Cum știi că Dumnezeu te cheamă la pocăință?

Întrebare: Pace, am înțeles că pocăința este schimbarea gândirii și condiția de bază pentru ca cineva să intre în Împărăția Cerurilor. Deci, trebuie să renunți la păcat, iar felul de gândire să se schimbe, să fie potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, iar atunci când acesta îți vorbește, să te pocăiești. Dar aș dori să întreb, cum îți dai seama că acest Cuvânt te îndeamnă să te pocăiești? Cum înțelegi atunci când Dumnezeu te cheamă la pocăință?

Mulți oameni care au auzit Evanghelia spun că încă nu le-a venit vremea să se pocăiască. Să urmărim câteva exemple din Biblie și să vedem cum au înțeles oamenii că trebuie să se pocăiască.

Exemplul lui Iosia

Iosia avea opt ani când s-a făcut împărat, şi a domnit treizeci şi unu de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iedida, fata lui Adaia din Boţcat. El a făcut ce este bine înaintea Domnului şi a umblat în toată calea tatălui său David; nu s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. (2 Împărați 22:1-2)

Un copil de 8 ani a devenit împărat, pentru că tatăl său, care a fost un om rău, decedase. El era un descendent de-al lui David și a procedat ca și el:

În anul al optsprezecelea al împăratului Iosia, împăratul a trimis în Casa Domnului pe Şafan, logofătul, fiul lui Aţalia, fiul lui Meşulam. El i-a zis: „Suie-te la marele preot Hilchia şi spune-i să strângă argintul adus în Casa Domnului, pe care l-au primit de la popor cei ce păzesc pragul. Să se dea argintul acesta în mâinile meşterilor însărcinaţi cu lucrarea în Casa Domnului. Şi să-l dea celor ce lucrează la dregerea stricăciunilor Casei Domnului, anume: dulgherilor, zidarilor şi pietrarilor, pentru cumpărăturile de lemn şi de pietre cioplite, trebuitoare pentru dregerea stricăciunilor Casei. Dar să nu li se ceară socoteala de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit. Atunci marele preot Hilchia a zis lui Şafan, logofătul: „Am găsit cartea Legii în Casa Domnului.” Şi Hilchia a dat cartea lui Şafan, şi Şafan a citit-o. (2 Împărați 22:3-8)

La vârsta de 18 ani, omul acesta a avut o intenție foarte bună. A avut dorința să repare casa Domnului. Poporul lui Israel era într-o apostazie groaznică. Ei L-au părăsit pe Dumnezeu de ani lungi. Până și Cartea Legii lui Dumnezeu era pierdută. În locul unde trebuia să fie predicat, vorbit Cuvântul lui Dumnezeu continuu, tocmai acolo s-a întâmplat să fie pierdută cartea Legii și nici măcar preoții să nu știe.

Ceva asemănător se întâmplă și azi. În multe confesiuni s-a ajuns la aceea că mesajul Domnului nu mai are nicio cinste. Preoții demult l-au pierdut. Vorbesc porunci omenești și pe toți în jur îi numesc sectanți. Nu le pasă că demult au părăsit Cuvântul. Așa se întâmpla și în vremea aceea, dar au găsit cartea Legii odată cu repararea casei:

Apoi logofătul Şafan s-a dus să dea socoteală împăratului şi a zis: „Slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în Casă şi l-au dat în mâinile meşterilor însărcinaţi cu facerea lucrării în Casa Domnului.” Şafan, logofătul, a mai spus împăratului: „Preotul Hilchia mi-a dat o carte.” Şi Şafan a citit-o înaintea împăratului. (2 Împărați 22:9-10)

Priviți cum a reacționat omul acesta, care Îl căuta pe Dumnezeu, dar care nu a citit Biblia niciodată:

Când a auzit împăratul cuvintele din cartea Legii, şi-a sfâşiat hainele. (2 Împărați 22:11)

La noi nu prea mult înseamnă aceste cuvinte ”și-a sfâșiat hainele”, dar evreii procedau astfel atunci când îi apuca o mare groază. Așa își exprimau faptul că sunt îngroziți de ceva. Deci, împăratul s-a îngrozit de ceea ce auzise:

