Confesiunile creștine care vor intra în Împărăția lui Dumnezeu

Întrebare:

Pace, Dle! E posibil ca în cer, după moarte, oamenii să fie împărțiți pe confesiuni sau nu? Dacă nu, atunci se primește că numai eu voi merge în cer din toate rudele mele, dar dacă da, vor merge și unele din ele în cer? Eu, scuzați, dar nu știu cum mă voi deprinde în cer, după moarte, să văd cum toate rudele mele stau o veșnicie în iad, fiindcă nu au vrut să intre in legământ cu Isus, ca și toți colegii și profesorii cu care am învățat.

Centrul pentru Studiul Creștinismului Global de la Seminarul Teologic Gordon-Conwell a estimat 34.000 de confesiuni în 2000, crescând la aproximativ 43.000 în 2012. Aceste cifre au explodat de la 1.600 în anul 1900. Cu siguranță că azi numărul ar fi peste 45.000 de confesiuni. Ce însemnătate are și va avea această împărțire pe confesiuni când vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu?

Învățătura Domnului Isus Hristos este una singură

Când era pe acest pământ și a fost întrebat de Apostolul Toma cum poate cineva ajunge la Tatăl…

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea , Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

Învățătura lui Hristos este unica cale de a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Și această învățătură a rămas nealterată. O găsim pe paginile Sfintelor Scripturi în Noul Testament. De aceea, fiecare creștin trebuie să-și zidească credința și relația cu Dumnezeu pe temelia Bibliei și nu a altor învățături care au pătruns în multe confesiuni. Oamenii au tendința să altereze lucrurile și, cu scurgerea vremurilor, să renunțe la ceea ce a fost lăsat de Domnul Isus și să adauge învățături și porunci omenești.

Doar oamenii născuți din nou vor intra în Împărăția lui Dumnezeu

Ieri ne-am oprit să cumpărăm o lubeniță. Vânzătorul avea pe cântar lipită poza preotului Arsenie Boca. Mi-a spus că are și în mașină și aceasta îl ajută să aibă noroc la vânzări. De ar fi știut preotul Arsenie Boca că va deveni un descântec și un talisman pentru un număr așa de mare de români…

Vânzătorul mi-a spus că merge la biserică sistematic și chiar se gândește să se pocăiască. L-am întrebat dacă l-a învățat preotul la biserică despre nașterea din nou. “Ce este aceasta?” – m-a întrebat el. Aceasta este reacția celor mai mulți oameni când le spun despre nașterea din nou. Cei mai mulți oameni care se cred creștini nu știu de ceea ce este condiție de bază pentru intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, căci Isus a zis:

„Adevărat, adevărat îți spun: dacă nu se naște cineva din apă și Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. (Ioan.3:5)

Visul lui John Wesley

John Wesley a fost un preot anglican care, după mari și multe căutări spirituale, când era la vârsta de 34 de ani, a experimentat nașterea din nou. Imediat și-a dedicat viața propovăduirii Evangheliei, mergând cu calul din sat în sat. Slujirea lui a adus o mare trezire spirituală în Anglia și a dat naștere confesiunii numite Biserica Metodistă. Spre sfârșitul vieții a avut un vis în care el s-a înfățișat la porțile iadului.
– Aici sunt catolici?
– Da, mulți, a răspuns îngerul.
– Dar ortodocși?
– Mulți, foarte mulți.
– Dar protestanți? a continuat Wesley să întrebe.
– Tot sunt mulți, i-a spus îngerul.
– Dar metodiști sunt? a întrebat predicatorul, în speranța că va primi un răspuns negativ.
– Și de aceștia sunt foarte mulți, i-a răspuns îngerul.
Adânc întristat de cele auzite, Wesley s-a trezit în visul lui deodată la porțile raiului și a întrebat și pe îngerul de la porțile raiului dacă există acolo catolici.
– Nu, nici unul, i-a răspuns îngerul.
– Dar ortodocși?
– Tot nu sunt.
– Dar protestanți?
– Nu.
– Nici metodiști? a întrebat predicatorul îngrijorat…
– Nu, nici metodiști nu sunt.
– Cine atunci sunt? Este raiul gol și lipsit de oameni?
– Dar oare nu ai citit în Sfintele Scripturi că acolo sunt o mulțime pe care nu o poate număra nimeni și care sunt din orice popor și de orice limbă? Ei sunt ucenici ai Domnului Isus, oameni care au crezut în El, au fost născuți din nou și au urmat în toate învățătura Lui, așa cum a fost lăsată de Mântuitorul.

Intrarea în împărăția lui Dumnezeu nu este lucrarea unei singure confesiuni sau monopolul ei

Aceasta este oferta lui Dumnezeu pentru toți care doresc să trăiască în conformitate cu învățătura Mântuitorului. Există și continuu apar confesiuni care au rămas la învățătura sănătoasă a Mântuitorului sau doresc să se întoarcă la ea din pricina celor care au deviat. De exemplu, în multe țări azi bisericile îmbrățișează ideologia gender sau altele care sunt la modă și o fac cu prețul renunțării la adevărul Evangheliei. Celor care doresc să rămână credincioși învățăturii lui Hristos, nu le rămâne decât să se dezlipească de acele confesiuni și să se alăture de altele cu învățătură sănătoasă sau să creeze alte confesiuni. Există însă și multe confesiuni cu învățături eterice, care au fost formate de eretici prin devierea lor de la învățătura sănătoasă a Mântuitorului. Cum poți face diferența între ele? Doar prin cercetarea și cunoașterea profundă a Bibliei, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

În Împărăția lui Dumnezeu nu vom mai avea întristări și suferințe

Omenește este greu să ne închipuim cum vom putea să ne bucurăm în Împărăția lui Dumnezeu, știind că mulți din cei dragi ai noștri care au respins mesajul Evangheliei se vor afla în chinurile iazului de foc și de pucioasă. Totuși, este scris:

El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:4)

Deci, Dumnezeu va face în mod miraculos ca în împărăția Lui să nu mai experimentăm nici tânguire, nici țipăt, nici durere pentru că aceste lucruri vor trece și nu vor mai fi lacrimi în ochii noștri. Să ne dăm acum toate silințele ca să le spunem despre Hristos celor dragi nouă, ca să aibă și ei parte de viața veșnică și să nu se lase înșelați de credința moartă sau de religii lipsite de sens.

APLICARE:

1. Faci parte dintr-o confesiune care urmează învățătura sănătoasă a Mântuitorului?
2. Se propovăduiește despre nașterea din nou în confesiunea ta? Știu oamenii cum pot ajunge la nașterea din nou?
3. Ești născut din nou? Ai dovezi clare că aceasta a avut loc în viața ta?

Dacă nu știi cum să te naști din nou, ascultă cu atenție mesajul meu pe YouTube Intitulat “Cum poți fi născut din nou?” și urmează pașii concreți pe care ți-i dau în această predică.

Dacă nu știi cum să le vestești Evanghelia oamenilor și mai ales celor din casa ta, te invit să înveți la Institutul Biblic Precept. Alege o sesiune din localitatea care este cea mai aproape de tine și înscrie-te. Dacă locuiești în Republica Moldova este o foarte bună oportunitate să te înscrii la sesiunea Evanghelizare și Ucenicie, care va fi predată în perioada 2-12 ianuarie 2023 de către pastorul Alexei Tentiuc. Cei care nu puteți veni la Chișinău, contactați-ne ca să vă prezentăm posibilitățile de a studia online. Datele de contact sunt: info@precept.md sau +37369966779.