Cum să învingi lenea?

cum să birui lenea , cum să ai o disciplină ?

Aceasta întrebare mi-a fost adresată de un cititor al portalului, dar cu siguranţă că este problema multor oameni. Şi mai rău este că puţin sunt cei care recunosc prezenţa acestei probleme în viaţa lor. Biblia vorbeşte suficient de mult la acest subiect, şi cea mai multă învăţătură despre lene şi lenoşi este concentrată în cartea Proverbelor lui Solomon. Eu mă voi limita în acest articol doar la acele pasaje care răspund nemijlocit la întrebarea pusă. Deci, cum să birui lenea ?

Însoţeşte-te cu oamenii harnici

Nu este lipsit de temei proverbul care zice:

Spune-mi cine îţi sunt prietenii şi-ţi voi spune cine eşti.

În Biblie acelaşi proverb este scris în următoarea formulă:

Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune.” (1 Corinteni 15:33)

Iar într-un alt loc scrie:

Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău. (Proverbele lui Solomon 13:20)

Nu căuta compania celor care se ţin de nimicuri, ci a oamenilor harnici, chiar dacă ei uneori nu sunt apreciaţi, sau chiar dispreţuiţi de oamenii de nimic şi leneşi.

Învaţă auto-disciplina

În cartea Proverbelor, înţeleptul împărat Solomon când abordează prima dată subiectul acesta spune:

Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei, şi înţelepţeşte-te! Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân; totuşi îşi pregăteşte hrana vara, şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului. (Proverbe 6:6-7)

Dacă nu înveţi să te disciplinezi singur, nu te va mai ajuta nimic şi nimeni. Şi nu este un alt secret să te disciplinezi decât să faci  aceasta în mod practic. Fă un plan şi apoi urmează planul tău şi până nu faci ce ţi-ai propus nu trece la odihnă sau la altă activitate.

Administrează bine timpul rezervat pentru odihnă

Tuturor ne place odihna, dar trebuie să-i ştim măsura. Învaţă să te scoli dimineaţă şi să lucrezi tot timpul care a fost dedicat activităţii. Stabileşte un timp rezonabil pentru odihnă şi pentru muncă şi apoi respectă acel timp. De altfel, odihna la toţi ne place şi este greu să revii la lucru când dai de gustul odihnei. Iată de ce Scriptura spune:

Până când vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi!… Şi sărăcia vine peste tine, ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat. (Proverbele lui Solomon 6:9-10)

Cuvântul cheie în această frază este „puţin”. Dar, acest puţin câte puţin face un mult care te aduce la mare lipsă şi sărăcie. De aceea, odihneşte-te cât este nevoie ca să te restabileşti, şi nu numi lenea odihnă.

Nu lucra cu mână leneşă

Ai văzut oameni care în timpul lucrului găsesc o mulţime de motive ca să se abată de la activitatea de bază, chiar pentru puţin timp, dar o fac des. Iată aceasta înseamnă să lucrezi cu mână leneşă şi despre aceasta, Dumnezeu spune în Scripturi:

Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. Cine strânge vara, este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine. (Proverbele lui Solomon 10:4-5)

Când este timpul să lucrezi, lucrează şi nu te lăsa sustras de alte activităţi, glume, discuţii, etc.

Stăruie să îndeplineşti sarcinile puse înainte

Nu ştiu dacă ai avut vre-o dată ocazia să supraveghezi munca unui leneş şi să vezi cum la fiecare clipă el găseşte un motiv să se abată, cum lucrează de mântuială şi întinde lucrul la nesfârşit. De aceea spune Scriptura:

Cum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este leneşul pentru cel ce-l trimite. (Proverbele lui Solomon 10:26)

Nu fi aşa! Lucrează aşa ca să fie bucurie pentru cel care te-a angajat sau îţi este conducător.

Nu înnegri munca pe care o ai de făcut

De obicei, oamenii leneşi se sperie de munca care le stă în faţă şi din start spun că nu se poate, nu vor reuşi, că este foarte greu, etc. Noi, moldovenii avem un proverb frumos în acest sens care spune:

Ochii sperie, dar mâinile bucură.

Pentru cei ce înnegresc munca în ochii proprii şi în ochii altora, Dumnezeu spune:

Drumul leneşului este ca un hăţiş de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. (Proverbele lui Solomon 15:19)

Insistă să duci până la urmă lucrurile începute

Scriptura spune că:

Lenea te cufundă într-un somn adânc, şi sufletul molatic sufere de moarte. (Proverbele lui Solomon 19:15)

Omul cu suflet molatic nu insistă să termine lucrurile începute şi nu le duce la bun sfârşit nici pe cele mai simple sarcini.

Leneşul îşi vâră mâna în strachină, şi n-o duce înapoi la gură. (Proverbele lui Solomon 19:24)

Fii un om harnic şi nu uita că

Leneşul nu-şi frige vânatul, dar comoara de preţ a unui om este munca. (Proverbele lui Solomon 12:27)