi cu darurile duhovnicești. Nu totdeauna este cazul, dar, de exemplu, cuiva până la pocăință i-a plăcut să învețe pe alții. Din cauza aceasta s-a făcut și profesor la școală. Din moment ce s-a întors la Domnul, se poate întâmpla ca să primească și darul de învățător. În cazul acesta predarea lui, bineînțeles, se va schimba enorm și el va vedea cum Dumnezeu lucrează prin el în mod supranatural. Tot așa se poate întâmpla și cu privire la alte talente și daruri duhovnicești.

Talentele și darurile sunt de la Dumnezeu

Atât unul, cât și celălalt le primim de la Creatorul nostru, doar că în timpuri diferite în viață. Până și abilitatea de învăța ceva nou, de a practica, de a exersa, tot este un talent de la Domnul pe care trebuie să-l folosim.

Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin (Romani 11:36)

Suntem datori

Avem datoria în fața lui Dumnezeu de a folosi ceea cu ce El ne-a înzestrat. Fie că este vorba de un talent, fie că este vorba de un dar duhovnicesc pe care l-am primit la nașterea din nou. Pilda talanților pe care a spus-o Domnul Isus în Matei 25:14-30 ne arată clar că acel om care nu-și pune în negoț(nu folosește) talantul sau talanții primiți, la judecată va fi numit “rob viclean și leneș” și va fi aruncat afară. Atât darul spiritual, cât și talantul primit, ele trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu, zidire Bisericii și tuturor celor din jur. Dacă înțelegi responsabilitatea pe care o ai în fața lui Dumnezeu cu privire la talantul sau darul primit, atunci caută tot posibilul să crești în dezvoltarea lor pentru că atunci când te vei înfățișa înaintea lui Dumnezeu să nu fii dat de rușine.

Dumnezeu să ne ajute ca să folosim și să dezvoltăm tot ceea ce ne-a dat!