Cum ne putem elibera de ispite?

Citesc Biblia, mă rog seara la Dumnezeu, dar nu am făcut legămînt cu Dumnezeu. Nu pot să fac fată ispitelor. Glume cu tentă sexuală. Am observat că Satana are o putere mare asupra mea. De multe ori încerc și îmi doresc în mintea mea să fac față, să mă stăpînesc, să respect Cuvîntul lui Dumnezeu, dar eșuez. Ce trebuie să fac  ca să fiu eliberat de ispite?

O inimă care caută pe Dumnezeu este un prilej de bucurie. Dumnezeu vrea să fie găsit și El spune:

Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul (…)(Ieremia 29:13-14a)

El vrea să vă dea eliberare. Domnul Isus a spus următoarele:

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă(Matei 11:28).

 

Deci, iată și soluția:

Trebuie să vă pocăiți

Nu puteți face față ispitelor, pentru că nu ați făcut legămînt cu Domnul Isus. Cînd o persoană Îl invită pe Domnul Isus în viața lui, avînd deplina cunoștință ca fără Dumnezeu nu este nimic și nu poate face nimic fără El, atunci primește Duhul Sfînt. Dumnezeu ne schimbă mintea și inima și de aceea noi putem birui ispitele.

Le voi da o altă inimă, şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră, şi le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile Mele, să păzească şi să împlinească legile Mele; şi ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor(Ezechiel 11:19-20)

Studiază zilnic

Schimbarea care se petrece în momentul pocăinței este este un act unic, dar trebuie să devină și un proces, ca să putem ajunge la o maturitate spirituală.

(…)pînă vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vînt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos(Efeseni 4:13-15)

Cum e posibilă această creștere? Doar prin studiul biblic zilnic. Cînd Se ruga pentru ucenicii Săi, Domnul Isus a zis așa:

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău:Cuvîntul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)

Sfințește din greacă este ἁγιάζω hagiazō, care tradus înseamnă a face sfînt sau a păstra sfînt. Deci, Cuvîntul este acel secret care ne menține mintea trează și ne face apți pentru a birui ispitele. Cursul Cum își poate un bărbat controla mintea vă poate ajuta enorm la acest subiect.

Păzește-ți mintea

Cea mai mare luptă se duce la nivelul minții, de aceea înțeleptul Solomon ne avertizează:

Păzeşte- ţi inima mai mult de cît orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. Izgoneşte neadevărul din gura ta; şi depărtează viclenia de pe buzele tale! Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotărîte: nu te abate nici la dreapta nici la stînga, şi fereşte- te de rău. (Proverbe 4:23-27)

Duhul Sfînt, care este în noi deoarece am intrat în legămînt cu Domnul Isus, ne ajută să biruim aceste ispite. Dar e și o alegere zilnică , deoarece încă mai trăim în firea pămîntească, vom continua să fim ispitiți. Cert este că putem fi mai mult decît biruitori prin Acela care ne-a iubit!