Cum să depăşeşti lenea?

Furnica care duce mancarea ei fiind o povara mare. Depășește lenea

Biblia vorbeşte foarte mult la acest subiect şi cel mai mult accentuează consecinţele pe care la aduce în viaţa cuiva lenea. În acest articol vreau să mă limitez doar la pasajele biblice care arată soluţii pentru cei ce doresc să învingă lenea din viaţa lor.

Învaţă de la cei harnici

Când eram mic îmi plăcea să urmăresc furnicile şi puteam să stau timp îndelungat să privesc cat de organizate şi de harnice sunt. Dacă nu ai privit încă nici odată, profită de prima ocazie. Dumnezeu ne învaţă că avem de învăţat de la aceste fiinţe micute o atitudine măreaţă:

Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân; totuşi îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului. Până când vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi!… Şi sărăcia vine peste tine ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat. (Proverbele lui Solomon 6:6-11)

Ca să învingi lenea , nu te lua după cei leneşi

Oamenii care ţi-i alegi ca şi prieteni te vor influenţa mai mult decât ai vrut sau ai presupus. De aceea, fereşte-te de cei lenoşi şi care se ţin de nimicuri. În biserica primară, creştinii obişnuiau să aibă o listă a văduvelor în care întrau acele care au slujit altora toată viaţa, dar din anumite împrejurări, au rămas la bătrâneţe fără cineva care să îngrijească de ele. Iată ce a scris Pavel cu privire la înscrierea în această listă:

O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puţin de şaizeci de ani, să nu fi avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeţi, să fi spălat picioarele sfinţilor, să fi ajutat pe cei nenorociţi, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Dar pe văduvele tinere să nu le primeşti, pentru că, atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou şi se fac vinovate de faptul că îşi calcă credinţa dintâi. Totodată se deprind să umble fără nici-o treabă din casă în casă; şi nu numai că sunt leneşe, dar sunt şi limbute şi iscoditoare, şi vorbesc ce nu trebuie vorbit. Vreau, dar, ca văduvele tinere să se mărite şi să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului nici-un prilej de ocară, căci unele s-au şi întors să urmeze pe Satana. (1 Timotei 5:9-15)

Nu pierde timpul cu cei lenoşi care vin să-ţi fure timpul, ci caută să-ţi îndeplineşti bine responsabilităţile. În această privinţă se potriveşte bine exemplul bunicii soţiei mele. Rămasă văduvă, avea multe responsabilităţi, şi când venea la ea câte o vecină care avea poftă de vorbă, bunica scotea ceva să o servească, iar apoi, dacă vedea că vecina întindea prea mult vorba, se scuza amabil, îi lăsa masa întinsă şi pleca să-şi continue lucrul. Altfel, vecina respectivă putea să o ţină la vorbă ziua întreagă şi lucrul să rămână nefăcut.

Dă-ţi toate silinţele

Nu poate nimeni să lupte în locul tău împotriva lenevirii care te afectează sau te-a afectat. Doar tu poţi să învingi lenea ,  şi trebuie să o învingi. Dumnezeu spune:

De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. (2 Petru 1:5-8)

Nu te lăsa învins de lene, pentru că aşa cum spune proverbul popular: „ Lenea e cucoană mare, dar nu are de mâncare.”