Care este originea Baptiştilor?

Care este originea Baptiştilor?Întrebare:

Care este originea baptiştilor? Noi, creştinii ortodocşi, ne tragem încă de la Mântuitorul Iisus Hristos, am primit credinţa curată, fără careva schimbări, de la însuşi Sfântul Apostol Andrei, care a propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu pe meleagurile noastre, iar baptiştii de unde se trag? Poate tot de la vreun apostol şi de când?

Cel mai bine cred că va fi să vedeţi originea baptiştilor din însuşi perspectiva lor.

Este adevărat că Apostolul Andrei a venit pe meleagurile noastre şi a propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu, adică învăţătura curată şi neschimbată a Mântuitorului, care mai apoi a fost aşternută în scris pe paginile celor 27 cărţi canonice ale Noului Testament.

Baptiştii sunt de părerea că pe parcursul secolelor atât Biserica Catolică cât şi Biserica Ortodoxă au adăugat schimbări la învăţătura Noului Testament prin ceea ce a fost numit “Sfântă Tradiţie”. Deci, dacă punctul de pornire va fi socotit cel de întoarcere la originile creştinismului cum a fost în vremurile descrise în Noului Testament, va fi secolul XVII, iar dacă va fi luată în consideraţie pornirea de la origini, atunci este chiar învăţătura Domnului Isus scrisă pe paginile Noului Testament la care baptiştii ţin cu multă credincioşie.