Cum să respectăm pe cei vîrstnici?

Întrebare:

Cum să respectăm pe cei vîrstnici?

Respectă pe cei vîrsnici

respect-mai-in-virsta

Respectul este o atitudine de reverență ce reflectă aprecierea față de o persoană sau lucru prețuit. Biblia ne învață că respectul este datoria fiecărui om (Romani 13:7). Suntem chemați să respectăm Numele lui Dumnezeu (Ps. 29:2), pentru caracterul Său, lucrarea Sa de mântuire a omenirii etc.

“Toate neamurile, pe cari le-ai făcut, vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne, și să dea slavă Numelui Tău. Căci Tu ești mare, și faci minuni, numai Tu ești Dumnezeu. Învață-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău. Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău.” (Ps. 86:9-11)

Atunci când respectăm în reverență pe Dumnezeu, vom respecta pe om care a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu poruncește în Sfânta Scriptură să arătăm respect față de bătrâni.

“Să te scoli înaintea perilor albi, și să cinstești pe bătrîn. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sînt.” (Levitic 19:32)

Acest verset este unic în Pentateuh și implică porunca a cincea “Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentruca să ți se lungească zilele în țara, pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău.”(Exod 20:12)

Același lucru îl găsim scris în cartea Proverbelor 20:29:

“Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrînilor sînt perii albi.”

Respectul bătrânilor sunt perii albi. Perii albi simbolizează toată valoarea vârstei ca demnitatea, înțelepciunea, onoarea, experiența. Perii albi sunt bătrânii înțelepți ai poporului ce trebuie respectați și tratați cu înaltă onoare.

Petru îndeamnă pe cei mai tineri să fie supuși și ascultători în smerenie de cei mai în vârstă.

“Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrîni. Și toți în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mîndri, dar celor smeriți le dă har.” (1 Petru 5:5)

Noi, cei mai tineri, trebuie să fim gata să îi slujim pe cei mai în vârstă, să fim gata să le oferim o mână de ajutor și să o facem cu multă respect și dragoste. Făcând lucrul acesta, vom împlini porunca lui Dumnezeu și vom arăta reverență față de Cel Prea Înalt a cărui ochi sunt și peste cei tineri și peste cei mai în vîrstă.