Cum să zideşti relaţii frumoase cu colegii?

Cea mai mare satisfacţie şi bucurie în viaţă, fiecare om o are de la felul cum zideşte şi menţine relaţii cu alţii. Dacă eşti elev(ă) sau student(ă), cea mai mare parte a timpului o petreci cu colegii tăi. Dacă ai relaţii bune cu ei, totdeauna vei avea bucurie şi îţi va spori şi învăţătura. Dacă, însă, nu poţi întreţine o bună relaţie cu ei, viaţa îţi va fi plicisitoare, ca să nu spun că poţi avea şi multe neplăceri. În acest articol vreau să te sfătuiesc cum să zideşti relaţii frumoase cu colegii de clasă sau de grup. Dacă vei însuşi aceste adevăruri, vei putea să zideşti relaţii frumoase cu cei din familia ta, cu viitorul tău soţ sau viitoarea soţie, cu colegii de la serviciu şi cu toţi oamenii. Iată sfaturile care vreau să ţi le dau.

relații frumoaseCa să ai relații frumoase trebuie să te intereseazi despre alţii

De obicei, când cineva imatur din punct de vedere spiritual vine într-un grup nou, caută să le spună la oameni mai mult despre el sau ea şi să impresioneze cu persoana sa. Nu este bine lucrul acesta. Caută mai întâi să afli despre alţii. Chiar din prima zi, caută să afli mai mult despre fiecare din colegii tăi, despre familiile lor, despre fraţii lor, despre problemele cu care se confruntă, etc. Faptul că te interesezi de oameni, îi va face şi pe ei să se intereseze de tine, dar mai mult ca atât, vor vedea în tine o persoană care le pasă cu adevărat de ei. Şi apoi, Domnul Isus a spus:

Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii. (Evanghelia după Matei 7:12)

Nu ţi-ar place când vii într-un grup nou oamenii să se intereseze de tine şi să nu te lase neobservat? Nu vrei ca fiecare să-şi impună persoana lui, dar pe tine nici să nu te observe. Deci, dacă nu vrei aceasta, procedează cu privire la oameni cum ai vrea să se poarte ei cu tine.

Simte cu alţii

Când vezi pe cineva cu faţa întristată, caută să afli care-i sunt problemele şi cu ce poţi să ajuţi. Simte cu cei ce sunt în greutăţi. A simţi însă înseamnă să-i ajuţi cu ce poţi. Când Apostolul Pavel era în închisoarea din Roma, creştinii din oraşul Filipi au aflat despre împrejurarile şi prigoana lui şi repede au făcut o strângere de ajutoare pentru el. Epafrodit, un bărbat din această biserica s-a oferit să ia ajutoarele şi să meargă la Roma. El, posibil că, a ştiut că înainte îi stă o călătorie grea, pentru că apoi Pavel spune că în acea călătorie Epafrodit s-a îmbolnăvit greu şi era aproape de moarte. Aşa a simţit el cu alţii. Iată ce le spune Apostolul Pavel cu privire la aceasta creştinilor din Filipi:

Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârşit, aţi putut să vă înoiţi iarăşi simţămintele voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul aceasta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţămit cu starea în care mă găsesc. Ştiu să trăiesc smerit, şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întăreşte. Dar bine aţi făcut că aţi luat parte la strâmtorarea mea. Ştiţi voi înşivă, Filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o Biseria n-a avut legătură cu mine în ce priveşte “darea” şi “primirea” afară de voi. Căci mi-aţi trimis în Tesalonic, odată, şi chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele. (Epistola lui Pavel către Filipeni 4:10-16)

Cine din clasa sau grupul tău trece acum prin probleme? Cine este apăsat? Cu ce poţi să ajuţi? Poate colega ta umblă într-o haină cu mânecele rupte şi toate celelalte fete, care sunt în centrul atenţiei în clasa ta, vorbesc în bătaie de joc pe la spate despre colega ta. Nu cumva eşti şi tu printre batjocoritori? Invită azi pe colega cu mâncele rupte să serviţi un ceai, sau o cafea şi află care sunt împrejurările ei. Dacă poţi, poate îi dai şi o haină de a ta mai bună. Îţi închipui câtă bucurie îi va aduce acea haină, pentru că va fi expresia dragostei tale care o va încălzi cel mai mult. Fă aceasta şi nu proceda ca cei mai mulţi care nu le pasă, nu au milă, şi nu se interesază de alţii.

