În Împărăția lui Dumnezeu vor fi doar ortodocși?

Întrebare:

În împărăția lui Dumnezeu vor fi doar ortodocși? Și dacă nu, atunci cine încă va mai fi?

Nu ne învață Biblia că în împărăția lui Dumnezeu vor fi doar adepții unei sau altei confesiuni. În Împărăția lui Dumnezeu vor întra cei care au crezut din toată inima în Domnul Isus Hristos, care s-au pocăit de păcatele lor, care au fost născuți din nou și au trăit prin Duhul Sfânt în ascultare de Dumnezeu. Nu există o altă posibilitate de a întra în Împărăția lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos a spus:

Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

Iar în alte locuri din Scripturi Dumnezeu ne spune apăsat să nu ne înșelăm crezând că putem să trăim în păcat și să moștenim Împărăția lui Dumnezeu doar pentru că facem parte dintr-o confesiune care se pretinde a fi unica adevărată. Iată cum este scris:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:9-10)

John Wesley, un mare predicator din Anglia care a fost folosit cu putere de Dumnezeu pentru a face o mare trezire la nivel de țară, mergea din localitate în localitate și predica Cuvântul lui Dumnezeu, apoi, îi organiza pe oameni în grupe ca să studieze metodic Biblia. Din pricina aceasta lumea i-au numit pe cei ce studiau Sfintele Scripturi “metodiști” pentru că studiau metodic Biblia. Mulți oameni au fost mântuiți prin lucrarea acestui om, și el, fiind slab și bolnăvicios, s-a pus în totul la dispoziția lui Dumnezeu și pe parcursul vieții a mers călare pe cal din sat în sat distanțe despre care lumea spune că ar fi fost suficientă să înconjoare de câteva ori pământul. Spre sfârșitul vieții, a avut un vis într-o noapte. Se făcea că el s-ar fi trezit la porțile iadului și acolo a întrebat dacă în iad sunt catolici la ce îngerul i-a răspuns că sunt. Apoi, a întrebat dacă sunt și anglicani, și tot a primit un răspuns afirmativ. A întrebat și despre alte confesiuni și despre toți i s-a spus că sunt. În cele din urmă a întrebat dacă sunt și metodiști și i s-a spus că și de aceea tot sunt. În disperarea lui, tot în același vis, s-a trezit îndată la porțile raiului. A întrebat și îngerul de acolo dacă sunt în Rai catolici și îngerul i-a răspuns: “Nu sunt”. A întrebat atunci dacă sunt anglicani, și a primit același răspuns. A întrebat despre restul confesiunilor și tot nu erau în Rai oameni din acele confesiuni. La urmă a întrebat dacă sunt acolo metodiști și iar a primit răspuns negativ. Plin de disperare a întrebat: “Dar cine sunt atunci acolo? Nu cumva nimeni nu a întrat în Îmărăția lui Dumnezeu?” Și îngerul i-a răspuns: “Nu-ți amintești ce scrie în Biblie și cum i-ai învățat și pe oameni? Aici este o mare mulțime de oameni, din orice popor, din orice neam, de orice limbă. Este o mulțime pe care nu o poate număra nimeni. Ei au fost splălați în sângele Mielului și așa au fost mântuiți…” Atunci John Wesley a înțeles ceea ce trebuie să înțelegem și noi în parte – că Dumnezeu nu primește în cer oamenii după criteriu de confesiune, ci după felul cum au crezut și a trăit învățătura sănătoasă a Sfintelor Scripturi. Așa să ne ajute Dumnezeu, să trăim cum ne învață El ca să moștenim viața veșnică. Și să nu credem cumva că facem parte din confesiunea care deține monopolul asupra Împărăției lui Dumnezeu. Nu există așa o confesiune pentru că Împărăția este a lui Dumnezeu și El o dă celor care cred din toată inima în Fiul Lui și păzesc învățătura Sfintelor Scripturi.