Şi împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Şafan, lui Acbor, fiul lui Mica, lui Şafan, logofătul, şi lui Asaia, slujitorul împăratului: „Duceţi-vă şi întrebaţi pe Domnul pentru mine, pentru popor şi pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a găsit; căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinţii noştri n-au ascultat de cuvintele cărţii acesteia şi n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea. (2 Împărați:22- 12-13)

Iosua a citit cartea, a înțeles ce vorbește Dumnezeu și ce cere de la popor și că poporul nu mai trăiește demult potrivit cu ceea ce este scris. De asemenea, a înțeles că consecințele nu vor întârzia și el a trimis să întrebe cum de făcut de va fi așa:

Preotul Hilchia, Ahicam, Acbor, Şafan şi Asaia, s-au dus la prorociţa Hulda, nevasta lui Şalum, fiul lui Ticva, fiul lui Harhas, păzitorul veşmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetăţii. După ce i-au vorbit, ea le-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Spuneţi omului care v-a trimis la mine: „Aşa vorbeşte Domnul: „Iată, voi trimite nenorociri asupra locului acestuia şi asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărţii pe care a citit-o împăratul lui Iuda. Pentru că M-au părăsit şi au adus tămâie altor dumnezei, mâniedu-Mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia Mea s-a aprins împotriva locului acestuia şi nu se va stinge. (2 Împărați 22:14-17)

Fiecare om trebuie să știe că exact cum este scris în Biblie, așa va fi. Ceea ce se întâmplă acum în lume este o manifestare a mâniei lui Dumnezeu, care se descoperă din cer, pentru că oamenii L-au uitat și L-au părăsit. Ei s-au socotit singuri înțelepți și au întrecut orice limită, uitând de omenie. Uitați-vă cât de multe lucruri rele se întâmplă. Ceea ce mereu a fost considerat ca fiind un rău, a ajuns să fie pus în cinste. Căsătoria ajuns să fie necinstită în foarte multe țări. Oamenii I-au întors spatele lui Dumnezeu.

Dar să spuneţi împăratului lui Iuda care v-a trimis să întrebaţi pe Domnul: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit: „Pentru că ţi s-a mişcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc şi împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă şi de blestem, şi pentru că ţi-ai sfâşiat hainele şi ai plâns înaintea Mea, şi Eu am auzit – zice Domnul.  De aceea, iată, te voi adăuga la părinţii tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău şi nu-ţi vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia.” Ei au adus împăratului răspunsul acesta. (2 Împărați 22:18-20)

Ce a însemnat pocăința la omul acesta? Îndată ce a auzit Cuvântul lui Dumnezeu, i s-a mișcat inima. Când a auzit ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, l-a luat în serios. S-a pocăit pentru sine și pentru națiune.

Dragul meu, Dumnezeu te cheamă atunci când auzi Cuvântul Lui. Lasă-ți inima să-l primească. Trebuie să recunoști păcatele tale, cele despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. Din moment ce ai conștientizat lucru acesta, caută urgent să te împaci cu El.

Iosia, de asemenea, a întreprins măsuri și a chemat tot poporul. Și-a sfâșiat hainele, arătând că este foarte determinat și hotărât să-L urmeze pe Dumnezeu, care privise și apreciase fapta aceasta. Imediat cum a primit răspuns de la proorociță, a convocat tot poporul și i-a îndemnat să citească cartea Legii. El a îndemnat tot poporul să facă legământ cu Dumnezeu, crezând că Se va îndura și de națiune. Și așa a fost. Dumnezeu Se îndură de orice om care vine cu pocăința sinceră. Dumnezeu îi iartă păcatele, îi restabilește viața și face mari schimbări.

Iosia așa a procedat. Când a auzit Cuvântul, nu a spus că poate va veni o zi când va hotărî să se pocăiască sau că trebuie să se mai gândească. Mulți oameni vin cu astfel de argumente. Nu este bună această amânare. Trebuie să crezi în Domnul Isus Hristos din toată inima, să te pocăiești de păcatele tale și să alegi să urmezi calea Domnului, așa cum este scrisă în Sfintele Scripturi.

