Cum să procedeze biserica în aceste vremuri grele pentru Moldova

Astăzi împreună cu familia am vizitat socrii şi stând cu ei la masă, am apucat să privim canalul Moldova 1 la televizor. Tocmai arăta un preot care se expunea pe marginea situaţiei politice tensionate şi dificile care s-a creat în ţară după protestele din 7 aprilie la Chişinău. Felul cum a comentat lucrurile acel preot, m-au motivat să scriu acest articol. Deci, cum să se poarte preoţii, pastorii şi toţi slujitorii bisericii în aceste vremuri deosebit de grele.

Să ne rugăm neîncetat

Acesta este cel mai important lucru pe care avem şi trebuie să-l facem, chiar dacă pentru unii poate părea de puţină importanţă. Domnul Isus ne-a spus în Sfintele Scripturi:

Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe? Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce I le cer! (Matei 7:7-11)

Să cerem acum pace şi linişte pentru poporul nostru şi ca să ne păzească de planurile diabolice ale oamenilor răi care sunt acum în plină acţiune. După fiecare noutate privită sau auzită la ştiri, roagă-te specific pentru persoanele menţionate în acea noutate şi care sunt în suferinţă.

Să protejăm turma

În mijlocul acestui război informaţional, oamenii sunt atacaţi zilnic cu multe minciuni şi provocări. Membrii bisericilor pe care le păstorim nu pot rămâne indiferenţi faţă de ceea ce se întâmplă, mai ales dacă au fost afectaţi ei direct, sau dacă le-au fost afectate familiile. De aceea, să veghem şi să-i protejăm pe oameni de la cursele rele care li se întind şi de la orice alt pericol, aşa cum ne învaţă Scripturile:

Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. (Faptele Apostolilor 20:28)

Să ne informăm bine

În mijlocul acestui război informaţional, când minciunile şi defăimările sunt răspândite fără limită, este foarte greu să deosebeşti adevărul de minciună. Dar, ca să putem proteja pe oameni, este important să cunoaştem adevărul. De aceea, fiecare preot este dator să caute cât mai multe surse din care să se informeze şi apoi să compare lucrurile cu adevărul Sfintelor Scripturi, ca să-i poată proteja pe oamenii care îi păstoreşte de la cursele ce le sunt întinse. Nu este suficient pentru un preot să privească şi să asculte doar poziţia posturilor de radio şi televiziune care prezintă argumentele unei părţi. Ca să pot urmări evenimentele chiar am creat o lentă a noutăţilor pe portalul Moldova Creștină care mă ajută pe mine să fiu la curent cu ultimele noutăţi, dar le va fi cu siguranţă de ajutor şi celorlalţi vizitatori ai portalului.

Să spunem oamenilor adevărul

Noi suntem slujitorii Cuvântului lui Dumnezeu. Despre acest Cuvânt, când se ruga pentru ucenici înainte de răstignirea Sa, Domnul Isus a spus:

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Evanghelia după Ioan 17:17)

Tocmai pentru că suntem sfinţiţi prin Cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul, noi suntem datori să fim totdeauna şi să rămânem oameni ai adevărului. Să căutăm să cunoaştem adevărul şi să le spunem adevărul şi celor pe care îi păstorim în Evanghelie şi la toţi oamenii.

Să judecăm după dreptate

Am rămas adânc întristat când am auzit pe oamenii care privesc doar postul naţional de televiziune cum condamnă pentru cele întâmplate pe liderii opoziţiei, pe tinerii care sunt acum arestaţi şi mai că ar condamnă pe toţi locuitorii din Chişinău pentru arderea celor două clădiri de stat. Cum se poate aşa ceva? Când Fariseii căutau să-L prindă şi să-L omoare pe Domnul Isus, Biblia spune că:

Nicodim, cel care venise la Isus noaptea şi care era unul din ei, le-a zis: „Legea noastră osândeşte ea pe un om înainte ca să-l asculte şi să ştie ce face?” (Evanghelia după Ioan 7:50-51)

Nicodim se referea la o lege din Vechiul Testament care spune:

Să nu căutaţi la faţa oamenilor în judecăţile voastre; să ascultaţi pe cel mic ca şi pe cel mare; să nu vă temeţi de nimeni, căci Dumnezeu e Cel care face dreptate. Şi când veţi găsi o pricină prea grea, s-o aduceţi înaintea mea, ca s-o aud.” (Deuteronom 1:17)