Invită în ospeţie

Aceasta totdeauna este un compliment şi o expresie a aprecierii şi a atenţiei când inviţi pe cineva la tine în ospeţie. Nu trebuie să te intimidezi de ce ai sau de ce nu ai. O inimă binevoitoare şi atenţia ta este cel mai impotant ce vor primi colegele tale sau colegii când vor fi invitaţi la tine în ospeţie. Dar, în acelaşi timp, fii atentă ca să nu-ţi strici numele sau să strici numele lor. Nu este potrivit, dacă eşti fată, să inviţi la tine acasă băieţi, sau invers. Nu face ca binele tău să aducă vorbe rele asupra tau sau asupra oamenilor cărora vrei să le faci bine. Dumnezeu spune în Scripturi:

Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea au găzduit, fără să ştie, pe îngeri. (Epistola către Evrei 13:2)

Cine din colegii sau colegele tale au fost vreodată la tine acasă în ospeţie? Sfătuieşte-te cu părinţii tăi şi vezi pe cine poţi invita azi sau săptămâna aceasta. Te sfătui să începi de la persoana care are cea mai întristată faţă sau care ştii că trece acum prin suferinţe şi prin lipsuri.

Nu judeca cu nedreptate

Toţi oamenii au calităţi bune şi rele. Nimeni nu este perfect. Nu le vorbi rău oamenilor şi nu le spune despre calităţile lor rele dacă nu poţi prin aceasta schimba nimic sau, mai ales, dacă singur te confrunţi cu aceleaşi calităţi rele. Domnul Isus a spus:

Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratuli tău, şi nu te uiţi cu băgare de seamnă la bârna din ochiul tău? Sau, cum poţi zice fratelui tău: “Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău”, şi, când colo, tu ai o bârnă într-al tău? Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. (Evanghelia după Matei 7:1-5)

De ce persoană din clasa sau grupul tău eşti cel mai nemulţumit sau nemulţumită? Care sunt neajunsurile acelei persoane care sunt prezente şi în viaţa ta? În ce fel ai putea cu adevărat ajuta persoana să-şi depășească neajunsurile?

Nu bârfi şi nu împrăştia zvonuri

Când spui despre cineva lucruri rele, care nu sunt adevărate, aceasta este bârfă. Să nu faci lucrul acesta niciodată pentru că este un mare rău. Un alt, nu mai puţin rău, este atunci când auzi de la alţii lucruri rele spuse la adresa cuiva şi tu le răspândeşti mai departe. Dumnezeu spune:

Să nu răspândeşti zbonuri neadevărate. (Exodul 23:1)

Spune şi tu, cum ai putea zidi relaţii cu cineva care te vorbeşte de rău pe nedrept sau răspândeşte zvonuri despre tine. Ştiu pe cineva care îi place să se laude că mi-ar fi mare prieten, dar au ajuns la mine mărturii adevărate că mă vorbeşte de rău pe nedrept şi răspândeşte zvonuri rele despre mine. Cum aş putea să am o relaţie frumoasă bazată pe încredere cu un astfel de om? Dacă tu eşti cumva unul care bârfeşti şi răspândeşti zvonuri, cum ar putea cineva să întreţină o relaţie frumoasă cu tine? Nu fă aceasta niciodată.

Nu fă glume proaste

O glumă proastă este atunci când toţi râd cu gust, dar cel puţin o persoană se simte prost. Nu fă astfel de glume pentru că oamenilor la adresa cărora glumeşti nu le va mai plăcea să se afle în preajma ta şi te vor ocoli. Despre ce relaţii frumoase cu aceşti oameni mai poate fi vorba pentru tine? Nu fă aceasta pentru că şi Cuvântul lui Dumnezeu spune aşa:

Curvia, sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvinte unor sfinţi. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase; ci mai de grabă cuvinte de mulţămire. Căci ştiti bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinători la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu. (Epistola lui Pavel către Efeseni 4:3-5)

Dacă vei urma sfaturile de mai sus, vei reuşi să zideşti şi să întreţii relaţii frumoase nu doar cu colegii tăi, ci şi cu familia pe care o ai sau pe care ţi-o va da Dumenzeu.