Cum explicăm moartea clinică?

Întrebare:

Cum explicăm moartea clinică sau experiența călătoriei printr-un tunel de lumină, experiență trăită de persoane readuse la viață de după moarte?

Ce se întâmplă cu persoana în timpul morții clinice?
Cum explicăm moartea clinică?

Nu putem explica deplin acest fenomen. În acest domeniu s-au făcut multe cercetări medicinale, dar cu toate acestea rezultatele sunt speculative. În mai mult de 50 de procente din cazurile cercetate, cei ce-au experimentat moartea clinică și au fost resuscitați prin CPR sau prin alte metode, au mărturisit că au avut o experiență stranie. Unii au mărturisit că în momentul morții clinice au avut senzația că și-au părăsit corpul și-și priveau de sus corpul culcat în pat în timp ce medicii îi acordau ajutor. Alții au mărturisit că mergeau printr-un tunel de o lumină puternică și culori  de nedescris.

Cele mai multe rapoarte din cele cercetate sunt de o natură pozitivă. Alții, totuși, au mărturisit experiențe înfricoșătoare și amenințătoare, arătându-le despre ce i-ar putea aștepta dincolo de această viață. Aceste lucruri nu sunt noi pentru cei ce studiază Sfintele Scripturi. Despre viața după moarte Sfintele Scripturi ne vorbesc cu multe detalii și claritate. Cursul de studiu biblic inductiv “Cerul, iadul și viața după moarte” vă va ajuta să înțelegeți ce învață Cuvântul lui Dumnezeu despre cauzele morții și viața după moarte.

Cu toate acestea, interpretările religioase ale acestor experiențe sunt complicate pentru simplu fapt că aceleași experiențe pozitive au fost raportate atât de credincioși, cât și de necredincioși. Nu negăm faptul că Sfintele Scripturi ne vorbesc despre lumea spirituală care există și pe care nouă, celor muritori, nu ne este dat s-o vedem decât după trecerea din lumea aceasta în cea viitoare. Dacă Dumnezeu a creat lumea în care trăim atât de frumos și variat, atunci putem spune că cerul sau raiul este de o splendoare și frumusețe care nu poate fi descrisă cu cuvinte omenești. Același lucru îl spune apostolul Pavel care a avut o experiență de felul acesta când a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și care nu-i sunt îngăduite unui om să le rostească.

“E nevoie să mă laud, măcarcă nu este de folos. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos, care, acum patrusprezece ani, a fost răpit pînă în al treilea cer (dacă a fost în trup nu știu; dacă a fost fără trup, nu știu: Dumnezeu știe). Și știu că omul acesta (dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu: Dumnezeu știe), a fost răpit în rai, și a auzit cuvinte, cari nu se pot spune, și pe cari nu-i este îngăduit unui om să le rostească.”

Explicarea acestui pasaj puteți să-l citiți în articolul “Este credibilă mărturia oamenilor ce au văzut raiul și iadul?” 

Au fost oferite diverse explicații pentru aceste fenomene. Una din explicații implică halucinația provocată de medicamentul aplicat pacientului. Cunosc un prieten ce a avut o astfel de experiență în timpul unei intervenții chirurgicale. În urma medicamentului (anesteticului) aplicat a avut experiența că mergea cu viteză mare printr-un tunel de culoare verde. O altă explicație se bazează pe afirmarea biblică a vieții după moarte. Ca și creștini, credem că sufletul supraviețuiește moartea sau despărțirea sufletului de trupul fizic. Există o continuitate a existenței personale după încetarea vieții fizice.

Indiferent dacă suntem buni sau răi, răscumpărați sau pierduți, viața sufletului continuă.

Suntem cu toții fascinați de aceste mărturii și rapoartele cercetărilor efectuate. Cu toate acestea să luăm aminte la avertizarea Domnului Isus din pilda bogatului nesocotit: “Dacă nu ascultă pe Moise și pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți.” (Luca 16:31)

Vă recomand să vizionați emisiunea “Adevărul despre Adevăr” cu tema “Ce se întâmplă cu sufletul omului după moarte?”  și să citiți articolul “Ce se întâmplă cu creștinii după moarte?”