Nu te grăbi să judeci pe cei ce sunt acum învinuiţi, fără să-i fi ascultat ca să nu ţi se aplice apoi şi ţie cuvintele înţeleptului Solomon care a spus:

Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie şi îşi trage ruşinea. (Proverbe 18:13)

Caută să te informezi din mai multe surse, iar dacă nu ai posibilitatea să o faci, cere de la cei ce te informează să-ţi ofere posibilitatea să-i asculţi şi pe cei acuzaţi. Apropo, preotul care a vorbit în acea emisiunea, a spus din start că nu vrea să facă nici o analiză sau comentariu pe marginea situaţiei politice din ţară după care a aruncat acuzaţii grave numind cine sunt vinovaţii înainte ca aceştia să fie cunoscuţi şi să le fi fost dovedită vina.

Să arătăm adevărata cauză

Cauzele a ceea ce se întâmplă sunt multe şi încă o mare parte necunoscute. Domnul le va scoate la iveală şi când va îngădui El, vom ajunge să le cunoaştem. Dar, de asupra la toate aceste cauze, este una mare, foarte mare, cea mai mare – PĂCATELE NAŢIUNII NOASTRE. Când poporul Israel trecea printr-o vremea ca a noastră, Dumnezeu le-a vorbit astfel prin proorocul Ieremia:

Tu singur te pedepseşti cu răutatea ta şi tu singur te loveşti cu necredincioşia ta, şi vei şti şi vei vedea ce rău şi amar este să părăseşti pe Domnul Dumnezeul tău şi să n-ai nici-o frică de Mine, zice Domnul Dumnezeul oştirilor. (Ieremia 2:19)

Să chemăm pe toţi oamenii să se pocăiască de păcatele lor.

Printre protestatarii de la 7 aprilie, în piaţă, a venit şi lidera lesbienelor din Moldova. Oare realiza acea femeie câtă nenorocire au atras asupra ţării noastre ea şi ceilalţi care s-au dedat la practicile urâcioase? Oare va inţelege cineva acum că aceasta este plata pentru imoralitatea la care o mare majoritate din tinerii noştri se dedau cu lăcomie? Oare nu ne aminteşte în felul aceasta Dumnezeu că păcatul este păcat şi nu poate fi numit altfel?

Dureros este să privim cum atunci când era vorba să ne impună legalizarea nelegiuirilor avortului şi homosexualităţi, organismele internaţionale puneau multă presiune spunând despre aşa numitele „drepturi ale omului” iar când copiii şi tinerii noştri sunt arestaţi şi torturaţi iar fetele violate, aceleaşi organisme internaţionale se facă că nu văd şi prin aceasta arată că de fapt nu le pasă de drepturile noastre. Poate vom învăţa o lecţie de viitor. Apropo, sodomiţii au mai planificat şi o manifestaţie publică pentru data de 7 mai. Cu siguranţă că atunci, dacă societatea nu va îngădui aceste urâciuni, ONU, UE şi alte organizaţii internaţion

ale îşi vor aduce aminte despre „drepturile omului” ca să ne impună acceptarea acestor practici păcătoase la nivel de legislaţie.

Să chemăm la pocăinţă

Aceasta este soluţia, unica soluţie ca să ieşim din problemele în care ne aflăm acum. Doar atunci Dumnezeu ne va izbăvi de cei răi, pentru că doar El este în stare să o facă. El va zădărnici planurile lor diabolice şi ne va salva naţiunea.

„Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!” Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite. Cine ştie dacă nu Se va întoarce şi nu Se va căi? Cine ştie dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, daruri de mâncare şi jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru? (Ioel 2:12-14)

Să chemăm pe toţi oamenii la pocăinţă.

Să nu ne izolăm

Sub pretext că nu avem nimic a face cu politica, unii preoţi preferă să se izoleze de la a spune sau face ceva. Nu poţi aşa. Aceasta este indiferenţă şi preţul ei este mare. Să nu ne facem vinovaţi de nelegiuirile care sunt comise tocmai din pricina că nu spunem nimic.

Dumnezeu să ne ajute să-i fim slujitori credincioşi şi să-i reflectăm caracterul în aceste vremuri deosebit de grele pentru ţara noastră. De la noi se aşteaptă să ne temem doar de Dumnezeu.