Cum L-a recunoscut Ioan Botezătorul pe Isus?

Întrebare:

În Evanghelia după Ioan 1:29 este scris că Ioan a cunoscut că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Cum Ioan L-a cunoscut pe Isus că este trimisul lui Dumnezeu?

În Evanghelia după Ioan 1:29-34 găsim scris: 

“A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: “Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” El este Acela despre care ziceam: “După mine vine un om, care este înaintea mea, căci era înainte de mine.” Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: “Am văzut Duhul pogorîndu-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El. Eu nu-L cunoşteam, dar Celce m-a trimes să botez cu apă, mi-a zis: “Acela peste care vei vedea Duhul pogorîndu-Se şi oprindu-Se, este Celce botează cu Duhul Sfînt. Şi eu am văzut lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.”

Identitatea lui Hristos a fost necunoscută de Ioan Botezătorul. Acest lucru nu înseamnă că Ioan nu a știut de Isus, Luca ne spune că ei erau rude. 

“Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit, şi ea, un fiu (Ioan Botezătorul) la bătrîneţe, şi ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a şasea lună.” (Luca 1:36)

Lucrarea lui Ioan Botezătorul a avut două aspecte importante:

  • El a căutat să conducă ascultătorii săi la pocăință

“După cum este scris în proorocul Isaia: “Iată, trimet înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea…” Glasul celui ce strigă în pustie: “Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările”, a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. (Marcu 1:4)

  • El a căutat să-L facă cunoscut pe Mesia lui Israel 

“Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.” (Ioan 1:31) 

Ioan a făcut cunoscut pe Mesia lui Israel în timpul lucrării sale și a mărturisit că El este Hristosul. 

“Am văzut Duhul pogorîndu-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El. Eu nu-L cunoşteam, dar Celce m-a trimes să botez cu apă, mi-a zis: “Acela peste care vei vedea Duhul pogorîndu-Se şi oprindu-Se, este Celce botează cu Duhul Sfînt. Şi eu am văzut lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.” (Ioan 1:32-34)

Manifestarea prezenței Duhului Sfânt în viața lui Isus a fost vizibilă, iar Ioan a văzut lucrul acesta și a mărturisit că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Evanghelistul Luca spune că la botezul Domnului Isus Dumnezeu a mărturisit din cer că Isus este Dumnezeu.  

“După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe cînd Se ruga, s-a deschis cerul, şi Duhul Sfînt S-a pogorît peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas, care zicea: “Tu eşti Fiul Meu prea iubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.” (Luca 3.21-22)

Vă invit să studiați Evanghelia după Ioan în cadrul sesiunii „Evanghelizare și Ucenicie” în data de 18-30 ianuarie 2016.