Cum să procedăm cu privire la curvarii care recidivează?

După publicarea articolului “Există iertare pentru o fată care a căzut în păcatul curviei?” am primit următoarea întrebare:

Și dacă ea recidivează iar și iar, ce trebuie să facem cu ea? Sau mai bine zis, de câte ori îi permite Domnul Isus să săvârşească păcatul curviei…?

Domnul Isus nu permite nimănui să săvârşească păcatul curviei sau vreun alt păcat. El S-a dat jertfă pentru păcatele noastre şi ne cheamă să trăim în sfinţenie. Marele adevăr despre trăirea în neprihănirea este că…

Cel născut din nou nu mai trăieşte în păcat

Există o mare diferenţă între persoana care a păcătuit o dată şi cel care trăieşte în păcat. A recidiva iar şi iar înseamnă a avea un mod de viaţă păcătos şi acesta este un lucru străin de viaţa şi identitatea creştinului adevărat. Iar creştin adevărat este nu cel care se numeşte aşa sau care se crede aşa pentru că s-a născut din părinţi creştini. Creştin adevărat este cel care a crezut din toată inima în Domnul Isus Hristos, s-a pocăit, a primit iertarea pentru păcatele sale şi a fost născut din nou, primind Duhul Sfânt. Apostolul Ioan a scris următoarele adevăruri profunde şi importante despre diferenţa între creştinii născuţi din nou şi cei care doar se cred “creştini”:

Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat. Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege. Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său. (1 Ioan 3:1-10)

Vreau să atrag atenţia la câteva adevăruri importante din textul citat despre atitudinea creştinului adevărat (născut din nou) faţă de păcat:

  • Creştinul adevărat se curăţă de orice atitudine, sau faptă, sau influenţă păcătoasă şi aceasta face după modelul Domnului Isus care este curat.
  • Creştinul adevărat nu păcătuieşte pentru că Domnul Isus l-a eliberat de păcat.
  • Creştinul adevărat nu are un mod de viaţă păcătos pentru că L-a cunoscut pe Domnul Isus în mod personal  prin naşterea din nou şi pentru că rămâne în Domnul Isus, în învăţătura Lui, studiind Scripturile.
  • Cel care se pretinde copilul lui Dumnezeu, adică creştin adevărat, dar trăieşte în păcat, acela este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început.
  • Sămânţa lui Dumnezeu care este pusă în creştinii adevăraţi la naşterea din nou nu-i lasă să păcătuiască.

Dar, va zice cineva?

Dar dacă îşi cer iertare? … şi iar păcătuiesc

Îi va ierta Dumnezeu? Dumnezeu iartă pe oamenii care îşi cer iertare sincer, din toată inima şi care se întorc şi se dezic de la calea loc păcătoasă. Fata care a căzut în păcatul curviei a scris şi a cerut o soluţie pentru că îi pare rău de căderea ei şi pentru că vrea să-şi restabilească viaţa. Iar dacă cineva trăieşte în curvie şi îşi cere iertare, şi apoi iar curveşte şi iar îşi cere iertare şi iar curveşte şi aşa la nesfârşit, un astfel de om să nu se aştepte la iertare pentru că el nu pune nici un preţ pe ea şi cererea lui de iertare vine doar de pe buze. În biserica din Corint erau unii care veneau la serviciile divine, se credeau creştini şi continuau să trăiască mai departe confortabil în păcat. Apostolul Pavel le-a scris:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:9-10)

În continuare scrie despre creştinii adevăraţi, dintre care unii au trăit în diferite păcate enumerate mai sus, dar care nu mai trăiesc astfel:

Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:11)

Mai sunt întrebat…

Cum să procedăm cu cei care recidivează?

Există în aceeaşi Epistolă I a lui Pavel către Corinteni un caz concret în care Apostolul Pavel le spune celorlalţi creştini din biserică cum să procedeze cu curvarul care recidivează:

Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de aceea care nici chiar la păgâni nu se pomeneşte; până acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său. Şi voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârşit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru! Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am şi judecat, ca şi când aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În Numele Domnului Isus, voi şi duhul meu, fiind adunaţi laolaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştile nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului. V-am scris în epistola mea să n-aveţi nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înţeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreţi, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din lume. Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela. (1 Corinteni 5:1-13)

Dumnezeu să ne ajute să trăim în neprihănire, ca nişte buni copiii ai Lui şi să-i confruntăm cu adevărul lui Dumnezeu pe cei care se pretind creştini dar trăiesc în curvie sau alte păcate. Iar cei care nu au experimentat naşterea din nou, să se grăbească  să intre în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos, ca să capete iertare şi biruinţă asupra păcatului.