Cum să supravieţuieşti fără părinţi? (7 sfaturi)

Vasile Filat la moartea mamei lui

Este îngrozitor numărul de copii orfani din ultima vreme, cei mai mulţi având părinţi vii care au plecat peste hotare să muncească. Un copil care învaţă în aceeaşi clasă cu fiul nostru, nu şi-a văzut încă mama şi nu ştie cum arată în realitate, pentru că după naşterea lui ea a plecat în Italia şi încă n-a venit să-l vadă. Aceşti copiii, după părerea mea, sunt într-o stare mai rea decât cei de la orfelinat, pentru că de multe ori se trezesc că nu este nimeni care să le poarte grija. Într-o discuţie, sora mea a spus că acum sunt orfani ca după război, dar şi mai rău, pentru că atunci oamenii înfiau pe orfani, dar acum nu vor să înfieze şi nici să ajute, ci din invidie spun „ Ce, nu am de când să ajut copilul cuiva care faci bani peste hotare…” Pentru toţi aceşti copiii rămaşi fără părinţi vin cu acest articol ca să le dau şapte sfaturi importante care le vor fi de ajutor ca să poată supravieţui în lumea complicată în care trăim. Apropo, eu tot am fost orfan, aşa că mă pot considera specialist în materie. Acum însă, vreau să vă prezint sfaturile care vin din Cuvântul lui Dumnezeu.

1. Nu-ţi pierde speranţa

După moartea mamei, aveam doar 9 ani şi nu vedeam înainte nici un viitor. Sora mea Lenuţa care avea 15 ani, de multe ori începea să plângă în perne, eu mă alipeam ei şi putea să plângem ore în şir, pentru că noi nu vedeam nici un viitor şi nu aveam nici o speranţă. Lidia însă, care avea 17 ani şi care îşi luase toată responsabilitatea pentru noi, căuta să ne încurajeze să privim înainte şi să nu ne pierdem speranţa. Ce mult ne-ar fi prins nouă bine să cunoaştem acest adevăr profund din Biblie care spune:

Cântaţi lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui! Faceţi drum Celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui! El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi, El izbăveşte pe prinşii de război şi-i face fericiţi; numai cei răzvrătiţi locuiesc în locuri uscate. (Psalmul 68:4-6)

2. Ascultă de mentorii buni

Toţi oamenii au nevoie de mentori care îi pot ajuta şi sfătui ca să aleagă direcţii drepte în viaţă şi să facă alegeri corecte. Cu atât mai mult are nevoie de un mentor bun orfanul. Estera s-a născut pe când părinţii ei se aflau în robia babiloneană şi a rămas orfană. A fost crescută de ruda ei Mardoheu şi după ce a ajuns să fie împărăteasă, a păstrat aceeaşi atitudine frumoasă faţă de mentorul ei bun, aşa cum spune Scriptura:

Estera nu-şi spusese nici naşterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Şi ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creştea el. (Estera 2:20)

3. Păzeşte-te de oamenii răi

Orfanii, văduvele şi străinii au fost întotdeauna ţinta abuzurilor celor răi. Păzeşte-te de oamenii care îţi pot pricinui răul şi roagă-te continuu ca să te păzească Dumnezeu de ei, aşa cum s-a rugat şi împăratul David:

Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi! Păzeşte-mă de oamenii asupritori, care cugetă lucruri rele în inima lor şi sunt totdeauna gata să aţâţe războiul! Ei îşi ascut limba ca un şarpe, au pe buze o otravă de năpârcă. Păzeşte-mă, Doamne, de mâinile celui rău! Fereşte-mă de oamenii asupritori, care se gândesc să mă doboare! Nişte îngâmfaţi îmi întind curse şi laţuri, pun reţele de-a lungul drumului şi îmi întind capcane. (Psalmul 140:1-5)

4. Nu apuca pe căi rele

În lume există lucruri şi locuri rele unde n-ar trebui să mergi nici odată. De aceea, să te fereşti de locuri unde unii merg să bea, să se drogheze, să facă lucruri imorale sau să privească pornografii, aşa cum spune Sfânta Scriptură:

Nu intra pe cărarea celor răi şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi! Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; ocoleşte-o şi treci înainte! (Proverbe 4:14-15)

5. Fereşte-te de prietenii rele

Proverbul popular zice: „Spune-mi cine îţi este prieten şi-ţi voi spune cine eşti”. Aceasta pentru că prietenii te pot influenţa enorm şi foarte repede vei ajunge să gândeşti, să vorbeşti şi să acţionezi ca ei. De aceea, stai departe de oricine ar vrea să-ţi fie prieten dar este rău sau face lucruri rele. Ţine bine minte cuvintele din Scripturi care spun:

Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău. (Proverbe 13:20)

6. Pregăteşte-te să ai familie

De mai multe ori am apucat să vorbesc cu bărbaţi trecuţi de 20 de ani care se plâng că nu au nimic, că sunt orfani şi caută totdeauna să stea pe cheltuiala cuiva. Aceasta este o atitudine extrem de rea şi dăunătoare, care le distruge vieţile acestor bărbaţi şi îi face să trăiască în neorînduială. Să nu fii ca unul din ei. Orice vârstă n-ai avea, caută să depui tot efortul ca să înveţi şi să lucrezi. Dezvoltă-ţi capacitatea ta de lucru ca să te poţi întreţine şi apoi să fii în stare să formezi o familie şi să te îngrijeşti de ei. Nu sta prea mult la vorbe ci caută să lucrezi, pentru că:

Oriunde se munceşte este şi câştig, dar oriunde numai se vorbeşte, este lipsă. (Proverbe 14:23)

7. Ajută pe fraţii şi surorile tale

Dacă ai fraţi şi surori, fă tot ce poţi ca să-i ajuţi. Am scris mai sus cum sora de 17 ani şi-a asumat responsabilitatea pentru creşterea noastră şi a făcut-o cu mult sacrificiu şi dragoste.

De vre-o doi ani a început să vină sâmbăta şi duminica pe strada noastră o fetiţă dintr-un centru raional care are 13 ani. Ea vine să ceară de pomană de la oameni ca să poată întreţine pe cei trei fraţi mai mici care au rămas acasă. Tatăl lor a murit iar mama este beţivă şi nu se îngrijeşte de ei. Uneori poate să plece pentru săptămâni întregi şi nimeni nu ştie unde este mama lor. Fetiţa însă, care este într-o stare mai grea decât copii de la orfelinat, le poartă de grijă fraţilor mai mici până acolo că merge să cerşească pentru ei. Dumnezeu spune în Biblie:

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. (1 Timotei 5:8)

Iar pentru toţi creştinii, Dumnezeu spune:

Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume. (Iacov 1:27)

Eşti orfan? Cunoşti orfani? Ce fac ei sau ce ai făcut tu ca să supravieţuieşti? Cum poţi ajuta pe cei orfani să supravieţuiască şi să depăşească greutăţile prin care trec?