Pocăința nu este un lucru care poate fi amânat

Mai avem în Biblie multe alte exemple de oameni care s-au pocăit. La Faptele Apostolilor capitolul 2 este descris un mare eveniment – pogorârea Duhului Sfânt. Atunci ucenicii au ieșit afară pentru că se adunase toată mulțimea. După ce a predicat Petru, toți acei oameni au rămas străpunși la inimă de lucrurile pe care le-au auzit, pentru că apostolul i-a confruntat cu păcatul. Oamenii aceia nu au luat pietre în mâini să arunce în el, dar au primit Cuvântul, s-au lăsat cercetați și au întrebat ce trebuie să facă. Petru le-a spus:

”Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Ei au făcut exact cum li s-a spus. Au fost botezați și s-au alipit bisericii lui Dumnezeu. Așa trebuie să facă fiecare. Pocăința nu este un lucru care poate fi amânat. Atunci când Dumnezeu te cheamă, trebuie să te pocăiești și să-L urmezi.

Ce frumos că-n ziua cincizecimii oamenii au crezut și aproape 3000 de suflete s-au botezat. Apoi, Scriptura spune că ei au devenit biserica lui Hristos. Din moment ce s-au pocăit, stăruiau în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în rugăciuni și în legătura frățească. Ei alcătuiau o singură biserică.

Cel care se pocăiește cu adevărat se va boteza, se va alipi unei biserici și numaidecât va avea disciplina duhovnicească menționată mai sus.

Exemplul famenului etiopian

În Faptele Apostolilor la capitolul 8 ni se vorbește despre famenul etiopian. Omul acesta, care era un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopenilor și îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, a venit la Ierusalim să se închine. El a învățat limba ebraică ca să poată citi Sfintele Scripturi și făcea un mare efort, pentru că dorea să-L cunoască pe Dumnezeu. Și atunci Duhul i-a vorbit lui Filip:

”Du-te și ajunge carul acesta!” Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citești?” Famenul a răspuns: „Cum aș putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. (Faptele Apostolilor 8:30-31)

La fel ca și acest famen, știu că sunt mulți care citesc Biblia și nu o înțeleg, pentru că au nevoie de cineva care să le tălmăcească. Atât la famenul etiopian, cât și la Iosia, s-a pornit totul de la Sfintele Scripturi. Omului i s-a explicat și el a înțeles:

Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis: „Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. (Faptele Apostolilor 8:36-37)

Atunci ei s-au oprit, au coborât din car și Filip l-a botezat. Astfel, a fost plantată biserica în Etiopia.

După o pocăință adevărată urmează botezul

La Filipeni capitolul 16 este descris cum Pavel, împreună cu Silvan, tovarășul său de muncă, au ajuns în Filipi. Acolo nu era o sinagogă, dar el a aflat că la un râu era un loc unde se întâlneau credincioșii evrei. Când au ajuns la râu, apostolul Pavel a predicat Evanghelia femeilor cucernice adunate acolo. Una dintre ele, pe nume Lidia, s-a pocăit. Ea îndată ce a auzit Cuvântul lui Dumnezeu s-a pocăit. Acolo a fost botezată, devenind o femeie creștină. Lidia a ales să-L urmeze pe Isus Hristos și a devenit ucenica Lui.

Cât a stat apostolul Pavel cu Sila acolo în Filipi, s-a întâmplat să ajungă în temniță. Fiind acolo, Dumnezeu a făcut un miracol. Ei au fost scoși din temniță într-un chip miraculos, spunându-i Evanghelia temnicerului care-i păzea. Acesta s-a pocăit și a fost botezat chiar în noaptea aceea.

Vreau să observați că nimeni dintre oamenii aceștia nu au amânat pocăința. Ei s-au grăbit să se împace cu Dumnezeu îndată ce au fost chemați de El. Astfel, au devenit ucenicii lui Hristos și au urmat calea Lui pentru tot restul vieții. Exact același lucru trebuie să-l faci și tu. Dacă zici că ai diferite motive, te complaci în păcat și nu vrei să-l lași și deja de mulți ani amâni pocăința, oprește-te. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te cheamă la pocăință? Cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Alege să condamni păcatele pe care le faci, să-L alegi pe Domnul Isus Hristos și să-L urmezi.

Devino ucenicul lui Isus Hristos: https://moldovacrestina.md/devino-ucenicul-lui-dumnezeu/

PENTRU MANUALE ȘI ÎNSCRIERE LA GRUPELE DE STUDIU BIBLIC ONLINE, scrieți-ne la adresa de e-mail studiu@moldovacrestina.md sau la telefonul +373(69)966779.