Recunoştinţă şi îngrijorare pentru presa liberă din Moldova

Toţi oamenii de bună credinţă care iubesc adevărul şi vor să rămână liberi, au admirat curajul jurnaliştilor moldoveni în aceste zile grele după evenimentele din 9 aprilie 2009. Bătuţi, intimidaţi, torturaţi, ameninţaţi cu răfuială sau cu viol, femei şi bărbaţi care iubesc adevărul şi stau tari pentru adevăr au depus tot efortul ca să arate lumii ce se întâmpla cu adevărat şi astfel au stat în apărarea demnităţii şi vieţii umane şi a democraţiei pe care vrem să o avem în ţară. Este datoria noastră să le mulţumim tuturor care au acţionat ca eroi ai neamului în aceste zile şi să le arătăm această recunoştinţă când ne vom întâlni cu ei în persoană, sau prin telefon, email, etc. Acestea sunt unele din agenţiile de ştiri la care am urmărit cu atenţie evenimentele în ultimele zile ca să-mi pot face o opinie întemeiată pe fapte şi adevăr:

M-am rugat şi mă rog la Dumnezeu să-şi păstreze protecţia asupra acestor persoane şi să-i păzească de orice rău şi de oameni care le vor şi le caută răul.

Pe de altă parte, am o întristare pentru unii jurnalişti şi agenţii media care se luptă să scoată răul pe o poartă şi pe alta îl bagă ei singuri în ţară. Presupun că nu realizează aceasta.

Pentru că ştiu ce mare păcat este ghicitul, horoscopul şi vrăjitoria şi cât de mult blestem atrage asupra unei naţiuni, cu mare întristare oftez de fiecare dată când citesc ziarele şi ajung la paginile unde se face publicitate pentru vrăjitoare, sau este prezentat horoscopul.

Anunt cu ghicitoare într-un ziar din Moldova

Vreau să ştie toţi jurnaliştii că nenorocirile pe care le avem în ţară ni se întâmplă în mare parte şi din pricina acestor urâciuni, aşa cum a spus Dumnezeu în Biblie:

Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta. (Deuteronom 18:10-14)

Aproape în fiecare ziar unde erau prezente horoscopul şi publicitate pentru ghicitori, aveau şi articole scrise de preoţi sau în care sunt abordate subiecte spirituale. V-aţi gândit cum priveşte şi ce spune Dumnezeu când vede aceste lucruri împreună? Cum pot fi promovate în acelaşi timp sfinţenia şi urâciunile? Cel Atotputernic spune:

Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere este între Hristos şi Belial? (2 Corinteni 6:14-15)

De asemenea, sunt dese şi scenele sau subiectele imorale abordate dintr-o perspectivă ca şi când ar fi virtuţi. Nu mai faceţi aceasta. Pentru că prin toate aceste lucruri nelegiuite atrageţi mânia lui Dumnezeu asupra naţiunii. Este adevărat că toţi cei nelegiuiţi care au făcut şi fac acum răul cu lăcomie vor purta răspunderea înaintea lui Dumnezeu, dacă vor reuşi să fugă de o judecată dreaptă în faţa legii statului. Dar, faptul că întreaga naţiune se află sub o astfel de asuprire, este o manifestare a judecăţilor lui Dumnezeu pe care le-am atras prin relele pe care le facem. Când au venit în ceilalţi ani nenorocirile (secetă, ploi torenţiale, etc.), n-am vrut să recunoaştem că sunt judecăţile lui Dumnezeu? De aceea, a venit acum una mai mare. Dacă nici acum nu vom căuta să ne venim în fire, la bine să nu ne mai aşteptăm.

Aşa cum nu acceptăm fraude, minciună şi teroare, nu putem accepta nici impunerea imoralităţii la nivel de ţară. Este datoria tuturor agenţiilor de presă să abordeze pericolul la care vor acum să ne supună organizaţia GenderDoc-M care promovează homosexualitatea şi acum planifică o manifestaţie publică în data de 7 mai. Deja au avut şi obrăznicia să pună un panou publicitar mare la întrarea în oraş cum vii de la aeroport, dacă este adevărat ce mi-a spus un prieten azi.

Presa liberă trebuie să fie liberă de minciună, dar şi de orice alte păcate cum sunt horoscopul, ghicitul, vrăjitoriile, imoralitatea, pornografiile, etc. Să fim cu adevărat liberi, să apărăm şi să promovăm libertatea adevărată. Aşa să ne ajute Dumnezeu.